Java.com

Downloaden Help

Hulpbronnen

Wat is de Java-implementatietoolkit?


Dit artikel is van toepassing op:
  • Platform(s): Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000
  • Java-versie(s): 6.0, 6u10+

Op deze pagina vindt u een beschrijving van de functies van de Java-implementatietoolkit (DT). De volgende onderwerpen komen aan de orde:
  • Wat doet de Java-implementatietoolkit (DT)?
  • Betekent de melding 'Java DT plug-in blocked' (Java DT-plug-in geblokkeerd) dat de Java-plug-in is geblokkeerd?
  • Wat gebeurt er als de plug-in van de Java-implementatietoolkit is geblokkeerd?
  • Werkt mijn Java-plug-in nog als de Java DT-plug-in is uitgeschakeld?
  • Werkt deployJava.js als de plug-in van de Java-implementatietoolkit is uitgeschakeld?


Wat doet de Java-implementatietoolkit (DT)?
De Java DT is een heel handig hulpprogramma dat door Java-applets en -toepassingen wordt gebruikt om de juiste Java-versie voor het systeem van een gebruiker te beheren. Voor ontwikkelaars is er ook een JavaScript-interface. De interface genereert automatisch de HTML-code die vereist is voor het implementeren van RIA's (Rich Internet Applications).

Betekent de melding 'Java DT plug-in blocked' (Java DT-plug-in geblokkeerd) dat de Java-plug-in is geblokkeerd?
Nee, als de Java DT-plug-in is geblokkeerd, betekent dit niet dat de Java-plug-in is geblokkeerd. De Java DT-plug-in voert de detectie van de Java-versie uit op het systeem van de gebruiker. Met de Java-plug-in kunnen de Java-applets en -toepassingen in een browser op het systeem van de gebruiker worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er als de plug-in van de Java-implementatietoolkit is geblokkeerd?
Als de plug-in van de Java-implementatietoolkit is geblokkeerd, is het detectiemechanisme van de Java-versie geblokkeerd. Als een gebruiker een Java-applet of -toepassing probeert te starten waarvoor een andere Java-versie vereist is dan op het systeem is geïnstalleerd, werkt de applet/toepassing niet.

Werkt mijn Java-plug-in nog als de Java DT-plug-in is uitgeschakeld?
Ja, de Java-plug-in blijft gewoon werken, ook al is de Java DT-plug-in uitgeschakeld.

Werkt deployJava.js als de plug-in van de Java-implementatietoolkit is uitgeschakeld?
Ja, deployJava.js bevat een aantal pure JavaScript-functies die gewoon blijven werken, ook al is de Java DT Toolkit-plug-in uitgeschakeld.

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle