Java.com

Downloaden Help

Hoe kan ik de lijst met uitgezonderde websites configureren?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Java-versie(s): 7.0

De release van Java 7 Update 51 bevat een nieuwe functie Exception Site List (Lijst met uitgezonderde websites). Door de applicatie-URL toe te voegen aan de lijst met uitgezonderde websites kunnen gebruikers Rich Internet Applications (RIA's) uitvoeren die normaal gesproken worden geblokkeerd door beveiligingscontroles.

Hieronder staan gevallen vermeld waarin applicaties kunnen worden uitgevoerd door de applicatie-URL toe te voegen aan de lijst met uitgezonderde websites:
 • Als de applicatie niet is ondertekend met een certificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie
 • Als de applicatie lokaal wordt gehost
 • Als een JAR-bestand niet het autorisatiemanifestattribuut heeft
 • Als de applicatie is ondertekend met een verlopen certificaat
 • Als het certificaat dat is gebruikt om de applicatie te ondertekenen niet kan worden gecontroleerd op intrekking

De lijst met uitgezonderde websites beheren

De lijst met uitgezonderde websites wordt beheerd op het tabblad Security (Beveiliging) van het Java-besturingspaneel. De lijst wordt op het tabblad getoond. Als u een URL aan de lijst wilt toevoegen, een URL in de lijst wilt bewerken of uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op Edit Site List (Lijst met websites bewerken) en volgt u de getoonde aanwijzingen op.

Een URL toevoegen

 • Klik op de knop Edit Site List (Lijst met websites bewerken).
 • Klik op Add (Toevoegen) in het venster 'Exception Site List' (Lijst met uitgezonderde websites).
 • Klik in het lege veld onder het veld 'Location' (Locatie) om de URL in te voeren.
  Voorbeeld: http://mijnvoorbeeld.com (Opmerking: URL moet beginnen met http:// of https://)
 • Klik op OK om de URL op te slaan die u hebt ingevoerd.
 • Klik op Continue (Doorgaan) in het dialoogvenster 'Security Warning' (Beveiligingswaarschuwing).

Een URL bewerken

 • Dubbelklik op de URL die u wilt bewerken in het venster 'Exception Site List' (Lijst met uitgezonderde websites).
 • Breng de wijziging in de URL aan.
 • Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Een URL verwijderen

 • Klik op de URL die u wilt verwijderen in het venster 'Exception Site List' (Lijst met uitgezonderde websites).
 • Klik op Remove (Verwijderen).
 • Klik op OK om de wijziging op te slaan.

 • Opmerking: als een actieve implementatieregelset is geïnstalleerd in het systeem, hebben de implementatieregels voorrang op de lijst met uitgezonderde websites. De lijst met uitgezonderde websites wordt alleen in beschouwing genomen wanneer de standaardregel van toepassing is. Zie Deployment Rule Set voor meer informatie over implementatieregels.

MEER TECHNISCHE INFORMATIE

» Exception Site List in 7u51 (blogs.oracle.com)
» Documentatie voor 'Exception Site List' (docs.oracle.com)

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle