Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoogtepunten Java 7-release


Dit artikel is van toepassing op:
 • Java-versie(s): 7.0

Op deze pagina worden de wijzigingen uitgelicht die van invloed zijn op eindgebruikers voor elke Java-release. Meer informatie over wijzigingen vindt u in de opmerkingen bij elke release.
» Java 7-releasedatums

Java 7 Update 67 (7u67)

Hoogtepunten van release
 • IANA Data 2014c
  JDK 7u67 bevat IANA tijdzonegegevens, versie 2014c. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • Bugfix: regressie: java_arguments niet geaccepteerd na update naar 7u65
  De regressie wordt behandeld in deze release. Zie 8050875.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 7u67 is 14 oktober 2014. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 7u67) door een secundair mechanisme op 15 november 2014. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

» Opmerkingen bij release 7u67


Java 7 update 65 (7u65)

Hoogtepunten van release
 • Olsen Data 2014c
  JDK 7u65 bevat Olsen tijdzonegegevens, versie 2014c. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • Nieuwe Java-besturingspaneeloptie voor het deactiveren van sponsors
  Vóór deze release kan de gebruiker tijdens de installatie aanbiedingen voor sponsorsoftware deactiveren door de optie tijdens de installatie te deselecteren of door SPONSORS=0 door te geven als opdrachtregeloptie. In deze release is er een nieuwe optie beschikbaar in het Java-besturingspaneel voor het deactiveren van sponsors. Ga voor deze optie naar het tabblad 'Advanced' in het Java-besturingspaneel en schakel het selectievakje Suppress sponsor offers when updating Java in of uit. Deze optie is van toepassing op 32- en 64-bits Windows besturingssystemen.
 • Nieuwe eigenschap JAXP-verwerkingslimiet - maxElementDepth
  Een nieuwe eigenschap, maxElementDepth, is toegevoegd om applicaties de mogelijkheid te geven een limiet in te stellen voor de maximumdiepte van elementen in een XML-bestand dat wordt geparseerd. Dat kan nuttig zijn voor applicaties die mogelijk te veel resources gebruiken bij het verwerken van een XML-bestand met overmatige elementdiepte.
  • Naam: http://java.sun.com/xml/jaxp/properties/maxElementDepth
  • Definitie: de maximum elementdiepte beperken
  • Waarde: een positief geheel getal. 0 wordt behandeld als geen beperking. Negatieve getallen worden behandeld als 0.
  • Standaardwaarde: 0
  • Systeemeigenschap: jdk.xml.maxElementDepth
  Raadpleeg voor meer informatie Processing Limits (Verwerkingslimieten) in de serie zelfstudies voor JAXP.
 • Bugfix: het gebruik van RMI in een beperkte omgeving kan een NullPointerException veroorzaken.
  Een applicatie werkt mogelijk niet als deze gebruikmaakt van RMI en in een beperkte omgeving wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld Java Plugin, Java Web Start). Met name als u gebruikersinterface uitvoert via een RMI-callback, is de kans groot dat er een NullPointerException wordt gegenereerd.
 • Bugfix: bij het laden van org.omg.CORBA.ORBSingletonClass wordt niet langer gebruik gemaakt van het contextklassenlaadprogramma
  De systeemeigenschap org.omg.CORBA.ORBSingletonClass wordt gebruikt om de systeembrede/afzonderlijke ORB te configureren. De afhandeling van deze systeemeigenschap is in de 7u55-release zo gewijzigd dat de systeembrede/afzonderlijke ORB zichtbaar moet zijn voor het systeemklassenlaadprogramma. In deze release is de afhandeling van deze systeemeigenschap teruggedraaid zodat deze overeenkomt met het in JDK-versies vóór release 7u55 gevonden gedrag, d.w.z. dat de afzonderlijke ORB weer wordt gevonden met behulp van het threadcontextklassenlaadprogramma van de eerste thread om de argumentloze ORB.init-methode aan te roepen. Deze wijziging is doorgevoerd ter ondersteuning van applicaties die van dit gedrag afhankelijk zijn. Deze wijziging is van toepassing op de releases 8u20, 7u65, 6u85 en 5.0u75. Voor JDK 9 wordt het nieuwe gedrag, waarbij de systeembrede/afzonderlijke ORB zichtbaar moet zijn voor het systeemklassenlaadprogramma, voortgezet. Zie 8046603.

Zie de pagina JDK 7u65 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 7u65 is 14 oktober 2014. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 7u65) door een secundair mechanisme op 15 november 2014. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u65


Java 7 update 60 (7u60)

Hoogtepunten van release
 • IANA Data 2014b
  JDK 7u60 bevat IANA tijdzonegegevens, versie 2014b. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • De eigenschap deployment.expiration.check.enabled wordt in Java genegeerd als voor de eerste keer wordt opgestart.
  Als u een oudere versie van Java hebt en de vervaldatumcontrole via het bestand deployment.properties wordt uitgeschakeld, kan deze eigenschap in Java worden genegeerd als voor de eerste keer wordt opgestart. Als u wilt controleren of de vervaldatumcontrole is gedeactiveerd, gebruikt u de volgende Java Web Start-opdracht:
  javaws -userConfig deployment.expiration.check.enabled false
  Als deze eigenschap in het bestand deployment.properties wordt gewijzigd, opent u het Java-besturingspaneel voordat u een applicatie start om te controleren of de native cache met het bestand is gesynchroniseerd. Zie Deployment Configuration File and Properties voor meer informatie.
 • Nieuwe vlaggen toegevoegd aan beheer-API in Java
  De vlaggen MinHeapFreeRatio en MaxHeapFreeRatio zijn beheerbaar gemaakt. Dit betekent dat de vlaggen bij runtime kunnen worden gewijzigd met de beheer-API in Java. Ondersteuning voor deze vlaggen is ook toegevoegd aan ParallelGC als onderdeel van de policy van adaptieve grootte.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 7u60 is 15 juli 2014. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 7u60) door een secundair mechanisme op 15 augustus 2014. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Zie de pagina JDK 7u60 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 7u60


Java 7 update 55 (7u55)

Hoogtepunten van release
 • Sommige beveiligingsvensters worden minder vaak weergegeven op systemen waarop dezelfde Rich Internet Application (RIA) meerdere malen wordt uitgevoerd.
 • Gebruik van '*' in attribuut Caller-Allowable-Codebase
  Als er een zelfstandige asterisk (*) is opgegeven als de waarde voor het attribuut Caller-Allowable-Codebase, leiden aanroepen van de JavaScript-code naar RIA tot een beveiligingswaarschuwing. Gebruikers hebben de keuze om de aanroep toe te laten of te blokkeren. Zie JAR File Manifest Attributes for Security documentation voor meer informatie.
 • Aanbiedingen voor sponsorsoftware in het Java-installatieprogramma deactiveren
  Tijdens het installeren van Java wordt gebruikers mogelijk de optie geboden voor het downloaden en installeren van sponsorsoftware, zoals browseruitbreidingen of beveiligingssoftware. In 7u55 en latere releases van Java kunnen aanbiedingen voor sponsorsoftware volledig worden omzeild door "SPONSORS=0" als optie te gebruiken wanneer Java wordt geïnstalleerd via de opdrachtregel:
  • Download het 32-bits online-installatieprogramma voor 7u55 handmatig naar uw lokale computer.
  • Klik op de knop 'Start' in Windows. Klik in het menu in het zoekvak en voer de tekst 'opdracht' in.
  • Er wordt een lijst met resultaten weergegeven. Selecteer 'Opdrachtprompt' in de lijst met beschikbare programma's.
  • Navigeer naar de map met het gedownloade installatieprogramma, bijvoorbeeld
   cd c:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Downloads
  • Start de installatie door in het venster 'Opdrachtprompt' het volgende in te voeren:
   jre-7u55-windows-i586-iftw.exe SPONSORS=0
  De optie voor het deactiveren van sponsors blijft actief in alle toekomstige updates en nieuwe installaties van Java. Aanbiedingen voor sponsorsoftware, en daarmee deze functie, zijn alleen van toepassing op online 32-bits JRE-installatieprogramma's en mechanismen voor automatische updates voor het Windows besturingssysteem. Veelgestelde vragen
 • Bugfix: compatibiliteit van Java-plug-in met de uitgebreide beveiligde modus van Windows 8.1 en IE 11
  Met ingang van deze release zijn Java-plug-ins compatibel met de uitgebreide beveiligde modus (EPM) in Windows 8.1 en IE 11. U krijgt geen waarschuwingen met betrekking tot EPM meer te zien als u een applet probeert uit te voeren in Internet Explorer (IE). Er geldt een uitzondering voor Windows in de 64-bits modus: voor EPM moet dan zowel een 32-bits als een 64-bits plug-in zijn geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de 32-bits en de 64-bits versie van JRE beide zijn geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, wordt er een waarschuwing weergegeven in IE, maar wordt de Java-plug-in nog steeds uitgevoerd in EPM.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 7u55 is 15 juli 2014. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 7u55) door een secundair mechanisme op 15 augustus 2014. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u55


Java 7 Update 51 (7u51)

Verbeterde beveiligingsfuncties
 • Wijzigingen in beveiligingsschuifregelaar
  • Zelfondertekende en niet-ondertekende applets blokkeren in hoge beveiligingsinstelling
  • Autorisatieattribuut vereisen voor hoge beveiligingsinstelling
  • Gebruikers waarschuwen voor ontbrekende autorisatieattributen voor gemiddelde beveiligingsinstelling
 • Restore Security Prompts - Clear Remembered Trust Decisions
  (Beveiligingsvragen herstellen - Onthouden vertrouwensbeslissingen wissen) In Java 7u51 hebben gebruikers de mogelijkheid de beveiligingsvragen te herstellen voor beveiligingsvragen die voorafgaand aan de installatie van de laatste release verborgen waren. Gebruikers wordt aangeraden beveiligingsvragen elke 30 dagen te herstellen om een betere beveiliging te waarborgen.
  Er is sprake van een vertrouwensbeslissing wanneer de gebruiker de optie Do not show this again (Dit niet meer weergeven) heeft geselecteerd als antwoord op een beveiligingsvraag. Als u de vragen wilt tonen die eerder zijn verborgen, klikt u op Restore Security Prompts (Beveiligingsvragen herstellen). Wanneer u wordt gevraagd de selectie te bevestigen, klikt u op Restore All (Alle herstellen). De volgende keer dat een applicatie wordt gestart, wordt de beveiligingsvraag voor die applicatie weergegeven. Zie Restore Security Prompts onder de sectie 'Security' van het Java-besturingspaneel.
 • Exception Site List
  (Lijst met uitgezonderde websites) Met de functie 'Exception Site List' kunnen eindgebruikers Java-applets en Java Web Start-applicaties (ook bekend als Rich Internet Applications) uitvoeren die niet voldoen aan de laatste beveiligingsvereisten. Rich Internet Applications die worden gehost op een site in de lijst met uitgezonderde websites mogen worden uitgevoerd met de toepasselijke beveiligingsvragen. Zie Veelgestelde vragen over lijst met uitgezonderde websites voor meer informatie.
Overige wijzigingen
 • Voer een update van Jarsigner uit om het gebruik van tijdstempels aan te moedigen
  Het gebruik van tijdstempels voor een ondertekende JAR wordt nu ten zeerste aangeraden. Door het hulpprogramma Jarsigner wordt een informatiewaarschuwing afgedrukt bij het ondertekenen of verifiëren wanneer het tijdstempel ontbreekt. Zie Signing JAR files voor meer informatie.
 • Bugfix: JAR-verificaties verduidelijken Door het hulpprogramma Jarsigner worden meer berichten afgedrukt wanneer er ernstige waarschuwingen zijn en -strict actief is. Lees de tooldoc (koppeling) voor details.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 7u51 is 15 april 2014. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 7u51) door een secundair mechanisme op 15 mei 2014. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u51


Java 7 update 45 (7u45)

Verbeterde beveiligingsfuncties
 • Beveiligingsvragen herstellen
  In het Java besturingspaneel is een nieuwe knop beschikbaar voor het wissen van vertrouwensbeslissingen die in het verleden werden onthouden. Er is sprake van een vertrouwensbeslissing wanneer de gebruiker de optie Do not show this again (Dit niet meer weergeven) heeft geselecteerd als antwoord op een beveiligingsvraag. Als u de vragen wilt tonen die eerder zijn verborgen, klikt u op Restore Security Prompts (Beveiligingsvragen herstellen). Wanneer u wordt gevraagd de selectie te bevestigen, klikt u op Restore All (Alle herstellen). De volgende keer dat een applicatie wordt gestart, wordt de beveiligingsvraag voor die applicatie weergegeven. Zie Restore Security Prompts onder de sectie 'Security' van het Java-besturingspaneel.
 • Beveiligingsfuncties om onrechtmatige herdistributie van Java-applicaties te voorkomen
  Vanaf 7u45 kunnen applicatieontwikkelaars nieuwe attributen opgeven in het JAR-manifestbestand. Deze: Ontwikkelaars kunnen JAR File Manifest attributes raadplegen voor meer informatie.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 7u45 is 14 februari 2014. Na deze datum verschaft Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u45


Java 7 update 40 (7u40)

Verbeterde beveiligingsfuncties
 • Opties die zijn verwijderd voor niet-ondertekende en zelfondertekende applicaties
  Vanaf Java 7 update 40 is de optie Do not show this again for this app (Niet meer weergeven voor deze app) niet meer beschikbaar. In tegenstelling tot vorige versies kunnen gebruikers het beveiligingsdialoogvenster voor een niet-ondertekende applicatie niet onderdrukken en moet de optie I accept the risk and want to run this app (Ik accepteer het risico en wil deze app uitvoeren) worden geselecteerd telkens wanneer de niet-ondertekende applicatie wordt uitgevoerd.
 • Nieuwe beveiligingswaarschuwing voor niet-ondertekende en zelfondertekende applicaties
  Bericht Running unsigned applications like this will be blocked in a future release because it is potentially unsafe and a security risk (Uitvoering van niet-ondertekende applicaties zoals deze worden in een toekomstige release geblokkeerd omdat dit mogelijk onveilig is en een beveiligingsrisico oplevert) is toegevoegd.
 • x.509-standaardcertificaten hebben een langere sleutel
  Vanaf 7u40 wordt het gebruik beperkt van x.509-certificaten met RSA-sleutels die minder dan 1024 bits lang zijn. Om het compatibiliteitsprobleem te voorkomen wordt aan gebruikers die X.509-certificaten gebruiken met RSA-sleutels die korter zijn dan 1024 bits, aangeraden hun certificaten bij te werken met sterkere sleutels. Zie Java PKI Programmer's Guide of JSSE Reference Guide voor meer informatie.
Verbeterde gebruikerservaring
 • Ondersteuning van Retina Display op Mac OS X
Overige wijzigingen
 • Bugfix: als de update wordt afgebroken nadat is geklikt op Bijwerken in het waarschuwingsbericht Java version is insecure (Java-versie is onveilig), worden alle applets doorgestuurd naar java.com/download.
  Wanneer een oudere Java-versie op het systeem wordt geïnstalleerd en met de applet een webpagina wordt gestart, verschijnt voor de gebruiker het bericht Java version is insecure (Java versie is onveilig). Als de gebruiker op de knop Bijwerken in het bericht klikt, maar het bijwerkproces later afbreekt, wordt de gebruiker automatisch omgeleid naar de pagina java.com/download. Dit is onverwacht gedrag. Het probleem wordt opgelost in release 7u40.
 • Bugfix: vervallen (maar verder geldig) certificaat wordt niet geblokkeerd op een zeer hoog beveiligingsniveau. Het probleem is opgelost in de release 7u40.
 • Implementatieregelset (voor systeem- en desktopbeheerders)
  Vanaf 7u40 is een nieuwe functie voor implementatieregelsets beschikbaar voor bedrijven die hun Java-desktopomgeving rechtstreeks beheren. Deze functie biedt bedrijven een manier om verouderde bedrijfsapplicaties te blijven gebruiken in een omgeving van steeds strengere beveiligingspolicy's ten aanzien van Java-applets en Java Web Start-applicaties.
 • Optie om de waarschuwing Java version is out of date (Java-versie is verouderd) te deactiveren
  Voor bedrijven die het bijwerkproces centraal beheren kan een nieuwe implementatie-eigenschap worden gebruikt om de waarschuwing Java version is out of date (Java-versie is verouderd) te deactiveren. Zie Implementatieconfiguratiebestand en -eigenschappen voor meer informatie.
 • Met lokale applets wordt NULL geretourneerd voor DocumentBase (voor ontwikkelaars)
  Vanaf 7u40 wordt met de methode getDocumentBase() van een applet NULL geretourneerd wanneer de applet wordt uitgevoerd via het lokale bestandssysteem.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 7u40 is 10 december 2013. Na deze datum verschaft Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

» Opmerkingen bij release 7u40


Java 7 update 25 (7u25)

Verbeterde beveiligingsfuncties
 • Wijzigingen aan beveiligingsvensters
  Beveiligingsvensters toegevoegd voor het intrekken van certificaten.
 • Intrekken certificaten
  Voordat ondertekende Java applets en Java Web Start applicaties worden uitgevoerd, wordt gecontroleerd of het ondertekeningscertificaat niet is verlopen of ingetrokken. Uitgebreide opties in het Java besturingspaneel kunnen worden ingesteld voor het beheer van het controleproces.
 • Nieuwe JAR-manifestbestandsattributen
  de 7u25-release bevat autorisatie en codebasisattributen in het JAR-manifestbestand. Applicatieontwikkelaars kunnen deze attributen gebruiken om te controleren of door de applicatie naar het juiste autorisatieniveau wordt gevraagd en of de applicatie vanaf de juiste locatie wordt geopend.
 • LiveConnect in bepaalde omstandigheden geblokkeerd
  LiveConnect-aanroepen vanuit JavaScript naar Java-API worden geblokkeerd wanneer de beveiligingsschuifregelaar van het Java-besturingspaneel wordt ingesteld op het niveau 'Very High' (Zeer hoog) of wanneer de schuifregelaar zich op het standaardniveau 'High' (Hoog) bevindt en de JRE is vervallen of onder de beveiligingsbasislijn ligt.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 7u25 is 15 november 2013. Na deze datum verschaft Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u25


Java 7 update 21 (7u21)

Verbeterde beveiligingsfuncties
Verbeterde gebruikerservaring
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 7u21 is 18 juli 2013. Na deze datum verschaft Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u21


Java 7 update 17 (7u17)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Security Alert for CVE-2013-1493 voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u17


Java 7 update 15 (7u15)

Met een automatische update en handmatige update van Java 6 wordt Java 6 vervangen door Java 7

Wanneer een update wordt uitgevoerd vanaf Java 6, wordt niet alleen de laatste versie van Java 7 geïnstalleerd, maar wordt ook de hoogste versie van Java 6 van het systeem verwijderd. Deze wijziging vindt plaats wanneer het systeem wordt bijgewerkt via een automatische update of wanneer u rechtstreeks op updates controleert vanuit het Java-besturingspaneel.

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u15


Java 7 update 13 (7u13)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u13


Java 7 update 11 (7u11)

Instelling voor standaardbeveiligingsniveau gewijzigd in 'hoog'

Het standaardbeveiligingsniveau voor Java-applets en Web Start-applicaties is verhoogd van Medium (Gemiddeld) naar High (Hoog). Dit is van invloed op de voorwaarden waaronder niet-ondertekende (sandboxed) Java-webapplicaties kunnen worden uitgevoerd. Voorheen konden Web Start-applicaties normaal blijven worden uitgevoerd zolang de laatste veilige release van Java-applets was geïnstalleerd. Met de instelling High (Hoog) wordt de gebruiker altijd gewaarschuwd voordat een niet-ondertekende applicatie wordt uitgevoerd om stille exploitatie te voorkomen.

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Security Alert for CVE-2013-0422 voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u11


Java 7 update 10 (7u10)

Platformondersteuning
 • Ondersteuning voor Mac OS X 10.8 en bureaubladmodus van Windows 8
Verbeterde beveiligingsfuncties
 • De mogelijkheid om te voorkomen dat een Java-applicatie in de browser wordt uitgevoerd. Deze modus kan worden ingesteld in het Java-besturingspaneel (alleen in Microsoft Windows platform) met behulp van een opdrachtregelargument bij installatie.
 • De mogelijkheid om het gewenste niveau van beveiliging te selecteren voor niet-ondertekende applets, Java Web Start-applicaties en ingesloten JavaFX-applicaties die in een browser worden uitgevoerd. Er worden vier niveaus van beveiliging ondersteund. Deze functie kan worden ingesteld in het Java-besturingspaneel (alleen in Microsoft Windows platform) met behulp van een opdrachtregelargument bij installatie.
 • Nieuwe dialoogvensters waarmee u wordt gewaarschuwd wanneer Java Runtime Environment (JRE) onveilig is (verlopen of onder de beveiligingsbasislijn) en moet worden bijgewerkt.
Vervaldatum van Java

Vanaf 7u10 bevatten alle JRE's een hard-coded vervaldatum. De vervaldatum is zodanig berekend dat deze later is dan de geplande release van de nieuwste kritieke patchupdate. Na deze datum verschaft Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

» Opmerkingen bij release 7u10


Java 7 update 9 (7u9)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u9


Java 7 update 7 (7u7)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Security Alert for CVE-2012-4681 voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u7


Java 7 update 6 (7u6)

Platformondersteuning
 • Ondersteuning voor Mac OS X 10.7.3 en hoger
Verbeterde beveiligingsfuncties
Dialoogvensters bijgewerkt voor applicaties die zijn ondertekend met vertrouwde certificaten
 • Always trust content from this publisher (Inhoud van deze uitgever altijd vertrouwen) wordt standaard uitgeschakeld.
 • Gedetailleerdere berichten in dialoogvensters

» Opmerkingen bij release 7u6


Java 7 update 5 (7u5)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u5


Java 7 update 4 (7u4)

Platformondersteuning
 • JDK-ondersteuning voor Mac OS X 10.7.3 en hoger
Verbeterde beveiligingsfuncties
 • Meerdere acties vereist voor zelfondertekende applicaties

» Opmerkingen bij release 7u4


Java 7 update 3 (7u3)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u3


Java 7 update 2 (7u2)

Verbeterde beveiliging via waarschuwingen van oude releases

Als gebruikers een versie van Java op hun systeem hebben die onder de onder de beveiligingsbasislijn ligt, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven voordat een applicatie of een applet kan worden uitgevoerd.

» Opmerkingen bij release 7u2


Java 7 update 1 (7u1)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update advisory voor meer informatie.

» Opmerkingen bij release 7u1


Java 7 Release

» Opmerkingen bij JDK- en JRE 7-release


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle