Hoe kan ik de Java-console inschakelen en weergeven in Solaris?


Dit artikel is van toepassing op:
De Java-console bevat informatie over de versie van Java, de basismap van de gebruiker en eventuele fouten die zijn opgetreden tijdens de uitvoering van een applet of toepassing. U kunt de Java-console inschakelen voor het Solaris-platform.

De Java-console inschakelen voor het Solaris-platform

  1. Open een terminalvenster.
  2. Ga naar de installatiemap van Java.
    cd /java/jre1.6.0_24 (Wijzig de naam van de map in de map waar Java geïnstalleerd is.)
  3. Open Java Control Panel.
    Typ: ./ControlPanel
  4. Klik in Java Control Panel op het tabblad Advanced (Geavanceerd).
  5. Selecteer het keuzerondje Show Console (Console weergeven).
  6. Klik op de knop OK.