Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoe kan ik 32-bits Java voor Linux platforms downloaden en installeren?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES
 • Java-versie(s): 6.0, 7.0, 8.0

Systeemvereisten voor Linux

Zie ondersteunde Systeemconfiguraties voor informatie over ondersteunde platforms, besturingssystemen, desktop managers en browsers.

Opmerking: als u Java voor andere versies van Linux wilt downloaden, kunt u terecht op Java voor Ubuntu, Java voor Fedora


Volg deze stappen om 32-bits Java voor Linux te downloaden en installeren.
 1. Downloaden
 2. Installeren
 3. Activeren en configureren
Downloaden
 1. Ga naar http://java.com en klik op de knop Downloaden
 2. Er bestaan twee soorten installatiepakketten.
  • Java op Linux platforms
   Dit is een binair archiefbestand dat door iedereen (niet alleen de hoofdgebruikers) kan worden geïnstalleerd, op elke locatie waarnaar ze kunnen schrijven. Alleen de hoofdgebruiker kan echter Java installeren op de systeemlocatie.
  • Java op Linux platforms op basis van RPM
   Bij 32-bits Linux platforms op basis van RPM, zoals Red Hat en SuSE, wordt een binair RPM-bestand (.rpm) op de systeemlocatie gebruikt. Alleen de hoofdgebruiker mag deze bewerking uitvoeren.

  Download het pakket dat het beste aan uw eisen voldoet. U kunt het bestand naar elke gewenste map op uw systeem downloaden.
 3. Download het bestand en controleer de grootte ervan om er zeker van te zijn dat u de volledige, originele softwarebundel hebt gedownload. Controleer voordat u het bestand downloadt de bestandsgrootte die wordt vermeld op de downloadpagina op de website. Controleer wanneer het downloaden is voltooid of de grootte van het gedownloade bestand overeenkomt met de vermelde bestandsgrootte.

Installeren
Java voor Linux platforms
De onderstaande instructies zijn voor het installeren van versie Java 7 Update 7 (7u7). Als u een andere versie installeert, moet u het versienummer aanpassen wanneer u de opdrachten in het terminalvenster invoert. Voorbeeld: vervang voor Java 6u35 de waarde 7u7 door 6u35. Let op dat, zoals in het voorgaande voorbeeld, het versienummer soms vooraf wordt gegaan door de letter u en soms door een onderstrepingsteken, bijvoorbeeld jre1.7.0_07.

 1. Ga naar de directory waarin u het bestand wilt installeren. Voer in:
  cd <pad naar directory>
  Als u de software bijvoorbeeld in de directory /usr/java/ wilt installeren, voert u in:
  cd /usr/java/

  Opmerking over root-toegang: als u Java wilt installeren op een locatie die betrekking heeft op het gehele systeem, zoals /usr/local, moet u inloggen als hoofdgebruiker om over de vereiste autorisatie te beschikken. Als u niet over root-toegang beschikt, installeer Java dan in uw basisdirectory of een subdirectory waarvoor u schrijfautorisatie hebt.
 2. Verplaats het binaire archiefbestand .tar.gz naar de huidige directory.
 3. Pak het tar-bestand uit en installeer Java
  tar zxvf jre-7u7-linux-i586.tar.gz

  De Java-bestanden worden geïnstalleerd in een directory met de naam jre1.7.0_07 in de huidige directory.
  In dit voorbeeld wordt het bestand geïnstalleerd in de directory /usr/java/jre1.7.0_07.
 4. Verwijder het bestand .tar.gz als u schijfruimte wilt besparen.

Java voor Linux platforms op basis van RPM
De onderstaande instructies zijn voor het installeren van versie Java 7 Update 7 (7u7). Als u een andere versie installeert, moet u het versienummer aanpassen wanneer u de opdrachten in het terminalvenster invoert. Voorbeeld: vervang voor Java 6u35 de waarde 7u7 door 6u35. Let op dat, zoals in het voorgaande voorbeeld, het versienummer soms vooraf wordt gegaan door de letter u en soms door een onderstrepingsteken, bijvoorbeeld jre1.7.0_07.

 1. Maak uzelf hoofdgebruiker door de opdracht su uit te voeren en het wachtwoord van de hoofdgebruiker op te geven.
 2. Verwijder eventuele eerdere installaties van de Java-pakketten.
  rpm -e <package_name>
 3. Ga naar de directory waarin u het bestand wilt installeren. Voer
  cd <pad naar directory>
  in. Bijvoorbeeld: als u de software wilt installeren in de directory /usr/java/, voert u
  cd /usr/java

  in.
 4. Installeer het pakket.
  rpm -ivh jre-7u7-linux-i586.rpm

  Als u een upgrade van een pakket uitvoert, gebruikt u:
  rpm -Uvh jre-7u7-linux-i586.rpm

 5. Verwijder het bestand .rpm als u schijfruimte wilt besparen.
 6. Sluit de root-shell af. U hoeft de computer niet opnieuw op te starten.
De installatie is nu voltooid. Ga naar het gedeelte Activeren en configureren .


Inschakelen en configureren
Firefox of Mozilla
Volg deze stappen om de Java-plug-in uit te voeren:
 1. Sluit Firefox af als deze browser wordt uitgevoerd.
 2. Verwijder alle vorige installaties van de Java-plug-in.
  Er kan slechts één Java-plug-in tegelijk worden gebruikt. Als u een andere plug-in of andere versie van de plug-in wilt gebruiken, verwijder dan de symbolische koppelingen naar de andere versies en maak een nieuwe symbolische koppeling naar de nieuwe versie.
 3. Maak een symbolische koppeling naar het bestand libnpjp2.so in de directory met browserplug-ins
  • Ga naar de subdirectory voor plug-ins in de Firefox installatiedirectory
   cd <Firefox installatiedirectory>/plugins.>
   Maak een directory voor plug-ins als deze nog niet bestaat.
  • Maak de symbolische koppeling
   ln -s <Java-installatiedirectory>/lib/i386/libnpjp2.so.

  Opmerking: als u uw Java-versie upgradet, moet u de oude symbolische koppeling verwijderen voordat u een nieuwe symbolische koppeling maakt om de laatst gedownloade Java-versie te gebruiken.

  Ga als volgt te werk om de oude symbolische koppeling te verwijderen:
  voer in cd <Firefox installatiedirectory>/plugins
  rm libjavaplugin_oji.so

  Voorbeeld
  • Firefox is geïnstalleerd in deze directory:
   /usr/lib/<Firefox installatiedirectory>
  • En als Java is geïnstalleerd in deze directory:
   /usr/java/<Java-installatiedirectory>
  • Voer in dit geval de volgende opdracht in het terminalvenster in om naar de directory met browserplug-ins te gaan:
   /usr/lib/<Firefox installatiedirectory>/plugins
  • Voer de volgende opdracht in om een symbolische koppeling naar de Java-plug-in te maken voor de Mozilla-browser.
   ln -s /usr/java/<Installatiedirectory van Java>/lib/i386/libnpjp2.so


 4. Start de Firefox-browser of start deze opnieuw als deze al wordt uitgevoerd.

  Voer in Firefox about:plugins in op de balk Location (Locatie) om te bevestigen dat de Java-plug-in is geladen. U kunt ook in het menu Tools (Extra) klikken om te kijken of Java Console aanwezig is.

De installatie testen

Voer deze testapplet uit om te controleren of Java is geïnstalleerd en goed werkt op uw computer.

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle