Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoe kan ik Java in een netwerk implementeren met behulp van Active Directory?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
 • Java-versie(s): 6.0, 7.0, 8.0

Deze Help-pagina is bedoeld voor netwerkbeheerders. Er wordt aangenomen dat u over voldoende kennis beschikt om de technische stappen uit te voeren.

In de informatie over dit artikel wordt een niet-ondersteunde werkwijze beschreven. Klanten van Customer Support moeten de installatieprogramma's gebruiken die door Oracle worden geleverd om ondersteuning te krijgen bij installatieproblemen.Het MSI-bestand uit het installatieprogramma extraheren

Voer de volgende stappen uit om het MSI-bestand uit het JRE-installatieprogramma te extraheren en in een op Active Directory gebaseerd netwerk te implementeren:

 1. Download en start het uitvoerbare bestand (.exe) voor de Windows Offline-installatie in GUI-modus.
  (GUI-modus is standaard actief tenzij de optie voor stille modus '/s' is opgegeven.)
 2. Klik wanneer het venster Welcome to Java (Welkom bij Java) verschijnt, niet op de knop Install (Installeren), maar navigeer naar de map 'LocalAppData' (de map met gebruikersapplicatiegegevens). De locatie van de map LocalAppData verschilt per Windows-platform.

  Opmerking: u kunt ook rechtstreeks naar de map APPData gaan door %APPDATA% in de adresbalk van Windows Verkenner of Uitvoeren in te voeren.

  • Windows Vista en Windows 7
   C:\Users\<gebruiker>\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre<versie_nummer>
  • Windows XP
   C:\Documents and Settings\<gebruiker>\Local Settings\ApplicationData\Sun\Java\jre<versie_nummer>
  • Windows 2000
   C:\Documents and Settings\<gebruiker>\ApplicationData\Sun\Java\jre<versie_nummer>
  De map
  jre<versie_nummer> bevat twee bestanden:
  Data1.cab en
  jre<versie_nummer>.msi
  Voorbeeld: voor jre 6u43 is jre<versie_nummer> 1.6.0_43, dus bevat de map Sun\Java
  jre1.6.0_43\Data1.cab en
  jre1.6.0_43\jre1.6.0_43.msi.
 3. Kopieer de bestanden *.msi en *.cab naar uw tijdelijke locatie.
 4. Klik op de knop Cancel (Annuleren) in het venster Welcome to Java (Welkom bij Java). Het is niet nodig om door te gaan met de installatie nadat de msi- en cab-bestanden zijn ge├źxtraheerd.

 5. Vanuit de tijdelijke locatie kunt u Active Directory gebruiken om de msi- en cab-bestanden van Java te distribueren naar zoveel client-Windows-platforms als u maar wilt.
Zaken waar u op moet letten tijdens het implementatieproces:
 1. Cab-bestand moet in dezelfde directory staan als het msi-bestand. Als de beheerder bijvoorbeeld de msi-installatie voor jre 6u43 wil uitvoeren met het hulpprogramma msiexec.exe, hoeft deze alleen een locatie op te geven van het msi-bestand:
  msiexec.exe /i c:\msi_temp_dir\jre1.6.0_43.msi. Het cab-bestand moet zich in dezelfde directory bevinden.
 2. Voor jre die ouder is dan 6u10 bevat de map Sun\Java\jre\jre<versie_nummer> alleen het msi-bestand. Het cab-bestand zit verpakt in het msi-bestand.
 3. Voor JRE die ouder is dan 6u34 build 03 worden msi- en cab-bestanden niet verwijderd uit ApplicationData\Sun\Java na de voltooide installatie, zodat het niet nodig is om msi- en cab-bestanden te extraheren wanneer het venster Welcome to Java (Welkom bij Java) wacht op gebruikersinvoer.
Raadpleeg voor meer informatie Java-implementatie met Active Directory.


Verwijderen met MSIEXEC.EXE-opdracht

Methode 1 (oorspronkelijk MSI-bestand opgeven)
Als u een Java-versie wilt verwijderen, geeft u een /x-parameter op en de naam van het MSI-bestand (met volledig pad) waarmee eerder een installatie van die bepaalde Java-versie is uitgevoerd.
Voorbeeld: opdracht voor verwijderen van Java-versie 6 update 43:
msiexec.exe /x c:\msi_temp_dir\jre1.6.0_43.msi

Methode 2 (GUID opgeven)
De opdracht voor verwijderen is msiexec.exe /qn /x {GUID}
Opmerking: om een GUID te vinden voor een bepaalde Java-versie die op het systeem is geïnstalleerd, doorloopt u het register:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products
Controleer voor elke gevonden sleutel de subsleutel InstallProperties. Als de eigenschap DisplayName overeenkomt met de Java-versie die u wilt verwijderen, bevat UninstallString de volledige verwijderopdracht met een GUID-nummer.
Voorbeeld: Voor het verwijderen van Java-versie 7 update 40
Navigeer naar [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\
Er is een product: 4EA42A62D9304AC4784BF238120704FF
Onder de sleutel InstallProperties van dit product staat:
DisplayName=Java 7 Update 40
UninstallString=MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217040FF}
Wanneer u deze gegevens hebt verzameld, voert u de volgende opdracht uit om deze versie van Java te verwijderen.
Opdracht voor verwijderen in GUI-modus: MsiExec.exe /x {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217040FF}
Opdracht voor verwijderen in stille modus: MsiExec.exe /x {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217040FF} /qn

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle