Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoe regel ik een installatie van Java op de achtergrond (zonder tussenkomst van de gebruiker)?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Vista
 • Java-versie(s): 7.0, 8.0

Op deze pagina vindt u een beschrijving van de installatieopties voor de JRE (Java SE Runtime Environment) op het 32-bits Windows platform. Deze informatie is bedoeld voor:

 • Systeembeheerders die de JRE met de Java-plug-in en Java Web Start-technologie├źn implementeren op meerdere pc's in hun intranet, zonder tussenkomst van gebruikers.

 • Leveranciers met producten waarvoor de JRE vereist is. De JRE kan automatisch (zonder interactie, via de opdrachtregel) worden ge├»nstalleerd bij hun product.

JRE-installatieprogramma's worden gemaakt met behulp van MSI 2.0-technologie (Microsoft Windows Installer). MSI bevat ingebouwde ondersteuning voor automatische installatie of installatie op de achtergrond. In dit document wordt beschreven hoe u de JRE handmatig kunt installeren met behulp van het bestand (.exe) waarmee het installatieprogramma wordt gestart.


Java 8

Zie Windows JRE 8 installer options (Opties voor Windows installatieprogramma voor JRE 8) (docs.oracle.com) voor meer informatie.

Installatie via opdrachtregel

In deze sectie vindt u een beschrijving van de opdrachtregelopties voor het Windows offline-installatieprogramma van de JRE. U voert het installatieprogramma als volgt uit:

jre [INSTALLCFG=configuration_file_path] [options]

 • jre: dit verwijst naar de basisbestandsnaam van het Windows offline-installatieprogramma voor de JRE (bijvoorbeeld jre-8u05-windows-i586.exe).
 • INSTALLCFG=configuratiebestandspad: hiermee geeft u het pad naar het configuratiebestand van het installatieprogramma op.
  Zie Installing With a Configuration File (Installatie met een configuratiebestand) (docs.oracle.com) voor meer informatie.
 • options: dit zijn opties met opgegeven waarden, gescheiden door een spatie. Gebruik dezelfde opties als in Table 20-1, Configuration File Options (Tabel 20-1, Configuratiebestandstopties) (docs.oracle.com). U kunt ook de optie /s voor het Windows offline-installatieprogramma voor de JRE gebruiken om een automatische installatie uit te voeren.

Java 7

Zie JRE 7 Windows installer options (Opties voor Windows installatieprogramma voor JRE 7) (docs.oracle.com) voor meer informatie.

Installatie via opdrachtregel

Gebruik de volgende syntaxis voor de opdrachtregel voor het Windows offline-installatieprogramma voor Java SE 7:

<jre>.exe [/s] [INSTALLDIR=<station>:\<installatiepad_JRE>] [STATIC=1] [WEB_JAVA=0/1] [WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL=VH/H/M] [SPONSORS=0]

Opmerking
 • <jre>.exe is het installatieprogramma voor de JRE.
 • /s geeft, indien gebruikt, een installatie op de achtergrond aan.
 • INSTALLDIR geeft, indien gebruikt, het station en het pad van de JRE op. Als INSTALLDIR niet wordt opgegeven, vindt de installatie plaats in C:\Program Files\java\jre (standaardlocatie).
 • STATIC=1 stelt, indien gebruikt, een statische installatie in. Zie Static Installation (Statische installatie) in Patch-in-Place and Static JRE Installation (Patch-in-place-installatie en statische installatie van de JRE) (docs.oracle.com) voor meer informatie over statische installaties.
 • WEB_JAVA=0 voorkomt, indien gebruikt, dat Java-applicaties in de browser worden uitgevoerd. WEB_JAVA=1 is de standaardoptie en activeert Java-applicaties in de browser. Dit veld is vanaf release 7u10 beschikbaar. Zie Setting the Security Level of the Java Client (Het beveiligingsniveau van de Java-client instellen) (docs.oracle.com) voor meer informatie.
 • WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL stelt, indien gebruikt, het beveiligingsniveau in van niet-ondertekende Java-applicaties die in een browser worden uitgevoerd. De mogelijke waarden van dit veld zijn VH (Very high, zeer hoog), H (High, hoog: de standaardwaarde) of M (Medium, gemiddeld). Dit veld is vanaf release 7u10 beschikbaar. Zie Setting the Security Level of the Java Client (Het beveiligingsniveau van de Java-client instellen) (docs.oracle.com) voor meer informatie.
 • SPONSORS=0, indien gebruikt, voorkomt aanbiedingen voor sponsorsoftware, zoals browseruitbreidingen. Dit veld is vanaf release 7u55 beschikbaar. Aanbiedingen voor sponsorsoftware, en daarmee deze functie, zijn alleen van toepassing op online 32-bits JRE-installatieprogramma's en mechanismen voor automatische updates.
Voorbeeld 1
Het JRE-installatieprogramma is jre-7-windows-i586.exe en u wilt de volgende configuratie installeren:
 • Een Windows-installatie uitvoeren
 • De JRE-kern, extra lettertypen, kleuren en Soundbank installeren

U installeert de bovenstaande configuratie met de volgende opdracht:
jre-7-windows-i586.exe /s

Voorbeeld 2
Het JRE-installatieprogramma is jre-7-windows-i586.exe en u wilt de volgende configuratie installeren:
 • Een offline Windows-installatie uitvoeren en de JRE installeren op station D in java\jre
 • Alle functies van de JRE installeren

U installeert de bovenstaande configuratie met de volgende opdracht:
jre-7-windows-i586.exe /s INSTALLDIR=D:\java\jre

Opmerking: als u het opdrachtregelvenster geopend wilt houden totdat de installatie van Java is voltooid, gebruikt u de opdracht start /w als volgt:
start /w jre-7-windows-i586.exe /s


Een logbestand maken

Met een logbestand kunt u controleren of een installatie is geslaagd. Als u een logbestand van de installatie wilt maken, voegt u /L C:\<pad>setup.log toe aan de installatieopdracht en gaat u naar het einde van het logbestand om te zien of de installatie is geslaagd.

Voorbeeld van een opdracht voor het maken van een logbestand:

jre-8-windows-i586.exe /s /L C:\<path>setup.log

In dit voorbeeld wordt het logbestand weggeschreven naar het bestand setup.log.


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:
Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle