Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoe regel ik een installatie van Java op de achtergrond (zonder tussenkomst van de gebruiker)?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
 • Java-versie(s): 7.0, 8.0

SYMPTOMEN

 • Systeembeheerders willen Java op meerdere pc's in het intranet implementeren zonder tussenkomst van de gebruiker.
 • Ontwikkelaars willen dat Java op de achtergrond wordt geïnstalleerd bij hun producten.

OPLOSSING

Java wordt geïnstalleerd met behulp van MSI 2.0-technologie (Microsoft Windows Installer). MSI bevat ingebouwde ondersteuning voor automatische installatie of installatie op de achtergrond. In dit document wordt beschreven hoe u Java handmatig kunt installeren met behulp van het EXE-bestand waarmee het MSI-installatieproces wordt gestart.  De opties van het installatieprogramma worden uitgelegd.

Installatie via opdrachtregel
De opdrachtregel voor het offline installatieprogramma van Java SE 7 voor Windows bevat de volgende syntaxis:

<jre>.exe [/s] [INSTALLDIR=<drive>:\<JRE_install_path>] [STATIC=1] [WEB_JAVA=0/1] [WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL=VH/H/M/L]

Toelichting:

 • <jre>.exe is het installatieprogramma voor Java
 • /s geeft, indien gebruikt, een installatie op de achtergrond aan
 • INSTALLDIR geeft, indien gebruikt, het station en het pad van JRE op.
 • Als INSTALLDIR niet wordt opgegeven, vindt de installatie plaats in C:\Program Files\java\jre (standaardlocatie).
 • STATIC=1 stelt, indien gebruikt, een statische installatie in. Deze optie is beschikbaar in versie 6u10 en hoger. Zie Static Installation voor meer informatie.
 • WEB_JAVA=0, voorkomt, indien gebruikt, dat Java-applicaties in de browser worden uitgevoerd.
  WEB_JAVA=1 is de standaardoptie en activeert Java-applicaties in de browser. Dit veld is vanaf release 7u10 beschikbaar. Zie Setting Security Levels of the Java Client. voor meer informatie.
 • WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL: stelt, indien gebruikt, het beveiligingsniveau in van niet-ondertekende Java-applicaties die in een browser worden uitgevoerd. De mogelijke waarden van dit veld zijn V ('Very high', zeer hoog), H ('High', hoog), M ('Medium', gemiddeld, de standaardwaarde) of L ('Low', laag). Dit veld is vanaf release 7u10 beschikbaar.
Installatieconfiguraties
Voorbeeld 1
: het JRE-installatieprogramma is jre-7-windows-i586.exe en u wilt de volgende configuratie installeren:
 • Een Windows-installatie uitvoeren
 • De JRE-kern, extra lettertypen, kleuren en Soundbank installeren
De opdracht voor het installeren van deze configuratie ziet er als volgt uit:
jre-7-windows-i586.exe /s

Voorbeeld 2
: het JRE-installatieprogramma is jre-7-windows-i586.exe en u wilt de volgende configuratie installeren:
 • Een offline Windows-installatie uitvoeren en de JRE installeren op station D in java\jre
 • Alle functies van de JRE installeren
De opdracht voor het installeren van deze configuratie ziet er als volgt uit:
jre-7-windows-i586.exe /s INSTALLDIR=D:\java\jre

Opmerking: als u het opdrachtregelvenster geopend wilt houden totdat de installatie van Java is voltooid, gebruikt u de opdracht start /w als volgt:
start /w jre-7-windows-i586.exe /s

Een logbestand maken
Logbestanden kunt u gebruiken om te controleren of een installatie is geslaagd. Als u een logbestand van de installatie wilt maken, voegt u /L C:\setup.log toe aan de opdracht install en gaat u naar het einde van het logbestand om te zien of de installatie is geslaagd.

Installatievoorbeeld
Hieronder ziet u een installatievoorbeeld:
jre-7-windows-i586.exe /s /L C:\setup.log
In het bovenstaande voorbeeld wordt het installatielogboek geschreven naar het bestand setup.log.Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle