Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Jak korzystać z oprogramowania Java w połączeniu z przeglądarką Google Chrome?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Macintosh OS X
  • Przeglądarki: Chrome
  • Wersje oprogramowania Java: 6.0, 7.0

Wtyczka Java wymaga zezwolenia
Jeśli w oknie przeglądarki Chrome jest wyświetlany komunikat Wtyczka Java wymaga pozwolenia na uruchomienie., można wykonać jedną z poniższych czynności:

  • Nacisnąć przycisk Uruchom tym razem, aby zezwolić na wyświetlanie zawartości Java na stronie aż do momentu opuszczenia strony.
  • Nacisnąć przycisk Zawsze uruchamiaj w tej witrynie, aby zezwolić na uruchamianie obsługi Java na wszystkich stronach danej witryny. Komunikat ten nie wyświetli się ponownie dla żadnej ze stron w obrębie danej witryny.
Uwaga: Jeśli jest pobierane oprogramowanie Java z poziomu przeglądarki Chrome i pojawia się ten komunikat, zalecamy naciśnięcie przycisku Zawsze uruchamiaj w tej witrynie.

Wymagana dodatkowa wtyczka

Jeśli w oknie przeglądarki Chrome jest wyświetlany komunikat Wyświetlenie pewnych elementów na tej stronie wymaga dodatkowej wtyczki, należy kliknąć na łączu Zainstaluj wtyczkę (na pasku komunikatów przeglądarki) lub pobrać plik ze strony java.com.

Nieaktualna wtyczka

Jeśli w oknie przeglądarki Chrome jest wyświetlany komunikat Nieaktualna wtyczka, należy kliknąć na łączu Aktualizuj wtyczkę (na pasku komunikatów przeglądarki), aby pobrać najnowsze oprogramowanie Java.


Java 7 i Chrome w systemie Mac OS X
Przeglądarka Chrome nie obsługuje środowiska Java 7 w systemie Mac.
Do uruchomienia oprogramowania Java w systemie Mac OS X jest wymagana 64-bitowa przeglądarka (np. Safari lub Firefox). 32-bitowe przeglądarki, takie jak Chrome, nie zapewniają obsługi środowiska Java w systemie Mac.

» Więcej informacji o 64-bitowej wtyczce dla przeglądarki Chrome w systemie Mac


INFORMACJE POKREWNEWybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle