Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak korzystać z oprogramowania Java w połączeniu z przeglądarką Google Chrome?


Artykuł dotyczy:
 • Przeglądarki: Chrome
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Obsługa NPAPI przez przeglądarki Chrome

Wtyczka Java dla przeglądarek internetowych opiera się na międzyplatformowej architekturze wtyczek NPAPI, która była i jest obsługiwana przez wszystkie ważniejsze przeglądarki internetowe. Firma Google ogłosiła we wrześniu 2013 r. plany zakończenia, do końca 2014 roku, wykorzystywania interfejsu NPAPI przez przeglądarkę Chrome, co w praktyce oznaczało zrezygnowanie z obsługi wtyczek opartych na NPAPI, takich jak Silverlight, Java czy Facebook Video. Ostatnio firma Google zmieniła swoje plany i obecnie zakłada, że całkowite usunięcie NPAPI nastąpi pod koniec 2015 r. Ponieważ nie jest pewne, czy te terminy zostaną dotrzymane czy przesunięte, zalecamy użytkownikom przeglądarek Chrome możliwie szybkie rozważenie korzystania z przeglądarek alternatywnych. Jako rozwiązanie długoterminowe sugerujemy korzystanie z przeglądarki Firefox, Internet Explorer lub Safari. Firma Google, zaczynając od wydanej w kwietniu 2015 r. przeglądarki Chrome w wersji 42, wprowadziła dodatkowy krok konfiguracyjny uruchamiania wtyczek opartych na NPAPI, takich jak wtyczka Java — zob. poniżej Włączanie obsługi NPAPI w przeglądarce Chrome w wersji 42 lub nowszej.


64-bitowa wersja Chrome w systemie Windows

Zaczynając od wersji 37 przeglądarki Chrome, jest ona w systemie Windows dostępna w formacie 64-bitowym. Używając 64-bitowej wersji Chrome, użytkownik musi mieć także zainstalowane oprogramowanie Java w wersji 64-bitowej.
» Windows i Java w wersji 64-bitowej


Java i Chrome w systemie Mac OS X

Do uruchomienia 64-bitowego oprogramowania Oracle Java w systemie Mac OS X jest wymagana przeglądarka 64-bitowa. 64-bitowa przeglądarka Chrome dla systemu Mac jest dostępna od przeglądarki Chrome w wersji 39. Więcej informacji jest dostępnych na stronie 64-bit Chrome (blog.chromium.org).


Chrome i Linux

Zaczynając od przeglądarki Chrome w wersji 35, z platformy Linux została usunięta obsługa NPAPI (Netscape Plug-in API). Więcej informacji jest dostępnych na stronie Chrome and NPAPI (blog.chromium.org).

Zalecaną przeglądarką dla oprogramowania Java w systemach Linux jest Firefox.


Włączanie obsługi NPAPI w przeglądarce Chrome w wersji 42 lub nowszej

Zaczynając od przeglądarki Chrome w wersji 42, trzeba — aby można było nadal korzystać z wtyczek opartych na NPAPI — wykonać dodatkowy krok konfiguracyjny.

 1. Na pasku adresów URL wpisać:
  chrome://flags/#enable-npapi
 2. Kliknąć na łączu Włącz dla opcji konfiguracyjnej Włącz NPAPI.
 3. Nacisnąć przycisk Uruchom ponownie teraz, który pojawił się na dole strony konfiguracyjnej.

Programiści i administratorzy systemów, szukający alternatywnych sposobów obsługi użytkowników przeglądarki Chrome, powinni zajrzeć na ten blog, a zwłaszcza przeczytać sekcje "Running Web Start applications outside of a browser" i "Additional Deployment Options".


Wtyczka Java wymaga zezwolenia

Jeśli w oknie przeglądarki Chrome jest wyświetlany komunikat Java(TM) wymaga pozwolenia na uruchomienie, trzeba — aby wtyczki zostały uruchomione na danej stronie — wybrać jedną z opcji udostępnianych przez przeglądarkę Chrome. Opcje te zmieniają się w zależności od wersji przeglądarki Chrome.

Ikona blokowanej wtyczki w przeglądarce Chrome (na pasku adresu)

Odszukać na pasku adresu w przeglądarce Chrome ikonę blokowanej wtyczki. Kliknięcie na ikonie spowoduje wyświetlenie komunikatu Wtyczki zostały zablokowane na tej stronie oraz opcji wtyczek.

 • Wybrać opcję Zawsze uruchamiaj w tej witrynie, aby zezwolić na uruchamianie wtyczek (w tym wtyczki Java) na wszystkich stronach tej witryny.
 • Wybrać opcję Uruchom wszystkie wtyczki tym razem, aby zezwolić na uruchomienie wtyczek (w tym wtyczki Java) na danej stronie i ich działanie do chwili opuszczenia tej strony przez użytkownika.
 • Wybrać opcję Blokuj wszystkie wtyczki, aby nie zezwolić na uruchamianie wtyczek na danej stronie.
Pasek komunikatów przeglądarki Chrome
 • Nacisnąć przycisk Uruchom tym razem, aby zezwolić na wyświetlanie zawartości Java na stronie aż do momentu opuszczenia strony.
 • Nacisnąć przycisk Zawsze uruchamiaj w tej witrynie, aby zezwolić na uruchamianie obsługi Java na wszystkich stronach danej witryny. Komunikat ten nie wyświetli się ponownie dla żadnej ze stron w obrębie danej witryny.

Ponadto można zarządzać uprawnieniami z uwzględnianiem określonych witryn, korzystając z opcji Zarządzaj blokowaniem wtyczek.

Wymagana dodatkowa wtyczka

Jeśli w oknie przeglądarki Chrome jest wyświetlany komunikat Wyświetlenie pewnych elementów na tej stronie wymaga wtyczki Java(TM), należy kliknąć na łączu Zainstaluj wtyczkę (na pasku komunikatów przeglądarki) lub pobrać plik ze strony java.com.


Nieaktualna wtyczka

Jeśli w oknie przeglądarki Chrome jest wyświetlany komunikat Wtyczka Java(TM) została zablokowana, ponieważ jest nieaktualna, należy kliknąć na łączu Aktualizuj wtyczkę (na pasku komunikatów przeglądarki), aby pobrać najnowsze oprogramowanie Java.


INFORMACJE POKREWNEWybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle