Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Co to jest Java Deployment Toolkit?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000
  • Wersje oprogramowania Java: 6.0, 6u10+

Na tej stronie w następujących sekcjach opisano funkcje zestawu narzędzi Java Deployment ToolKit (DT):
  • Do czego służy zestaw narzędzi Java Deployment Toolkit (DT)?
  • Czy komunikat „Java DT plug-in blocked” (Dodatek Java DT został zablokowany) oznacza, że dodatek Java został zablokowany?
  • Co się stanie, jeśli dodatek Java Deployment Toolkit zostanie zablokowany?
  • Czy dodatek Java będzie działać po zablokowaniu dodatku Java DT?
  • Czy skrypt deployJava.js działa po zablokowaniu dodatku Java DT Toolkit?


Do czego służy zestaw narzędzi Java Deployment Toolkit (DT)?
Java DT to bardzo przydatne narzędzie używane przez aplety i aplikacje Java do identyfikacji i pobierania właściwej wersji Java dla systemu użytkownika. Ponadto zapewnia ono programistom interfejs JavaScript. Interfejs umożliwia automatyczne tworzenie kodu HTML wymaganego do wdrożenia aplikacji RIA (Rich Internet Application).

Czy komunikat „Java DT plug-in blocked” (Dodatek Java DT został zablokowany) oznacza, że dodatek Java został zablokowany?
Nie. Zablokowanie dodatku Java DT nie oznacza zablokowania dodatku Java. Dodatek Java DT wykrywa wersję Java w systemie użytkownika. Dodatek Java umożliwia uruchamianie apletów i aplikacji Java z przeglądarki w systemie użytkownika.

Co się stanie, jeśli dodatek Java Deployment Toolkit zostanie zablokowany?
Blokada dodatku Java DT powoduje wyłączenie mechanizmu wykrywania wersji Java. To oznacza, że jeśli użytkownik spróbuje uruchomić aplet lub aplikację Java, która wymaga określonej wersji Java inne niż zainstalowana w systemie, próba zakończy się niepowodzeniem.

Czy dodatek Java będzie działać po zablokowaniu dodatku Java DT?
Tak. Dodatek Java będzie nadal działać nawet po wyłączeniu dodatku Java DT.

Czy skrypt deployJava.js działa po zablokowaniu dodatku Java DT Toolkit?
Tak. Skrypt deployJava.js zawiera niektóre czyste funkcje JavaScript, które będą nadal działać nawet po wyłączeniu dodatku Java DT Toolkit.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle