Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Co to jest Java Deployment Toolkit?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 10
  • Przeglądarki: Internet Explorer, Firefox
  • Wersje oprogramowania Java: 6.0

Na tej stronie opisano w następujących sekcjach funkcje zestawu narzędzi Java Deployment ToolKit (DT):
  • Do czego służy zestaw narzędzi Java Deployment Toolkit (DT)?
  • Dlaczego nie mogę uruchomić narzędzia odinstalowującego oprogramowanie Java i apletu sprawdzającego oprogramowanie Java?
  • Czy komunikat „Java DT plug-in blocked” (Wtyczka Java DT została zablokowana) oznacza, że wtyczka Java została zablokowana?
  • Co się stanie, jeśli wtyczka Java Deployment Toolkit zostanie zablokowana?
  • Czy wtyczka Java będzie działać, gdy wtyczka Java DT zostanie wyłączona?
  • Czy skrypt deployJava.js będzie działać, gdy wtyczka Java DT Toolkit zostanie wyłączona?

Do czego służy zestaw narzędzi Java Deployment Toolkit (DT)?
Java DT to bardzo przydatne narzędzie używane przez aplety i aplikacje Java do identyfikacji i pobierania właściwej wersji Java dla systemu użytkownika. Ponadto zapewnia ono programistom interfejs JavaScript. Interfejs ten umożliwia automatyczne generowanie kodu HTML wymaganego do wprowadzenia aplikacji RIA (Rich Internet Application) do środowiska wykonawczego.

Dlaczego nie mogę uruchomić narzędzia odinstalowującego oprogramowanie Java i apletu sprawdzającego oprogramowanie Java?
Narzędzie odinstalowujące oprogramowanie Java (Java Uninstall Tool) oraz aplet sprawdzający oprogramowanie Java używają wtyczki Java DT do wykrycia wersji oprogramowania Java, zainstalowanej w systemie użytkownika. Jeśli wtyczka Java DT jest blokowana przez przeglądarkę (np. Firefox), apletów tych nie można uruchomić. Aby mogły być uruchamiane, użytkownik musi zezwolić na uruchamianie wtyczki Java DT w przeglądarce.

Czy komunikat „Java DT plug-in blocked” (Wtyczka Java DT została zablokowana) oznacza, że wtyczka Java została zablokowana?
Nie. Zablokowanie wtyczki Java DT nie oznacza zablokowania wtyczki Java. Wtyczka Java DT wykrywa wersję Java w systemie użytkownika. Wtyczka Java umożliwia uruchamianie apletów i aplikacji Java z przeglądarki w systemie użytkownika.

Co się stanie, jeśli wtyczka Java Deployment Toolkit zostanie zablokowana?
Blokada wtyczki Java DT powoduje wyłączenie mechanizmu wykrywania wersji Java. To oznacza, że jeśli użytkownik spróbuje uruchomić aplet lub aplikację Java, która wymaga określonej wersji Java innej niż zainstalowana w systemie, próba zakończy się niepowodzeniem.

Czy wtyczka Java będzie działać, gdy wtyczka Java DT zostanie wyłączona?
Tak. Wtyczka Java będzie nadal działać, mimo wyłączenia wtyczki Java DT.

Czy skrypt deployJava.js będzie działać, gdy wtyczka Java DT Toolkit zostanie wyłączona?
Tak. Skrypt deployJava.js zawiera niektóre czyste funkcje JavaScript, które będą nadal działać, mimo wyłączenia wtyczki Java DT Toolkit.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle