Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Do czego służy program Java Web Start i jak go uruchomić?

Do czego służy program Java Web Start?
Program Java Web Start służy do pobierania aplikacji Java z Internetu i uruchamiania ich. Program Java Web Start:
 • Umożliwia łatwe uruchamianie aplikacji jednym kliknięciem.
 • Daje pewność, że zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji.
 • Eliminuje skomplikowane procedury instalacji i uaktualniania.
Skąd można pobrać program Java Web Start

Oprogramowanie Java Web Start jest dołączane do środowiska Java Runtime Environment (JRE) od wersji 5.0, co oznacza, że jest instalowane automatycznie wraz ze środowiskiem Java. Program Java Web Start jest uruchamiany automatycznie przy pierwszej próbie pobrania aplikacji Java wykorzystującej technologię Java Web Start. Program Java Web Start zapisuje całą aplikację lokalnie, w pamięci podręcznej komputera. Dzięki temu każde kolejne uruchomienie jest prawie natychmiastowe — wszystkie wymagane zasoby są już dostępne lokalnie. Przy każdym uruchomieniu aplikacji program Java Web Start łączy się ze stroną internetową aplikacji, sprawdzając, czy jest dostępna jej nowa wersja; a następnie ją pobiera i uruchamia.

Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Java Web Start
 • Za pomocą przeglądarki: kliknij łącze na stronie internetowej.
 • Za pomocą ikony na pulpicie: do często używanej aplikacji można utworzyć skrót na pulpicie lub w menu Start. Program Java Web Start może spytać, czy chcemy utworzyć skróty lub pozycję menu Start. Jeśli użytkownik odpowie twierdząco, do kolejnych uruchomień aplikacji przeglądarka nie będzie już wymagana.
 • Z okna Java Application Cache Viewer: program Java Web Start udostępnia okno Application Cache Viewer (Przeglądarka pamięci podręcznej aplikacji), które można otworzyć z poziomu programu Java Control Panel. Za jego pomocą można bezpośrednio uruchamiać pobrane aplikacje.

  Uruchamianie aplikacji z okna Application Cache Viewer
  1. Kliknij przycisk Start i wybierz pozycję > Ustawienia > Panel sterowania > kliknij dwukrotnie ikonę Java. Uruchamiany jest program Java Control Panel.
  2. Kliknij zakładkę General (Ogólne).
  3. W części Temporary Internet Files (Tymczasowe pliki internetowe) kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
  4. Kliknij przycisk View Applications (Wyświetl aplikacje).
  5. Na wyświetlonej liście dwukrotnie kliknij aplikację, którą chcesz uruchomić.
Java Control Panel — przeglądarka aplikacji w pamięci podręcznej

 • Za pomocą wiersza poleceń: aplikację można także uruchomić z wiersza poleceń, wpisując javaws adres_jnlp, gdzie adres_jnlp jest adresem URL pliku jnlp aplikacji.

  1. Kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Uruchom, a następnie wpisz "polecenie". Zostanie wyświetlone okno z wierszem poleceń.
  2. Wpisz "javaws url_of_jnlp"

INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne:
Dokumentacja Java Web Start dla programistów

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle