Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Błąd instalacji: „Cannot Proceed with current Internet proxy settings” (Nie można kontynuować przy obecnych ustawieniach internetowego serwera proxy)


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
 • Wersje oprogramowania Java: 6.0, 7.0

OBJAWY

Podczas instalacji oprogramowania Java jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
The installer cannot proceed with the current Internet Connection proxy settings. (Nie można kontynuować przy bieżących ustawieniach połączenia internetowego serwera proxy)


PRZYCZYNA

Istnieją dwie możliwe przyczyny tego błędu:
 • Obecnie program instalacyjny, działający w trybie online, nie współpracuje z serwerem proxy wymagającym identyfikacji. Ten błąd jest zgłaszany, gdy połączenie z Internetem jest realizowane za pośrednictwem serwera proxy wymagającego identyfikacji (uwierzytelnienia).
 • Błąd jest zgłaszany, gdy do nawiązania połączenia jest wymagany serwer proxy, ale nie wprowadzono jego danych w przeglądarce.

ROZWIĄZANIE

Problem można rozwiązać na dwa sposoby.
 1. Przeprowadzić instalację dla systemu Windows w trybie offline.
 2. Wprowadzić w przeglądarce informacje dotyczące serwera proxy.
Instalacja dla systemu Windows w trybie offline
Program instalatora działający w trybie offline zawiera wszystkie pliki niezbędne do przeprowadzenia instalacji.
 • Pobrać i zainstalować pakiet instalatora offline.
 • Gdy zostanie wyświetlone okno z pytaniem, wybrać opcję Zapisz i wskazać, gdzie plik ma zostać zapisany (np. na pulpicie).
 • Kliknąć dwukrotnie na pobranym pliku instalacyjnym, aby rozpocząć instalację.
Wprowadzanie informacji dotyczących serwera proxy
 • Z menu przycisku "Start" wybrać Ustawienia  > Panel sterowania
 • W Panelu sterowania kliknąć dwukrotnie na pozycji Opcje internetowe.
 • Nacisnąć przycisk Ustawienia sieci LAN.
 • W sekcji Serwer proxy zaznaczyć pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN.
 • W polu Adres wpisać nazwę serwera, a w polu Port — numer portu.
 • Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić zmianę.

INFORMACJE POKREWNE

Co to jest serwer proxy? Jak uzyskać informacje dotyczące serwera proxy?

Serwer proxy to komputer, który pośredniczy w komunikacji między komputerem użytkownika a Internetem. Może służyć do rejestrowania informacji dotyczących korzystania z Internetu oraz blokowania dostępu do stron internetowych. Zapora sieciowa działająca na serwerze proxy z różnych powodów blokuje część serwisów, witryn i stron internetowych. W rezultacie może nie być możliwe pobieranie środowiska Java Runtime Environment (JRE) lub uruchamianie niektórych apletów Java.

Serwery proxy:
 • Pełnią funkcję zapory ogniowej i filtru zawartości
  Są środkiem zabezpieczającym zainstalowanym przez dostawcę usług internetowych lub przez administratora sieci w celu uniemożliwienia dostępu do pewnych stron internetowych albo ich filtrowania ze względu na zawartość, która jest obraźliwa lub szkodliwa dla sieci lub jej użytkowników.
 • Poprawiają wydajność
  Serwery te pełnią również funkcję pamięci podręcznej, przez określony czas przechowując strony odwiedzane w danej sieci. Gdy komputer zgłasza żądanie pobrania strony, która jest już zapisana w serwerze proxy, serwer wysyła ją (zamiast ponownie ją pobierać z oryginalnego serwisu). Takie rozwiązanie przyspiesza dostęp do stron internetowych.
Uzyskiwanie informacji dotyczących serwera proxy
Od dostawcy usług internetowych lub od administratora systemu można otrzymać:
 • Dane serwera proxy.
 • Informacje o wyłączeniu działania apletów Java w sieci.
 • Informacje o próbie odwiedzenia zablokowanej strony internetowej.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle