Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Jak włączyć obsługę technologii Java w przeglądarce?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Macintosh OS X

OBJAWY

Aplety nie działają nawet po zainstalowaniu oprogramowania Java.


PRZYCZYNA

W przeglądarce nie włączono obsługi technologii Java. Jeśli oprogramowanie Java jest zainstalowane, a mimo to aplety nie działają, konieczne może być włączenie obsługi technologii Java za pośrednictwem interfejsu przeglądarki.


ROZWIĄZANIE

Aby włączyć obsługę technologii Java z poziomu interfejsu przeglądarki, należy wykonać poniższe instrukcje.

Przeglądarki dla systemów Windows

Internet Explorer
 1. Z menu Narzędzia wybrać pozycję Opcje internetowe.
 2. Wybrać kartę Zabezpieczenia, a następnie nacisnąć przycisk Poziom niestandardowy.
 3. Przewinąć w dół do pozycji Wykonywanie skryptów apletów języka Java.
 4. Upewnić się, że jest wybrana opcja Włącz.
 5. Nacisnąć przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Chrome
 1. W polu wyszukiwania wpisać about:plugins.
 2. Odszukać pozycję Java i sprawdzić, czy obsługa technologii Java jest włączona (jeśli jest wyświetlane łącze „Wyłącz”, oznacza to, że obsługa technologii Java jest już włączona).
 3. Kliknąć na łączu Włącz (jeśli jest dostępne).
 4. (Opcjonalnie) Zaznaczyć pole wyboru Zawsze dozwolone, aby zapobiec dodatkowym ostrzeżeniom przeglądarki Chrome w trakcie uruchamiania zawartości Java.

Przeglądarki dla systemów Windows i Mac OS X

Firefox
 1. Uruchomić przeglądarkę Mozilla Firefox lub zrestartować ją, jeśli jest już uruchomiona.
 2. W górnym rogu okna przeglądarki nacisnąć przycisk Firefox (lub wybrać menu Narzędzia w systemie Windows XP), a następnie wybrać opcję Dodatki.
  Zostanie otwarta karta menedżera dodatków.
 3. W karcie menedżera dodatków kliknąć na pozycji Wtyczki.
 4. Kliknąć na wtyczce Java (TM) Platform, aby ją zaznaczyć.
 5. Nacisnąć przycisk Włącz (jeśli nazwą przycisku jest Wyłącz, to obsługa technologii Java jest już włączona).
Safari
 1. Uruchomić przeglądarkę Safari
 2. Rozwinąć menu z ogólnymi ustawieniami przeglądarki Safari, po czym wybrać opcję Preferencje.
 3. Kliknąć na ikonie Ochrona.
 4. Zaznaczyć pole wyboru Uaktywnij Javę.
 5. Zamknąć okno preferencji dot. przeglądarki Safari.
Opera, wersja 4.x i nowsze
 1. Przeglądarka Opera dla systemów Windows nie korzysta z oprogramowania Java, lecz ma już wbudowaną jego wersję.
 2. Przeglądarka Opera w wersjach dla innych systemów operacyjnych może obsługiwać technologię Java. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji przeglądarki Opera.
 3. Więcej informacji można również znaleźć w następującym artykule pomocy dla przeglądarki Opera:
  Obsługa oprogramowania Java w przeglądarce Opera

Następujące elementy mogą być przydatne:

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle