Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

W jaki sposób wdrożyć środowisko Java w sieci za pośrednictwem usługi Active Directory?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
 • Wersje oprogramowania Java: 6.0, 7.0, 8.0

Niniejsza część pomocy jest przeznaczona dla administratorów sieci. Do wykonania opisywanych czynności jest wymagana odpowiednia wiedza techniczna.

Informacje w tym artykule opisują nieobsługiwaną praktykę. Klienci Asysty Technicznej Oracle, aby mogli uzyskać pomoc w zakresie problemów z instalacją, muszą używać programów instalacyjnych udostępnianych przez Oracle.Wyodrębnienie pliku .msi z instalatora

Instalacja polega na wyodrębnieniu pliku .msi z instalatora i zainstalowaniu go w sieci opartej na usłudze Active Directory. Procedurę opisano w niniejszej instrukcji.

 1. Pobrać i uruchomić w trybie GUI plik wykonywalny (.exe) instalatora offline dla systemu Windows.
  (Tryb GUI jest domyślnie aktywny, o ile nie został wybrany tryb cichy /s)
 2. Gdy pojawi się okno Welcome to Java nie naciskać przycisku Install, ale przejść do folderu LocalAppData (folder „Dane aplikacji” użytkownika). Lokalizacja folderu LocalAppData zależy od zainstalowanego systemu Windows.

  Uwaga: Można przejść bezpośrednio do folderu APPData, wpisując %APPDATA% w pasku adresu w Eksploratorze Windows lub w oknie „Uruchom”.

  • Windows Vista i Windows 7
   C:\Użytkownicy\<użytkownik>\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre<numer_wersji>
  • Windows XP
   C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Local Settings\ApplicationData\Sun\Java\jre<numer_wersji>
  • Windows 2000
   C:\Documents and Settings\<użytkownik>\ApplicationData\Sun\Java\jre<numer_wersji>
  Folder
  jre<numer_wersji> zawiera dwa pliki:
  Data1.cab i
  jre<numer_wersji>.msi
  Przykład: Dla jre 6u43, jre<numer_wersji> to 1.6.0_43, a zatem folder Sun\Java zawiera pliki
  jre1.6.0_43\Data1.cab i
  jre1.6.0_43\jre1.6.0_43.msi
 3. Skopiować pliki *.msi i *.cab do tymczasowej lokalizacji.
 4. Nacisnąć przycisk Cancel w oknie Welcome to Java. Po wyodrębnieniu plików msi i cab nie trzeba kontynuować instalacji.

 5. Z lokalizacji tymczasowej można za pomocą usługi Active Directory rozesłać plik msi instalatora oprogramowania Java i bibliotekę cab do dowolnej liczby klienckich komputerów z systemem Windows.
O czym należy pamiętać podczas procesu wdrażania:
 1. Plik cab musi się znajdować w tej samej lokalizacji co plik msi. Na przykład, aby uruchomić plik instalacyjny msi dla jre 6u43 za pomocą narzędzia msiexec.exe, administrator podaje lokalizację pliku msi:
  msiexec.exe /i c:\msi_temp_dir\jre1.6.0_43.msi (plik cab musi się znajdować w tym samym katalogu).
 2. W przypadku wersji JRE starszej niż 6u10, folder Sun\Java\jre\jre<numer_wersji> zawiera tylko plik msi. Plik cab jest spakowany wewnątrz pliku msi.
 3. W przypadku wersji JRE starszej niż 6u34 build 03, pliki msi i cab nie są usuwane z folderu ApplicationData\Sun\Java po ukończeniu instalacji i dlatego nie trzeba wyodrębniać plików msi i cab, gdy okno Welcome to Java oczekuje poleceń użytkownika.
Więcej informacji znajduje się na stronie Java Deployment with Active Directory.


Odinstalowywanie przy użyciu polecenia MSIEXEC.EXE

Metoda 1 (określanie pierwotnego pliku msi)
Aby odinstalować oprogramowanie Java, należy podać parametr /x i nazwę tego pliku msi (z pełną ścieżką), za pomocą którego została przeprowadzona instalacja konkretnej wersji oprogramowania Java.
Przykład: Polecenie odinstalowania oprogramowania Java 6 Update 43 ma postać:
msiexec.exe /x c:\msi_temp_dir\jre1.6.0_43.msi

Metoda 2 (określanie identyfikatora GUID)
Polecenie odinstalowania ma postać msiexec.exe /qn /x {GUID}
Uwaga: Aby ustalić identyfikator GUID określonej wersji oprogramowania Java zainstalowanej w systemie, należy przeszukać gałąź rejestru:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products
Dla każdego znalezionego klucza należy sprawdzić podklucz InstallProperties. Jeśli właściwość DisplayName będzie zgodna z wersją oprogramowania Java, która ma zostać odinstalowana, to UninstallString będzie zawierał pełne polecenie odinstalowywania wraz z identyfikatorem GUID.
Przykład: Aby odinstalować oprogramowanie Java 7 Update 40, należy
przejść do gałęzi [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\
gdzie występuje produkt: 4EA42A62D9304AC4784BF238120704FF
pod kluczem InstallProperties tego produktu występują:
DisplayName=Java 7 Update 40
UninstallString=MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217040FF}
Po zgromadzeniu tych informacji można, aby odinstalować tę wersję oprogramowania Java, uruchomić poniższe polecenie.
Polecenie odinstalowania w trybie GUI: MsiExec.exe /x {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217040FF}
Polecenie odinstalowania w trybie cichym: MsiExec.exe /x {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217040FF} /qn

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle