Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak ustawić lub zmienić zmienną systemową PATH?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Solaris SPARC, Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Macintosh OS X, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP

ikona alarmuInstrukcje na tej stronie są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników i dla administratorów systemów.


Informacje ogólne

 • System operacyjny korzysta ze zmiennej systemowej PATH podczas wyszukiwania plików wykonywalnych, wywoływanych z wiersza polecenia lub okna terminala.
 • Zmienną systemową PATH można skonfigurować za pomocą programu Narzędzia systemowe (dostępnego z Panelu sterowania systemu Windows) bądź w pliku startowym powłoki systemów Linux i Solaris.
 • Dokonywanie zmian zmiennej systemowej PATH zazwyczaj nie jest konieczne w systemach Windows i Mac OS X.

Windows

Windows 10 i Windows 8
 1. W polu wyszukiwania zacząć wpisywać „Panel sterowania”, po czym wybrać „System”.
 2. Kliknąć na łączu Zaawansowane ustawienia systemu.
 3. Nacisnąć przycisk Zmienne środowiskowe. W obszarze Zmienne systemowe odszukać zmienną środowiskową Path, po czym ją wybrać. Nacisnąć przycisk Edytuj. Jeśli zmienna środowiskowa nie istnieje Path, nacisnąć przycisk Nowa.
 4. W oknie Edytowanie zmiennej systemowej (lub Nowa zmienna systemowa) określić wartość zmiennej systemowej Path. Nacisnąć przycisk OK. Zamknąć wszystkie pozostałe okna, naciskając w każdym z nich przycisk OK.
 5. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows 7
 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wyświetlanej na pulpicie ikonie Komputer.
 2. Z menu podręcznego wybrać opcję Właściwości.
 3. Kliknąć na łączu Zaawansowane ustawienia systemu.
 4. Nacisnąć przycisk Zmienne środowiskowe. W obszarze Zmienne systemowe odszukać zmienną środowiskową Path, po czym ją wybrać. Nacisnąć przycisk Edytuj. Jeśli zmienna środowiskowa nie istnieje PATH, nacisnąć przycisk Nowa.
 5. W oknie Edytowanie zmiennej systemowej (lub Nowa zmienna systemowa) określić wartość zmiennej systemowej Path. Nacisnąć przycisk OK. Zamknąć wszystkie pozostałe okna, naciskając w każdym z nich przycisk OK.
 6. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows XP
 1. Nacisnąć przycisk Start, wybrać opcję Panel sterowania, kliknąć dwukrotnie na ikonie System, po czym wybrać kartę Zaawansowane.
 2. Nacisnąć przycisk Zmienne środowiskowe. W obszarze Zmienne systemowe odszukać zmienną środowiskową Path, po czym ją wybrać. Nacisnąć przycisk Edytuj. Jeśli zmienna środowiskowa nie istnieje PATH, nacisnąć przycisk Nowa.
 3. W oknie Edytowanie zmiennej systemowej (lub Nowa zmienna systemowa) określić wartość zmiennej systemowej Path. Nacisnąć przycisk OK. Zamknąć wszystkie pozostałe okna, naciskając w każdym z nich przycisk OK.
 4. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.


Mac OS X

Aby uruchomić inną wersję oprogramowania Java, należy podać pełną ścieżkę albo użyć narzędzia java_home:

% /usr/libexec/java_home -v 1.8.0_73 --exec javac -version

Solaris i Linux

 1. Aby ustalić, czy ścieżka jest poprawnie ustawiona, należy:
  W oknie terminala wprowadzić następujące polecenie:
  % java -version
  Jeśli narzędzie java zostanie znalezione, zostanie wyświetlona jego wersja. Jeśli wersja jest stara albo jeśli pojawi się komunikat o błędzie java: Command not found (java: Nie znaleziono polecenia), to ścieżka nie jest poprawnie ustawiona.
 2. Ustalanie, który wykonywalny plik java jest pierwszym w zmiennej PATH
  W oknie terminala wprowadzić następujące polecenie:
  % which java
Trwałe ustawianie zmiennej środowiskowej PATH

Aby trwale ustawić ścieżkę, należy ustawić zmienną środowiskową PATH w pliku startowym.
Uwaga: Podano instrukcje dla dwóch najbardziej popularnych powłok dla systemów Linux i Solaris. Jeśli jest używana inna powłoka, odpowiednie informacje można znaleźć na stronie opisującej ustawianie ścieżki.

Powłoka Bash

Otworzyć do edycji plik startowy (~/.bashrc).

 1. Zmodyfikować zmienną PATH
  PATH=/usr/local/jdk1.8.0/bin:$PATH
  export PATH
 2. Zapisać i zamknąć plik.
 3. Załadować plik startowy
  % . /.profile
 4. Sprawdzić, czy ścieżka jest ustawiona, uruchamiając ponownie polecenie java
  % java -version
Powłoka C (csh)

Otworzyć do edycji plik startowy (~/.cshrc).

 1. Ustawić zmienną path
  set path=(/usr/local/jdk1.8.0/bin $path)
 2. Zapisać i zamknąć plik.
 3. Załadować plik startowy
  % source ~/.cshrc
 4. Sprawdzić, czy ścieżka jest ustawiona, uruchamiając ponownie polecenie java
  % java -version

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle