Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak ustawić lub zmienić zmienną systemową PATH?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Solaris SPARC, Solaris x86, Red Hat Linux, SUSE Linux, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10

INFORMACJE TECHNICZNE

System operacyjny korzysta ze zmiennej systemowej PATH podczas wyszukiwania plików wykonywalnych, wywoływanych z wiersza polecenia lub okna terminala.
Zmienną systemową PATH można skonfigurować za pomocą programu Narzędzia systemowe dostępnego z Panelu sterowania systemu Windows, bądź w pliku startowym powłoki systemów Linux i Solaris.

ROZWIĄZANIE

ikona alarmuDokonywanie zmian zmiennej systemowej PATH zazwyczaj nie jest konieczne w systemach Windows i Mac OS X. Poniższe instrukcje są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników i dla administratorów systemów.

Konfiguracja ścieżki (zmiennej PATH) w systemie Windows
Windows 8
 1. Przeciągnąć wskaźnik myszy do dolnego prawego rogu ekranu.
 2. Kliknąć na ikonie wyszukiwania, po czym wpisać: Panel sterowania.
 3. Kliknąć kolejno na pozycjach Panel sterowania -> System -> Zaawansowane
 4. Wybrać pozycję „Zmienne środowiskowe”. W obszarze „Zmienne systemowe” odszukać zmienną PATH i kliknąć na niej.
 5. W oknie „Edytowanie” zmienić wartość zmiennej PATH, dodając do wartości zmiennej PATH lokalizację klasy. Jeśli zmienna PATH nie istnieje, nacisnąć przycisk „Dodaj nową zmienną”, w polu nazwy wpisać tekst PATH, a w polu wartości — ścieżkę dostępu do klasy.
 6. Zamknąć okno.
 7. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows 7
 1. Z menu „Start” wybrać pozycję „Komputer”.
 2. Z menu podręcznego wybrać pozycję „Właściwości systemu”.
 3. Wybrać „Zaawansowane ustawienia systemu” > karta „Zaawansowane”.
 4. Wybrać pozycję „Zmienne środowiskowe”. W obszarze „Zmienne systemowe” odszukać zmienną PATH i kliknąć na niej.
 5. W oknie „Edytowanie” zmienić wartość zmiennej PATH, dodając do wartości zmiennej PATH lokalizację klasy. Jeśli zmienna PATH nie istnieje, nacisnąć przycisk „Dodaj nową zmienną”, w polu nazwy wpisać tekst PATH, a w polu wartości — ścieżkę dostępu do klasy.
 6. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows XP
 1. Start -> Panel sterowania -> System -> Zaawansowane
 2. Wybrać pozycję „Zmienne środowiskowe”. W obszarze „Zmienne systemowe” odszukać zmienną PATH i kliknąć na niej.
 3. W oknie „Edytowanie” zmienić wartość zmiennej PATH, dodając do wartości zmiennej PATH lokalizację klasy. Jeśli zmienna PATH nie istnieje, nacisnąć przycisk „Dodaj nową zmienną”, w polu nazwy wpisać tekst PATH, a w polu wartości — ścieżkę dostępu do klasy.
 4. Zamknąć okno.
 5. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows Vista
 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie „Mój komputer”.
 2. Z menu podręcznego wybrać pozycję „Właściwości”.
 3. Kliknąć na karcie „Zaawansowane” (lub na łączu „Zaawansowane ustawienia systemu” w przypadku systemu Windows Vista).
 4. W oknie „Edytowanie” zmienić wartość zmiennej PATH, dodając do wartości zmiennej PATH lokalizację klasy. Jeśli zmienna PATH nie istnieje, nacisnąć przycisk „Dodaj nową zmienną”, w polu nazwy wpisać tekst PATH, a w polu wartości — ścieżkę dostępu do klasy.
 5. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.

Ustawianie zmiennej PATH w systemach Solaris i Linux
Aby sprawdzić, czy wykonywalny plik java jest uwzględniany w zmiennej PATH, należy uruchomić następujące polecenie:
% java -version

Jeśli plik zostanie znaleziony, nastąpi wyświetlenie wersji wykonywalnego pliku java. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony błąd „java: Command not found”. Znaczy to, że ścieżka dostępu do pliku nie została poprawnie ustawiona w zmiennej PATH.

Aby dowiedzieć się, który wykonywalny plik java jest wykrywany przez system operacyjny ze zmiennej PATH, można użyć następującego polecenia:
% which java

Poniżej opisano czynności, które należy wykonać w celu trwałej modyfikacji zmiennej PATH.
Uwaga: Niniejsze instrukcje dotyczą dwóch najczęściej używanych powłok dla systemów operacyjnych Linux i Solaris.
Używając innych powłok, można skorzystać z poniższego łącza.
Instrukcje ustawiania zmiennej PATH

W przypadku powłoki bash:
 1. Otworzyć do edycji plik startowy (~/ .bashrc)
 2. Zmodyfikować zmienną PATH:
  PATH="$PATH":/usr/local/jdk1.6.0/bin
 3. export PATH
 4. Zapisać i zamknąć plik.
 5. Otworzyć okno terminala.
 6. Sprawdzić, czy zmienna PATH została poprawnie ustawiona
  % java -version

W przypadku powłoki C Shell (csh):
 1. Otworzyć do edycji plik startowy (~/ .cshrc)
 2. Ustawić zmienną PATH
  set path="$PATH":/usr/local/jdk1.6.0/bin
 3. Zapisać i zamknąć plik.
 4. Otworzyć okno terminala.
 5. Sprawdzić, czy zmienna PATH została poprawnie ustawiona
  % java -version

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle