Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak ustawić lub zmienić zmienną systemową PATH?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Solaris SPARC, Solaris x86, Red Hat Linux, SUSE Linux, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP

INFORMACJE TECHNICZNE

System operacyjny korzysta ze zmiennej systemowej PATH podczas wyszukiwania plików wykonywalnych, wywoływanych z wiersza polecenia lub okna terminala.
Zmienną systemową PATH można skonfigurować za pomocą programu Narzędzia systemowe dostępnego z Panelu sterowania systemu Windows, bądź w pliku startowym powłoki systemów Linux i Solaris.

ROZWIĄZANIE

ikona alarmuDokonywanie zmian zmiennej systemowej PATH zazwyczaj nie jest konieczne w systemach Windows i Mac OS X. Poniższe instrukcje są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników i dla administratorów systemów.

Konfiguracja ścieżki (zmiennej PATH) w systemie Windows
Windows 8
 1. Przeciągnąć wskaźnik myszy do dolnego prawego rogu ekranu.
 2. Kliknąć na ikonie wyszukiwania, po czym wpisać: Panel sterowania.
 3. Kliknąć kolejno na pozycjach Panel sterowania -> System -> Zaawansowane
 4. Wybrać pozycję „Zmienne środowiskowe”. W obszarze „Zmienne systemowe” odszukać zmienną PATH i kliknąć na niej.
 5. W oknie „Edytowanie” zmienić wartość zmiennej PATH, dodając do wartości zmiennej PATH lokalizację klasy. Jeśli zmienna PATH nie istnieje, nacisnąć przycisk „Dodaj nową zmienną”, w polu nazwy wpisać tekst PATH, a w polu wartości — ścieżkę dostępu do klasy.
 6. Zamknąć okno.
 7. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows 7
 1. Z menu „Start” wybrać pozycję „Komputer”.
 2. Z menu podręcznego wybrać pozycję „Właściwości systemu”.
 3. Wybrać „Zaawansowane ustawienia systemu” > karta „Zaawansowane”.
 4. Wybrać pozycję „Zmienne środowiskowe”. W obszarze „Zmienne systemowe” odszukać zmienną PATH i kliknąć na niej.
 5. W oknie „Edytowanie” zmienić wartość zmiennej PATH, dodając do wartości zmiennej PATH lokalizację klasy. Jeśli zmienna PATH nie istnieje, nacisnąć przycisk „Dodaj nową zmienną”, w polu nazwy wpisać tekst PATH, a w polu wartości — ścieżkę dostępu do klasy.
 6. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows XP
 1. Start -> Panel sterowania -> System -> Zaawansowane
 2. Wybrać pozycję „Zmienne środowiskowe”. W obszarze „Zmienne systemowe” odszukać zmienną PATH i kliknąć na niej.
 3. W oknie „Edytowanie” zmienić wartość zmiennej PATH, dodając do wartości zmiennej PATH lokalizację klasy. Jeśli zmienna PATH nie istnieje, nacisnąć przycisk „Dodaj nową zmienną”, w polu nazwy wpisać tekst PATH, a w polu wartości — ścieżkę dostępu do klasy.
 4. Zamknąć okno.
 5. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows Vista
 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie „Mój komputer”.
 2. Z menu podręcznego wybrać pozycję „Właściwości”.
 3. Kliknąć na karcie „Zaawansowane” (lub na łączu „Zaawansowane ustawienia systemu” w przypadku systemu Windows Vista).
 4. W oknie „Edytowanie” zmienić wartość zmiennej PATH, dodając do wartości zmiennej PATH lokalizację klasy. Jeśli zmienna PATH nie istnieje, nacisnąć przycisk „Dodaj nową zmienną”, w polu nazwy wpisać tekst PATH, a w polu wartości — ścieżkę dostępu do klasy.
 5. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.

Ustawianie zmiennej PATH w systemach Solaris i Linux
Aby sprawdzić, czy wykonywalny plik java jest uwzględniany w zmiennej PATH, należy uruchomić następujące polecenie:
% java -version

Jeśli plik zostanie znaleziony, nastąpi wyświetlenie wersji wykonywalnego pliku java. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony błąd „java: Command not found”. Znaczy to, że ścieżka dostępu do pliku nie została poprawnie ustawiona w zmiennej PATH.

Aby dowiedzieć się, który wykonywalny plik java jest wykrywany przez system operacyjny ze zmiennej PATH, można użyć następującego polecenia:
% which java

Poniżej opisano czynności, które należy wykonać w celu trwałej modyfikacji zmiennej PATH.
Uwaga: Niniejsze instrukcje dotyczą dwóch najczęściej używanych powłok dla systemów operacyjnych Linux i Solaris.
Używając innych powłok, można skorzystać z poniższego łącza.
Instrukcje ustawiania zmiennej PATH

W przypadku powłoki bash:
 1. Otworzyć do edycji plik startowy (~/ .bashrc)
 2. Zmodyfikować zmienną PATH:
  PATH="$PATH":/usr/local/jdk1.6.0/bin
 3. export PATH
 4. Zapisać i zamknąć plik.
 5. Otworzyć okno terminala.
 6. Sprawdzić, czy zmienna PATH została poprawnie ustawiona
  % java -version

W przypadku powłoki C Shell (csh):
 1. Otworzyć do edycji plik startowy (~/ .cshrc)
 2. Ustawić zmienną PATH
  set path="$PATH":/usr/local/jdk1.6.0/bin
 3. Zapisać i zamknąć plik.
 4. Otworzyć okno terminala.
 5. Sprawdzić, czy zmienna PATH została poprawnie ustawiona
  % java -version

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle