Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak można odinstalować oprogramowanie Java z komputera z systemem Windows?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 10

Użytkownicy systemu Windows: Bezpieczeństwo komputera można poprawić, wykrywając i usuwając stare wersje oprogramowania Java podczas instalacji środowiska Java 8 (8u20 i wersje nowsze) bądź za pomocą narzędzia Java Uninstall.

» Więcej informacji o narzędziu Java Uninstall

Ręczne odinstalowywanie

Starsze wersje oprogramowania Java można odinstalować ręcznie, postępując identycznie jak w przypadku odinstalowywania jakiegokolwiek innego oprogramowania z systemu Windows.

Starsze wersje oprogramowania Java mogą na liście programów występować pod nazwami J2SE, Java 2, Java SE, Java Runtime Environment.


Windows 8 — odinstalowanie programów
 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dolnym lewym rogu ekranu, po czym wybrać z menu podręcznego pozycję Panel sterowania.
 2. W wyświetlonym Panelu sterowania wybrać z kategorii „Programy” opcję Odinstaluj program.
 3. Wybrać program do odinstalowania, po czym nacisnąć przycisk Odinstaluj.
 4. Nacisnąć przycisk Tak w celu potwierdzenia decyzji odinstalowania programu.
 
Windows 7 i Vista - odinstalowanie programów
 1. Nacisnąć przycisk Start.
 2. Wybrać opcję Panel sterowania.
 3. Wybrać opcję Programy.
 4. Wybrać opcję Programy i funkcje.
 5. Wybrać program do odinstalowania, klikając na nim, a następnie nacisnąć przycisk Usuń.

Do usuwania programów mogą być wymagane uprawnienia administratora.

 
Windows XP - odinstalowanie programów
 1. Nacisnąć przycisk Start.
 2. Wybrać opcję Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania kliknąć na ikonie Dodaj lub usuń programy.
 4. W oknie „Dodaj/usuń programy” w Panelu sterowania zostanie wyświetlona lista programów zainstalowanych w systemie, w tym wszystkich zainstalowanych produktów Java. Wybrać program do odinstalowania, klikając na nim, a następnie nacisnąć przycisk Usuń.

INFORMACJE POKREWNE

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle