Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Jak wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
 • Przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome

Po opróżnieniu pamięci podręcznej przeglądarka będzie musiała pobierać najnowsze wersje stron internetowych i programów.

Internet Explorer
 1. Na pasku menu programu Internet Explorer kliknij pozycję Narzędzia.
 2. Wybierz pozycję Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. W części Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki.
 5. Jeśli problem nie został zlikwidowany, powtórz powyższe czynności i uruchom ponownie komputer.
Firefox
 1. Na pasku menu programu Firefox kliknij pozycję Edycja.
 2. W menu Edycja wybierz pozycję Preferencje.
 3. Rozwiń menu Zaawansowane, klikając znak plusa.
 4. Kliknij pozycję Pamięć podręczna.
 5. Kliknij przycisk Wyczyść pamięć podręczną.
Chrome
 1. Kliknij ikonę narzędzia na pasku narzędzi przeglądarki
 2. Wybierz pozycję Narzędzia
 3. Wybierz pozycję Wyczyść dane przeglądarki
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pola wyboru przy rodzajach informacji, które chcesz usunąć.
 5. Za pomocą menu na górze przeglądarki wybierz ilość danych do usunięcia. Aby usunąć wszystko, wybierz początek linii czasowej.
 6. Kliknij pozycję Wyczyść dane przeglądarki
Opera
 1. W pasku menu przeglądarki Opera kliknij pozycję Edycja
 2. W menu Plik wybierz pozycję Preferencje
 3. Kliknij menu Historia i pamięć podręczna.
 4. Kliknij pozycję Pamięć podręczna.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Preferences (Preferences).
 6. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie pomocy przeglądarki Opera dotyczącej pamięci podręcznej.
AOL
 1. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie pomocy przeglądarki AOL dotyczącej pamięci podręcznej.
 2. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie pomocy java.com dotyczącej problemów z oprogramowaniem AOL.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle