Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur använder jag Java med webbläsaren Google Chrome?


Denna artikel gäller för:
  • Webbläsare: Chrome
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

NPAPI-stöd i Chrome

Java Plug-in för webbläsare använder korsplattformsarkitekturen NPAPI för insticksprogram, som länge har haft, och för närvarande har, stöd i alla större webbläsare. Google meddelade i september 2013 planer på att ta bort NPAPI-stöd från Chrome i "slutet av 2014", vilket innebär att Chrome inte längre stöder Silverlight, Java, Facebook Video och andra liknande NPAPI-baserade insticksprogram. Nyligen har Google ändrat sina planer och säger nu att de planerar att ta bort NPAPI fullständigt i slutet av 2015. Eftersom det är oklart om de här datumen kommer att flyttas längre fram eller inte rekommenderar Oracle att Java-användare överväger alternativ till Chrome så snart som möjligt. Oracle rekommenderar i stället Firefox, Internet Explorer och Safari som långsiktiga alternativ. Från och med april 2015 och Chrome version 42 har Google lagt till ett steg för att konfigurera NPAPI-baserade insticksprogram som Java att köra - se avsnittet Aktivera NPAPI i Chrome version 42 och senare nedan.


Aktivera NPAPI i Chrome version 42 och senare

Från och med Chrome version 42 krävs ett extra konfigurationssteg för att fortsätta använda NPAPI-insticksprogram.

  1. I URL-fältet anger du:
    chrome://flags/#enable-npapi
  2. Klicka på länken Aktivera för konfigurationsalternativet Aktivera NPAPI.
  3. Klicka på knappen Starta om nu som visas längst ned på konfigurationssidan.

Om du är utvecklare eller systemadministratör och söker efter alternativa sätt att tillhandahålla stöd till Chrome-användare läser du i den här bloggen, i synnerhet "Running Web Start applications outside of a browser" och avsnittet "Additional Deployment Options".


SE ÄVENVälj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle