Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Resurser för systemadministratörer – Distribuera Java i organisationen

På den här sidan finns information för systemadministratörer som distribuerar Java Runtime Environment (JRE) på flera datorer i sitt intranät. Observera att några av de här tipsen hänvisar dig till Oracles webbplats för dokumentation.

Steg-för-steg-guider

  • Oövervakad installation är användbart för automatisk installation av JRE på flera datorer.
  • MSI-installation förklarar hur man extraherar .msi-filen från installationsprogrammet för distribuering med hjälp av Active Directory.
  • Funktionen Regeluppsättning för driftsättning är valfri och ska bara användas internt i organisationer med en kontrollerad miljö. Om en JAR-fil som innehåller en regeluppsättning driftsätts eller görs tillgänglig offentligt svartlistas och blockeras certifikatet som använts till att signera regeluppsättningen i Java.

Dokumentation

Var får jag support

  • Diskussionsforum (gratis) är en plats där du kan ställa frågor och få svar från Java-gemenskapen.
  • Oracle Premier Support for Java SE tillhandahåller avgiftsbelagda supportalternativ till företag och professionella Java-kunder. Om du köper support från Oracle kan du strömlinjeforma dina användares installationsupplevelse, och du får åtkomst till direktsupport via telefon och e-post.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle