Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Vad är Java Deployment Toolkit?


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 10
  • Webbläsare: Internet Explorer, Firefox
  • Java-versioner: 6.0

På den här sidan beskrivs funktionerna i Java Deployment ToolKit (DT) med följande avsnitt:
  • Vad gör Java Deployment Toolkit (DT)?
  • Varför kan jag inte köra avinstallationsverktyget för Java och verifieringsappleten för Java?
  • Betyder meddelandet 'Java DT plug-in blockerat' att Java Plug-in är blockerat?
  • Vad händer om Java Deployment Toolkit Plug-in är blockerat?
  • Kommer mitt Java Plug-in att fungera om Java DT Plug-in är avaktiverat?
  • Fungerar deployJava.js om Java DT Toolkit Plug-in är avaktiverat?

Vad gör Java Deployment Toolkit (DT)?
Java DT är ett mycket praktiskt verktyg, som används av Java-appletar och -applikationer för att hitta rätt version av Java för en användares system. För utvecklare har det även ett JavaScript-gränssnitt. Gränssnittet genererar automatiskt den HTML-kod som krävs för att distribuera internetapplikationer (RIA).

Varför kan jag inte köra avinstallationsverktyget för Java och verifieringsappleten för Java?
Avinstallationsverktyget för Java och verifieringsappleten för Java använder Java DT för att utföra upptäckt av Java-version på användarens system. Om Java DT är blockerat av webbläsaren (som Firefox) kan inte de här appletarna köras. För att kunna köra de här appletarna måste användaren ge Java DT tillåtelse att köra i webbläsare.

Betyder meddelandet 'Java DT plug-in blockerat' att Java Plug-in är blockerat?
Nej, blockeringen av Java DT Plug-in betyder inte att Java Plug-in är blockerat. Java DT Plug-in känner av Java-versionen på en användares system. Med Java Plug-in kan Java-appletar och -applikationer köras i en webbläsare på en användares system.

Vad händer om Java Deployment Toolkit Plug-in är blockerat?
Genom att blockera Java DT Plug-in avaktiveras avkänningsmekanismen för Java-version. När en användare försöker starta en Java-applet eller -applikation som kräver en viss Java-version, annan än den aktiva, på användarens system, kommer det därför inte att fungera.

Kommer mitt Java Plug-in att fungera om Java DT Plug-in är avaktiverat?
Ja, Java Plug-in fortsätter att fungera även om Java DT Plug-in är avaktiverat.

Fungerar deployJava.js om Java DT Toolkit Plug-in är avaktiverat?
Ja, deployJava.js innehåller vissa rena JavaScript-funktioner, som fortsätter att fungera även om Java DT Toolkit Plug-in är avaktiverat.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle