Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Vad är Java Deployment Toolkit?


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000
  • Java-versioner: 6.0, 6u10+

På den här sidan beskrivs funktionerna i Java Deployment ToolKit (DT) med följande avsnitt:
  • Vad gör Java Deployment Toolkit (DT)?
  • Betyder meddelandet "Java DT plug-in blockerat" att Java Plug-in är blockerat?
  • Vad händer om Java Deployment Toolkit Plug-in är blockerat?
  • Kommer mitt Java Plug-in att fungera om Java DT Plug-in är avaktiverat?
  • Fungerar deployJava.js om Java DT Toolkit Plug-in är avaktiverat?


Vad gör Java Deployment Toolkit (DT)?
Java DT är ett mycket praktiskt verktyg, som används av Java-appletar och -program för att hitta rätt version av Java för en användares system. För utvecklare har det även ett JavaScript-gränssnitt. Gränssnittet genererar automatiskt den HTML-kod som krävs för att sprida internetprogram.

Betyder meddelandet "Java DT plug-in blockerat" att Java Plug-in är blockerat?
Nej, blockeringen av Java DT Plug-in betyder inte att Java Plug-in är blockerat. Java DT Plug-in känner av Java-versionen på en användares system. Java Plug-in gör så att Java-appletarna och -programmen kan köras i en webbläsare på en användares system.

Vad händer om Java Deployment Toolkit Plug-in är blockerat?
Genom att blockera Java DT Plug-in avaktiveras avkänningsmekanismen för Java-version. När en användare försöker starta en Java-applet eller ett Java-program som kräver en viss Java-version som inte är den aktiva versionen på användarens system, kommer det därför inte att fungera.

Kommer mitt Java Plug-in att fungera om Java DT Plug-in är avaktiverat?
Ja, Java Plug-in fortsätter att fungera även om Java DT Plug-in är avaktiverat.

Fungerar deployJava.js om Java DT Toolkit Plug-in är avaktiverat?
Ja, deployJava.js innehåller vissa rena JavaScript-funktioner, som fortsätter att fungera även om Java DT Toolkit Plug-in är avaktiverat.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle