Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Vanliga frågor om licensiering och distribution


Denna artikel gäller för:
  • Java-versioner: Alla JRE-versioner

På den här sidan får du svar på några vanliga frågor om distribution av och licenser för Java-programvara.

Obs! Alla svar beror på villkoren för programvarulicensen. De här svaren är inte avsedda att ersätta, förändra eller modifiera innehållet i licensavtalet för programvaran.


Java-distribution

Kan jag ladda ned Java och kopiera det till en annan dator?

Ja, du kan ladda ned Java i ett system och kopiera det till en annan dator förutsatt att du äger bägge datorerna.

Jag är administratör. Kan jag installera Java på alla datorer i mitt företag?

Ja, du kan göra ett obegränsat antal kopior för internt bruk för körning av program på Java-aktiverade stationära datorer och servrar.

Kan jag lägga ut Java på intranätet så att andra kan ladda ned det där?

Ja, du kan tillhandahålla Java på ett intranät för nedladdning av interna användare.

Kan jag distribuera Java med min programvara?

Ja du kan tillhandahålla Java med din programvara förutsatt att du följer villkoren i licensen för Java-binärkoden.

Kan jag distribuera Java Development Kit (JDK) tillsammans med Java Runtime Environment (JRE) på samma cd-skiva?

Ja, förutsatt att du följer villkoren för binärkodslicensen för JDK.

Kan vi kopiera Java till en cd-skiva så att de som inte har Internet kan installera det direkt från cd-skivan?

Du kan göra Java tillgängligt på en cd-skiva för användare inom organisationen. Och du kan distribuera Java sampackat med ditt program till användare utanför organisationen. Du kan inte distribuera enbart Java på en cd-skiva.


Java-licenser

Ändras licensavtalet för varje utgåva?

Ibland. Licensen kan ändras från utgåva till utgåva. De allmänna licensvillkoren har varit ganska konstanta, men kan ändras mellan varje utgåva utan att detta meddelas. Du bör kontrollera licensvillkoren för varje utgåva före användning.

Behöver jag köpa en licens om jag behöver Java Runtime Environment för flera användare på mitt företag?

Nej, du kan göra ett obegränsat antal kopior för internt bruk för körning av program på Java-aktiverade stationära datorer och servrar för normalt användning.


RELATERAD INFORMATION

 

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle