Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Information om Java 8


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 8.0

Java 8 är den senaste utgåvan av Java, som innehåller många nya funktioner och felkorrigeringar för att förbättra effektiviteten vid utveckling och körning av Java-program. Den nya utgåvan av Java görs först tillgänglig för utvecklare för att ge dem tillräckligt med tid för test och certifiering innan vi gör den tillgänglig på webbplatsen java.com för nedladdning av slutanvändare.

Migreringen av användare från Java 7 till Java 8 via funktionen för automatisk uppdatering förväntas utföras under den första hälften av 2015.

Kontrollera med applikationsleverantören innan du uppgraderar till Java 8

Vissa applikationsleverantörer kräver att du använder en viss Java-utgåva och har inte certifierat sina applikationer för Java 8. Om det uppstår problem när du kör en applikation med Java 8 kontrollerar du med applikationsleverantören att den är certifierad för den utgåvan.


Funktioner i Java 8

Här följer en kort översikt över förbättringar i Java 8-utgåvan:
 • Lambda-uttryck och virtuell utökning av metoder
  En ny funktion i Java SE 8 är implementationen av Lambda-uttryck och stödfunktioner för programmeringsspråket och -plattformen Java.
 • Datum- och tids-API
  Det här nya API:t gör det möjligt för utvecklare att hantera datum och tid på ett mer naturligt, enklare och lättförståeligt sätt.
 • Nashhorn-JavaScript-motor
  En lätt, högpresterande implementation av JavaScript-motorn är integrerad i JDK:t och är tillgänglig för Java-applikationer via befintliga API:er.
 • Förbättrad säkerhet
  Den befintliga manuella listan med anroparkänsliga metoder har ersatts med en mekanism som exakt identifierar den typen av metoder och tillåter att deras anropare kan identifieras tillförlitligt.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle