Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur skiljer sig JavaScript från Java?

Programmeringsspråket JavaScript, som har utvecklats av Netscape, Inc., är inte en del av Java-plattformen.

Med JavaScript skapas inga appletar eller fristående applikationer. I den vanligaste formen idag finns JavaScript i HTML-dokument och kan ge webbsidor olika nivåer av interaktivitet som inte går att få med enkel HTML.

Huvudskillnader mellan Java och JavaScript:
 • Java är ett OOP-programmeringsspråk (OOP = objektorienterad programmering) medan JavaScript är ett OOP-skriptspråk.
 • Med Java-kod skapas applikationer som körs i en virtuell dator eller webbläsare medan JavaScript-kod endast körs i en webbläsare.
 • Java-koden måste kompileras medan JavaScript-kod består av text.
 • De kräver olika insticksmoduler.

Mer information om JavaScript finns på Mozilla.org.


JavaScript-fel javascript.JSException: Okänt namn

Vid laddning av webbsidan visas ett felmeddelande:
JavaScript-fel javascript.JSException: Okänt namn


Möjliga orsaker:
 1. JavaScript är inte aktiverat i webbläsaren.
 2. Webbläsaren har inte stöd för JavaScript-teknik.
 3. Webbsidan har ett JavaScript-programmeringsfel.

Om JavaScript redan är aktiverat i webbläsaren anger felmeddelandet att det finns ett programmeringsfel i JavaScript-koden. Kontakta den ansvariga för webbplatsen och rapportera felet. Ta med följande information:

 1. Felmeddelandet
 2. Typ och version för aktuell webbläsare
 3. Webbadress till den sida som visade felmeddelandet
 4. Steg för att återskapa felet

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle