Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Installera Java med MSI (Microsoft Installer)


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server
 • Java-versioner: 6.0, 7.0, 8.0

Informationen i den här artikeln beskriver en metod som inte stöds. Oracle Support-kunder måste använda de installationsprogram som tillhandahålls av Oracle för att få support för installationsproblem.


MSI-installation

Installera Java med MSI (Microsoft Installer) genom att utföra stegen nedan:
 • I menyn i Windows Explorer väljer du Verktyg och Mappalternativ...
 • På fliken Visa väljer du Visa dolda filer och mappar.
 • Klicka på Använd i alla mappar.
 • I datorns mapp för tillfälliga applikationsdata söker du rätt på mappen Sun\Java.
  Till exempel
  Windows XP eller Windows 2000
  C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Sun\Java
  Windows Vista och Windows 7
  C:\Users\användarnamn\AppData\Local\Sun\Java
  där användarnamn motsvarar det namn som används vid inloggning i Windows.
 • I Java-mappen letar du efter mappen som motsvarar den installerade Java-versionen. För Java 6.0 uppdatering 5 heter mappen jre1.6.0_05. Öppna mappen.
 • Slutför installationen genom att köra MSI-filen i den mappen.
 • Du kanske vill passa på att ändra den inställning som visar dolda filer.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle