Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Viktiga ändringar i Java 7


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 7.0

På den här sidan beskrivs de ändringar i varje Java-version som påverkar slutanvändare. Mer information om ändringarna finns i versionskommentarerna till varje version.
» Utgivningsdatum för Java 7

Java 7 uppdatering 67 (7u67)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014c
  JDK 7u67 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014c. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: regression - java_arguments accepteras inte efter uppdatering till 7u65
  Regressionen åtgärdas i den här utgåvan. Se 8050875.
Utgångsdatum för Java

Sista giltighetsdatum för 7u67 är den 14 oktober 2014. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE-versionen (7u67) den 15 november 2014. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

» Versionskommentarer till 7u67


Java 7 uppdatering 65 (7u65)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • Olson-data 2014c
  JDK 7u65 innehåller Olson-tidszonsdata version 2014c. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Nytt alternativ i kontrollpanelen för Java för att avaktivera sponsorer
  Före den här utgåvan, för att avaktivera sponsorerbjudanden vid installationen, kunde användaren avaktivera alternativet vid installationen eller skicka SPONSORS=0 som kommandoradsalternativ. I den här utgåvan finns det ett nytt alternativ i kontrollpanelen för Java för att avaktivera sponsorer. För att använda det här alternativet går du till fliken Avancerat i kontrollpanelen för Java och markerar eller avmarkerar Utelämna sponsorerbjudanden vid installation eller uppdatering av Java. Det här alternativet är tillämpbart för 32- och 64-bitars Windows-operativsystem.
 • Ny egenskap för JAXP-bearbetningsgräns - maxElementDepth
  En ny egenskap, maxElementDepth, har lagts till för att ge applikationer möjlighet att ange gräns för maximalt elementdjup i en xml-fil som de tolkar. Det här kan vara till hjälp för applikationer som kan använda för mycket resurser vid bearbetning av en xml-fil med stort elementdjup.
  • Namn: http://java.sun.com/xml/jaxp/properties/maxElementDepth
  • Definition: Begränsa maximalt elementdjup
  • Värde: Ett positivt heltal. 0 behandlas som ingen gräns. Negativa tal behandlas som 0.
  • Standardvärde: 0
  • Systemegenskap: jdk.xml.maxElementDepth
  Mer information finns i Bearbetningsgränser i JAXP-självstudierna.
 • Buggfix: Användning av RMI från begränsad miljö kan orsaka ett NullPointerException
  Om en applikation använder RMI och körs i en begränsad miljö (t.ex. Java Plugin eller Java Web Start) fungerar det eventuellt inte. Särskilt gäller det att om du kör ett gränssnitt från ett RMI-återanrop så är det troligt att ett NullPointerException utlöses.
 • Fix för fel: Laddningen av org.omg.CORBA.ORBSingletonClass använder inte längre kontextklassladdaren
  Systemegenskapen org.omg.CORBA.ORBSingletonClass används för att konfigurera system-/singleton-ORB:en. Hanteringen av den här systemegenskapen ändrades i utgåva 7u55 för att kräva att system-/singleton-ORB:en är synlig för systemklassladdaren. I den här utgåvan har hanteringen av den här systemegenskapen återställts så att den matchar det beteende som fanns i JDK-versioner tidigare än utgåva 7u55, dvs. singleton-ORB:en är återigen placerad utanför trådkontextklassladdaren för den första tråden, för att anropa metoden ORB.init utan argument. Ändringen görs som stöd för applikationer som är beroende av det här beteendet. Observera att den här ändringen är tillämplig för utgåvorna 8u20, 7u65, 6u85 och 5.0u75. För JDK 9 kommer det nya beteendet, där system-/singleton-ORB:en måste vara synlig för systemklassladdaren, att fortsätta användas. Se 8046603.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 7u65.

Utgångsdatum för Java

Sista giltighetsdatum för 7u65 är den 14 oktober 2014. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE-versionen (7u65) den 15 november 2014. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u65


Java 7 uppdatering 60 (7u60)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014b
  JDK 7u60 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014b. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Java ignorerar egenskapen deployment.expiration.check.enabled vid den första starten
  Om du har en äldre version av Java och kontroll av utgångsdatum är aktiverat via filen deployment.properties kan Java ignorera den här egenskapen vid den första starten. För att se till att kontroll av utgångsdatum är avaktiverat använder du följande Java Web Start-kommando:
  javaws -userConfig deployment.expiration.check.enabled false
  Om den här egenskapen har ändrats i filen deployment.properties öppnar du kontrollpanelen för Java innan du startar en applikation för att se till att den inbyggda cachen är synkroniserad med filen. Mer information finns i Konfigurationsfil för distribuering och egenskaper.
 • Nya flaggor har lagts till Java Management-API:t
  Flaggorna MinHeapFreeRatio och MaxHeapFreeRatio har gjorts hanteringsbara. Det innebär att de kan ändras vid körningen med Management-API:t i Java. Stöd för flaggorna har även lagts till ParallelGC som del av policyn för anpassningsbar storlek.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 7u60 är den 15 juli 2014. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracle-servrarna finns det en sekundär mekanism som upphör den här JRE:n (version 7u60) den 15 augusti 2014. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 7u60.

» Versionskommentarer till 7u60


Java 7 uppdatering 55 (7u55)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • Frekvensen för vissa säkerhetsdialogrutor har minskats på system som kör samma RIA-applikationer (Rich Internet Application) flera gånger.
 • Använda "*" i attributet Caller-Allowable-Codebase
  Om en fristående asterisk (*) anges som värde för attributet Caller-Allowable-Codebase visar anrop från JavaScript-koden till RIA en säkerhetsvarning, och användarna kan välja mellan att tillåta eller blockera anropet. Se dokumentationen med attribut för JAR-filmanifest om du vill ha mer information.
 • Avaktivera sponsorerbjudanden i Java-installationsprogrammet
  Under installationen av Java ges eventuellt användaren möjlighet att ladda ned och installera sponsorprogramvara, som webbläsartillägg eller säkerhetsprogramvara. I 7u55 och i senare utgåvor av Java kan sponsorerbjudanden hoppas över helt och hållet genom att använda koden "SPONSORS=0" som alternativ vid installation av Java via kommandotolken:
  • Ladda ned 32-bitars onlineinstallationsprogrammet för 7u55 manuellt till ditt lokala system.
  • Klicka på knappen/menyn Start i Windows. Välj sökfältet bland de tillgängliga menyalternativen och skriv texten "kommando" i fältet.
  • En lista med matchningar visas. Välj Kommandotolken i listan Program.
  • Gå till den mapp som innehåller det nedladdade installationsprogrammet. Exempel:
   cd c:\Users\<username>\Downloads.
  • Starta installation genom att ange följande i fönstret Kommandotolken:
   jre-7u55-windows-i586-iftw.exe SPONSORS=0.
  Alternativet för att avaktivera sponsorerbjudanden sparas för alla framtida uppdateringar och ominstallationer av Java. Obs! Sponsorerbjudanden, och därmed de här funktionerna, är endast tillämpbart för 32-bitars JRE-onlineinstallationsprogram och funktionerna för automatisk uppdatering för operativsystemet Windows. Frågor och svar
 • Felrättning: Kompatibilitet för Java-insticksprogrammet med Windows 8.1 och IE 11 i EPM-läge (Enhanced Protected Mode)
  Från och med den här utgåvan är Java-insticksprogrammet kompatibelt med Windows EPM-läge (Enhanced Protected Mode) i Windows 8.1 och IE 11. Du bör inte längre se några varningar som är relaterade till EPM när du kör en applet i IE (Internet Explorer). Det finns ett specialfall för 64-bitars Windows - EPM kräver att både 32-bitar och 64-bitars insticksprogrammet är installerat. Se till att du har installerat både 32-bitar och 64-bitar JRE, i annat fall visas en varning i IE. Java-insticksprogrammet körs ändå i EPM.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 7u55 är den 15 juli 2014. För system som inte kan nå Oracle-servrarna finns det en sekundär mekanism som upphör den här JRE:n (version 7u55) den 15 augusti 2014. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u55


Java 7 Update 51 (7u51)

Förbättringar av säkerhetsfunktioner
 • Ändringar i säkerhetsreglaget
  • Blockera självsignerade och osignerade appletar i säkerhetsnivån Hög
  • Kräv attributet Behörighet för säkerhetsnivån Hög
  • Varna användare om saknade attribut av typen Behörighet för säkerhetsnivån Medel
 • Återställ säkerhetsmeddelanden - Rensa sparade förtroendebeslut
  I Java 7u51 får användare ett alternativ att återställa alla säkerhetsmeddelanden som var dolda innan den senaste utgåvan installerades. Vi rekommenderar att användare återställer säkerhetsmeddelanden var 30:e dag för att få ett bättre skydd.
  Ett förtroendebeslut inträffar när användaren har valt alternativet Visa inte det här igen i ett säkerhetsmeddelande. Om du vill att tidigare dolda meddelanden ska visas klickar du på Återställ säkerhetsmeddelanden. När du ombeds att bekräfta valet klickar du på Återställ alla. Nästa gång som applikationen startas visas applikationens säkerhetsmeddelande. Se Återställ säkerhetsmeddelanden i säkerhetsavsnittet i kontrollpanelen för Java.
 • Undantagsplatslista
  Med funktionen Undantagsplatslista kan slutanvändare köra Java-appletar och Java Web Start-applikationer (även kallade RIA-applikationer (Rich Internet Applications)) som inte uppfyller de senaste säkerhetskraven. RIA-applikationer som körs från en plats i undantagsplatslistan tillåts köras med gällande säkerhetsmeddelanden. Mer information finns i Frågor och svar om undantagsplatslistan.
Övriga ändringar
 • Uppdatera jarsigner för att stödja tidsstämplar
  Tidsstämplar för en signerad JAR-fil rekommenderas nu starkt. Verktyget jarsigner skriver ut en informativ varning vid signeringen eller verifieringen när en tidsstämpel saknas. Mer information finns i Signera JAR-filer.
 • Buggfix: Förtygliga jar-verifieringar. Verktyget jarsigner skriver ut fler meddelanden när det finns allvarliga varningar och -strict är aktiverat. Mer information finns i verktygsdokumentet(länk).
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 7u51 är den 15 april 2014. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE-versionen (7u51) den 15 maj 2014. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer för 7u51


Java 7 Update 45 (7u45)

Förbättringar av säkerhetsfunktioner
 • Återställ säkerhetsmeddelanden
  Det finns en ny knapp i kontrollpanelen för Java för att rensa tidigare sparade förtroendebeslut. Ett förtroendebeslut inträffar när användaren har valt alternativet Visa inte det här igen i ett säkerhetsmeddelande. Om du vill att tidigare dolda meddelanden ska visas klickar du på Återställ säkerhetsmeddelanden. När du ombeds att bekräfta valet klickar du på Återställ alla. Nästa gång som applikationen startas visas applikationens säkerhetsmeddelande. Se Återställ säkerhetsmeddelanden i säkerhetsavsnittet i kontrollpanelen för Java.
 • Skydd mot obehörig vidaredistribuering av Java-applikationer
  Från och med 7u45 kan programutvecklare ange nya filattribut för JAR-manifest som: Programutvecklare kan hitta mer information i Filattribut för JAR-manifest.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 7u45 är den 14 februari 2014. Efter det här datumet visas fler varningar och påminnelser om att uppdatera till den nyare versionen.

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer för 7u45


Java 7 uppdatering 40 (7u40)

Förbättringar av säkerhetsfunktioner
 • Borttagna alternativ för osignerade och självsignerade applikationer
  Från Java 7 uppdatering 40 är inte alternativet Visa inte det här igen för den här applikationen tillgängligt längre. Till skillnad från i tidigare utgåvor kan inte användare utelämna säkerhetsdialogrutan för osignerade applikationer, och måste istället välja alternativet Jag accepterar risken och vill köra applikationen varje gång den osignerade applikationen ska köras.
 • Ny säkerhetsvarning för osignerade och självsignerade applikationer
  Meddelandet Körning av osignerade applikationer som den här kommer att blockeras i en kommande utgåva eftersom det är potentiellt osäkert och utgör en säkerhetsrisk har lagts till.
 • x.509-standardcertifikat har längre nycklar
  Från 7u40 går det inte att använda x.509-certifikat med RSA-nycklar kortare än 1 024 bitar. Användare som har X.509-certifikat med RSA-nycklar kortare än 1 024 bitar bör uppdatera sina certifikat för att förhindra kompatibilitetsproblem. Mer information finns i Java PKI Programmer's Guide eller JSSE Reference Guide.
Förbättringar av användarupplevelsen
 • Stöd för Retina Display i Mac OS X
Övriga ändringar
 • Buggfix: Om uppdateringen avbryts när användaren klickar på Uppdatera i varningsmeddelandet Din Java-version är osäker vidarebefordras alla appletar till java.com/download.
  När en äldre Java-version är installerad i systemet och användaren öppnar en webbsida med en applet visas meddelandet Din Java-version är osäker. Om användaren klickar på knappen Uppdatera i meddelandet men sedan avbryter uppdateringsprocessen dirigeras användaren automatiskt till sidan java.com/download. Det här är inte ett förväntat beteende. Problemet är löst i utgåva 7u40.
 • Buggfix: Utgångna (men i övrigt giltiga) certifikat blockeras inte på säkerhetsnivån Mycket hög. Det här problemet är löst i utgåva 7u40.
 • Regeluppsättning för driftsättning (för System- och Desktop-administratörer)
  Från och med 7u40 finns en ny funktion för regeluppsättningar för driftsättning så att företag kan hantera sin Java-skrivbordsmiljö direkt. Företag kan fortsätta att använda äldre affärsapplikationer i miljöer med allt striktare säkerhetspolicyer för Java-appletar och Java Web Start-applikationer.
 • Möjlighet att avaktivera varningen Din version av Java har gått ut
  För företag som hanterar sina uppdateringsprocesser centralt finns en ny driftsättningsegenskap för att inaktivera varningen Din version av Java har gått ut. Mer information finns i Konfigurationsfil för distribuering och egenskaper.
 • Lokala appletar returnerar NULL för DocumentBase (för utvecklare)
  Från och med 7u40 returnerar metoden getDocumentBase() för en applet NULL när appleten körs från det lokala filsystemet.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 7u40 är den 10 december 2013. Efter det här datumet visas fler varningar och påminnelser om att uppdatera till den nyare versionen.

» Versionskommentarer till 7u40


Java 7 uppdatering 25 (7u25)

Förbättringar av säkerhetsfunktioner
 • Ändringar i säkerhetsdialogrutor
  Säkerhetsdialogrutor tillagda för certifikatåterkallning.
 • Certifikatåterkallning
  Innan signerade Java-appletar och Java Web Start-applikationer körs kontrolleraras det signerande certifikatet för att se till så att det inte har upphört eller återkallats. Avancerade alternativ i kontrollpanelen för Java kan ställas in för att hantera kontrollprocessen.
 • Nya filattribut för JAR-manifest
  I utgåvan 7u25 introduceras behörigheter och kodbasattribut i JAR-manifestfilen. Applikationsutvecklare kan använda dessa attribut till att verifiera att applikationen begär rätt behörighetsnivåer och öppnas på rätt plats.
 • LiveConnect blockeras i vissa fall
  LiveConnect-anrop från JavaScript till Java API blockeras när säkerhetsreglaget på Java-kontrollpanelen är i läget Mycket hög, eller när reglaget är i standardläget Hög och JRE antingen har gått ut eller ligger under säkerhetsbaslinjen.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 7u25 är den 15 november 2013. Efter det här datumet visas fler varningar och påminnelser om att uppdatera till den nyare versionen.

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u25


Java 7 uppdatering 21 (7u21)

Förbättringar av säkerhetsfunktioner
Förbättringar av användarupplevelsen
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 7u21 är den 18 juli 2013. Efter det här datumet visas fler varningar och påminnelser om att uppdatera till den nyare versionen.

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u21


Java 7 uppdatering 17 (7u17)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Security Alert for CVE-2013-1493.

» Versionskommentarer till 7u17


Java 7 uppdatering 15 (7u15)

Vid automatisk och manuell uppdatering av Java 6 ersätts Java 6 med Java 7

När du uppdaterar från Java 6 installerar verktyget inte bara den senaste versionen av Java 7. Istället tas även den högsta versionen av Java 6 bort från systemet. Den här ändringen sker när systemet uppdateras via den automatiska uppdateringen eller genom att söka efter uppdateringar direkt i kontrollpanelen för Java.

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u15


Java 7 uppdatering 13 (7u13)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u13


Java 7 uppdatering 11 (7u11)

Standardvärdet för säkerhetsnivån ändras till Hög

Standardnivån för säkerhet för Java-appletar och Web Start-applikationer har höjts från Medel till Hög. Det här påverkar villkoren för hur osignerade Java-webbapplikationer (i sandlådan) kan köras. Tidigare kördes appletar och Web Start-applikationer som vanligt så länge som den senaste säkra Java-utgåvan var installerad. Vid inställningen Hög varnas användaren alltid innan någon osignerad applikation körs för att förhindra tyst exploatering.

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Security Alert for CVE-2013-0422.

» Versionskommentarer till 7u11


Java 7 uppdatering 10 (7u10)

Plattformsstöd
 • Stöd för Mac OS X 10.8 och Windows 8 i skrivbordsläge
Förbättringar av säkerhetsfunktioner
 • Möjlighet att avaktivera valfri Java-applikation från att köras i webbläsaren. Det här läget kan anges i kontrollpanelen för Java eller (endast på Microsoft Windows-plattformar) med ett kommandoradsinstallationsargument.
 • Möjlighet att välja önskad säkerhetsnivå för osignerade appletar, Java Web Start-applikationer och inbäddade JavaFX-applikationer som körs i en webbläsare. Fyra säkerhetsnivåer stöds. Den här funktionen kan anges i kontrollpanelen för Java eller (endast på Microsoft Windows-plattformar) med ett kommandoradsinstallationsargument.
 • Nya dialogrutor som varnar när Java Runtime Environment (JRE) inte är säker (antingen utgången eller under baslinjen för säkerhet) och behöver uppdateras.
Utgångsdatum för Java

Från och med 7u10 kommer alla JRE:er att ha ett hårdkodat utgångsdatum. Utgångsdatumet bestäms så att det ligger efter schemalagd publicering av nästa kritiska programfixuppdatering. Efter det här datumet visas fler varningar och påminnelser om att uppdatera till den nyare versionen.

» Versionskommentarer till 7u10


Java 7 uppdatering 9 (7u9)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u9


Java 7 uppdatering 7 (7u7)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Security Alert for CVE-2012-4681.

» Versionskommentarer till 7u7


Java 7 uppdatering 6 (7u6)

Plattformsstöd
 • Stöd för Mac OS X 10.7.3 och senare
Förbättringar av säkerhetsfunktioner
Uppdaterade dialogrutor för applikationer som är signerade med betrodda certifikat
 • Alternativet Lita alltid på innehåll från denna utgivare är avmarkerat som standard
 • Mer detaljerade meddelanden i dialogrutor

» Versionskommentarer till 7u6


Java 7 uppdatering 5 (7u5)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u5


Java 7 uppdatering 4 (7u4)

Plattformsstöd
 • JDK-stöd för Mac OS X 10.7.3 och senare
Förbättringar av säkerhetsfunktioner
 • Flera åtgärder krävs för självsignerade applikationer

» Versionskommentarer till 7u4


Java 7 uppdatering 3 (7u3)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u3


Java 7 uppdatering 2 (7u2)

Förbättrad säkerhet via varningar om gamla utgåvor

Om användare har en version av Java som ligger under säkerhetsbaslinjen installerad i systemet visas en varning innan det går att köra applikationer och appletar.

» Versionskommentarer till 7u2


Java 7 uppdatering 1 (7u1)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 7u1


Java 7-utgåva

» Versionskommentarer till JDK och JRE 7


Du kanske även är intresserad av:Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle