Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Viktiga ändringar i Java 8


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 8.0

På den här sidan beskrivs de ändringar i Java 8-utgåvor som påverkar slutanvändare. Mer information om ändringarna finns i versionskommentarerna till varje utgåva.
» Datum för Java-utgåvor


Java 8 uppdatering 31 (8u31)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014j
  JDK 8u31 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014j. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • SSLv3 är avaktiverat som standard
  Från och med JDK-utgåva 8u31 har protokollet SSLv3 (Secure Socket Layer) avaktiverats och är normalt inte tillgängligt. Se egenskapen jdk.tls.disabledAlgorithms i filen <JRE_HOME>\lib\security\java.security. Om du måste använda SSLv3 kan du återaktivera protokollet genom att ta bort "SSLv3" från egenskapen jdk.tls.disabledAlgorithms i filen java.security, alternativt så kan du ange den här säkerhetsegenskapen dynamiskt innan JSSE initieras.
 • Ändringar i kontrollpanelen för Java
  Från och med JDK-utgåva 8u31 har protokollet SSLv3 tagits bort från alternativen på fliken Avancerat i kontrollpanelen för Java. Om du behöver SSLv3 för applikationer kan du återaktivera det manuellt på följande sätt:
  • Aktivera protokollet SSLv3 på JRE-nivå: följ beskrivningen i föregående avsnitt.
  • Aktivera protokollet SSLv3 på distribueringsnivå: redigera filen deployment.properties och lägg till följande:

   deployment.security.SSLv3=true
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u31 är den 14 april 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE-versionen (8u31) den 14 maj 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u31.

» Versionskommentarer till 8u31


Java 8 uppdatering 25 (8u25)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014c
  JDK 8u25 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014c. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: Minska inställningsläget för RC4 i listan med aktiverade chiffersystem
  Den här fixen minskar inställningen för RC4-baserade chiffersystem i listan med aktiverade chiffersystem för leverantören SunJSSE. Se 8043200 (inte allmän).
 • Buggfix: JRE 8u20 kraschar vid användning av japanskt IM i Windows
  VM:en kraschar vid användning av Swing-kontroller när vissa japanska eller kinesiska tecken matas in i Windows. Problemet är nu åtgärdat. Se 8058858 (inte allmän).
Instruktioner för att avaktivera SSL version 3.0 i Oracle JDK och JRE

Oracle rekommenderar att användare och utvecklare avaktiverar version 3 av protokollet SSL.
» Hur kan Java-användare bekräfta att de inte är påverkade av säkerhetsrisken "Poodle" i SSL version 3.0?

Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u25 är den 20 januari 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracle-servrarna finns det en sekundär mekanism som upphör den här JRE:n (version 8u25) den 20 februari 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u25.

» Versionskommentarer till 8u25


Java 8 uppdatering 20 (8u20)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • Nya flaggor har lagts till Java Management-API:t
  Flaggorna MinHeapFreeRatio och MaxHeapFreeRatio har gjorts hanteringsbara. Det innebär att de kan ändras vid körningen med Management-API:t i Java. Stöd för flaggorna har även lagts till ParallelGC som del av policyn för anpassningsbar storlek.
 • Ändringar i installationsprogrammet för Java
  • Ett nytt Microsoft Windows Installer-installationsprogram (MSI) för JRE:er för företag som användare kan använda för att installera JRE:n i hela företaget är tillgängligt. Mer information finns i avsnittet Ladda ned installationsprogrammet i JRE-installation för Microsoft Windows. MSI-installationsprogrammet för JRE:er för företag är endast tillgängligt som del av Java SE Advanced och Java SE Suite. Mer information om de här kommersiella produkterna finns i Java SE Advanced och Java SE Suite.
  • Avinstallationsverktyget för Java är integrerat med installationsprogrammet som ett alternativ för att ta bort äldre versioner av Java från systemet. Ändringen gäller för 32- och 64-bitars Windows-plattform. Se Avinstallera JRE:n.
 • Ändringar i kontrollpanelen för Java
  • Användare kan nu använda fliken Uppdatera i kontrollpanelen för Java för att automatiskt uppdatera 64-bitars JRE:er (förutom 32-bitars versioner) som är installerade på systemet.
  • Säkerhetsnivån Medel har tagits bort. Endast nivåerna Hög och Mycket hög är nu tillgängliga. Appletar som inte följer de senaste säkerhetsmetoderna kan fortfarande ges behörighet att köra genom att inkludera de platser som är värd för dem i undantagsplatslistan. Med undantagslistan kan användare tillåta vissa appletar som skulle ha tillåtits genom att välja alternativet Medel men med olika inställningar för olika platser, vilket minskar risken med att använda mer tillåtande inställningar.
 • Java-kompileraren har uppdaterats
  Kompileraren javac har uppdaterats för att implementera definit tilldelningsanalys för åtkomst till tomma final-fält med "this". Mer information finns i kompatibilitetsguiden för JDK 8.
 • Ändringar av Java-version som krävs för Java Plugin och Java Web Start
  Den tidigaste version av Java som krävs för Java Plugin och Java Web Start är nu Java 5. Appletar som inte körs i Java 5 eller senare måste porteras till en senare version av Java för att fortsätta fungera. Appletar som har skrivits för tidigare versioner men som kan köras i Java 5 kommer att fortsätta fungera.
 • Ändringar i utdataformatering för Användningsspårning
  Utdataformateringen för Användningsspårning har ändrats till användning av citattecken, för att undvika förvirring i loggen. Det här kan kräva ändringar av läsningen av den typen av information. Funktionen kan konfigureras till samma format som i tidigare versioner, även om det nya formatet rekommenderas. Mer information finns i dokumentationen för Java-användningsspårning.
 • Ändringar i verktygen för Java-paketering
  • Namnet på javafxpackager har ändrats till javapackager
  • Alternativet "-B" har lagts till distribueringskommandot för javapackager för att ge dig möjlighet att skicka argument till de paketerare som används för att skapa kompletta applikationer. Mer information finns i dokumentationen för javapackager (Windows)/(Unix)
  • Hjälpparameterargumentet <fx:bundleArgument> har lagts till i Ant-uppgiftsreferensen för JavaFX. Det ger dig möjlighet att ange ett argument (i elementet <fx:deploy>) för den paketerare som används för att skapa kompletta applikationer.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u20 är den 14 oktober 2014. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar upphör en sekundär mekanism den här JRE-versionen (version 8u20) den 14 november 2014. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u20.

» Versionskommentarer till 8u20


Java 8 uppdatering 11 (8u11)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u11.

» Versionskommentarer till 8u11


Java 8 uppdatering 5 (8u5)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u5.

» Versionskommentarer till 8u5


Java 8-utgåva

» Versionskommentarer till JDK och JRE 8


Du kanske även är intresserad av:Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle