Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Windows XP och Java


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows XP

Varför stöds inte Windows XP längre?

Från och med den 8 april 2014 stöder inte Microsoft Windows XP längre och därför är det inte längre en plattform som stöds officiellt. Användare kan fortfarande använda Java 7-uppdateringar i Windows XP på egen risk, men support kommer endast att tillhandahållas för Microsoft Windows Vista och senare. Mer information finns i Third Party Vendor-Specific Support Terms on Oracle Software Technical Support Policies (pdf).

Kan jag fortfarande använda Java i Windows XP?

Användare kan fortfarande använda Java 7-uppdateringar i Windows XP på egen risk, men support kommer endast att tillhandahållas för Microsoft Windows Vista och senare.

Kan jag installera Java 8 i Windows XP?

Windows XP-användare kan inte installera Java 8. Windows-användare måste uppgradera till Windows Vista eller senare för att installera Java 8.

Kommer Windows XP-användare att fortsätta att uppmanas att uppdatera till de senaste versionerna?

Ja, uppmaningarna om automatisk uppdatering kommer att fortsätta meddela Windows XP-användare när uppdatering av deras JRE till en ny version rekommenderas.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle