Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur kör eller aktiverar jag Java i webbläsaren?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Macintosh OS X, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows XP
 • Webbläsare: Chrome, Firefox
 • Java-versioner: 7.0

Internet Explorer - inaktuell ActiveX-kontrollblockering

Internet Explorer (IE) har en ny säkerhetsfunktion, som kallas ActiveX-kontrollblockering, för att hålla ActiveX-kontroller, t.ex. Java, uppdaterade. Den här funktionen förhindrar applikationen eller webbsidan från att laddas, om den hittar en inaktuell version av Java. Funktionen ger alternativet att uppdatera Java.

Java(TM) blockerades eftersom den är inaktuell
När ActiveX-kontrollen blockerar en äldre Java-version visas:
 • I Internet Explorer: ett meddelandefält som liknar Java(TM) blockerades eftersom den är inaktuell och måste uppdateras och alternativen Uppdatera eller Kör den här gången
 • Utanför IE: säkerhetsdialogruta för Internet Explorer, En webbplats vill öppna webbinnehåll med ett inaktuellt program på din dator och alternativ att tillåta eller inte tillåta körning av applikationen, samt att uppdatera den gamla versionen.
Uppdatera Java

Det rekommenderas att du uppdaterar Java innan du tillåter att applikationen körs. Klicka på Uppdatera och ladda ned den senaste versionen av Java. Om du inte litar på webbplatsen meddelandet kan du gå till webbplatsen java.comoch hämta den senaste versionen.

ActiveX-kontrollblockering för inaktuell version gäller för:
 • Internet Explorer 8 till Internet Explorer 11 på Windows 7 SP1
 • Internet Explorer för skrivbordet på Windows 8
» ActiveX-kontrollblockering (Microsoft-blogg)


Firefox – Aktivera Java-insticksprogram

Firefox har implementerat en ny säkerhetsfunktion för Klicka för att spela som skyddar mot attacker och riktar in sig på insticksprogram som är kända för att vara sårbara. Funktionen förhindrar appletar från att laddas automatiskt och gör det möjligt för användare att kontrollera vilket innehåll de vill köra eller undvika.

 • Om du försöker köra en Java-applet med en version av Java-insticksprogrammet som har identifierats som sårbar, förhindrar Firefox appleten från att laddas automatiskt och aviserar dig om att insticksprogrammet är sårbart.
 • Om det finns en uppdatering får du alternativet att uppdatera eller aktivera insticksprogrammet. Vi rekommenderar att du söker efter uppdateringar innan du aktiverar insticksprogrammet.
 • Du får dessutom alternativet att blockera eller automatiskt aktivera insticksprogrammet per webbplats.

» Klicka för att spela upp i Firefox (mozilla.org)


Chrome – Köra Java-insticksprogram

Webbläsaren Chrome blockerar versioner av Java-insticksprogrammet som är inaktuella eller där säkerhetsrisker har identifierats. Ett meddelande visas om att insticksprogrammet har blockerats.

Inaktuellt insticksprogram (plugin-program)

Vi rekommenderar att du uppdaterar insticksprogrammet innan du tillåter att det körs.

Java(TM) behöver din tillåtelse att köras
 • Om du väljer Kör den här gången körs insticksprogrammet, men nästa gång du besöker webbplatsen får du återigen frågan om du vill tillåta att det körs
 • Om du väljer Kör alltid på den här webbplatsen körs insticksprogrammet och du får inte frågan om tillåtelse nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan också anpassa hur Chrome hanterar insticksprogram (Klicka för att spela eller Blockera alla) under Innehållsinställningar i Chrome.
» Chrome - Plugin-program (support.google.com)
» Chrome - Inaktuella plugin-program (support.google.com)
» Chrome - blockerat plugin-program (support.google.com)

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle