Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur aktiverar jag och visar Java-konsolen för Linux?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Red Hat Linux, SUSE Linux
 • Java-versioner: 6.0

Java-konsolen har information om version för Java, användarens hemkatalog och eventuella felmeddelanden som uppstår vid körning av en applet eller en applikation. Du kan aktivera Java-konsolen för Linux-plattformen.

Aktivera Java-konsolen för Linux
 1. Öppna terminalfönstret.
 2. Gå till Java-installationskatalogen.
  cd /java/jre1.6.0_24 (Ändra katalogens namn till den katalog där du har installerat Java)
 3. Kontrollpanelen för Java öppnas. Skriv in: ./ControlPanel
 4. Du kan även öppna kontrollpanelen för Java via webbläsaren. Starta Netscape eller Mozilla. Öppna filen ControlPanel.html. Den finns vanligtvis finns i katalogen $JAVA_HOME/jre/
 5. På kontrollpanelen för Java klickar du på fliken Basic.
 6. Välj alternativknappen Visa konsol.
 7. Klicka på knappen Utför.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle