Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Vad är Java Auto Update? Hur ändrar jag meddelandeinställningarna?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server
 • Java-versioner: 6.0, 7.0

Vad är Java Auto Update? Hur fungerar automatisk uppdatering?

Java Update är en funktion som ser till att din Windowsdator har den senaste utgåvan av Java. När du har automatisk uppdatering aktiverat kontrollerar systemet med jämna mellanrum om det finns nya versioner av Java. När en ny version hittas får du en fråga om ifall du vill uppgradera Java-installationen.

Du kan schemalägga hur ofta funktionen ska söka efter uppdateringar eller söka manuellt när som helst.

Tas tidigare versioner bort när jag uppdaterar från Java 6 till Java 7?

Ja, när du uppdaterar till Java 7 via automatisk uppdatering eller via kontrollpanelen för Java tas den senaste versionen av Java 6 bort. Java 6 har nått slutet på offentliga uppdateringar, vilket innebär att det inte kommer att ske några fler offentliga säkra uppdateringar av Java 6. Vi rekommenderar att du tar bort Java 6 från datorn för att göra den säkrare.

Hur ändrar jag hur ofta jag meddelas om nya Java-versioner?

Ändra uppdateringsschemat via Avancerade inställningar på fliken Uppdateringar.

Normalt meddelas du om uppdateringen inom en månad från det att den publicerats. Men om uppdateringen anses vara kritisk meddelas du inom en vecka.

Varför bör jag inte avaktivera meddelandena?

Du håller systemet säkert med de senaste programfixarna om du låter systemet söka efter den senaste versionen. Vi rekommenderar starkt att du inte avaktiverar uppdateringsfunktionen. Ändra hellre inställningarna för hur ofta du meddelas om nyare versioner. Standardinställningen är att meddela en gång i månaden.

Hur konfigurerar jag systemet så att nyare Java-versioner laddas ned automatiskt?

Använd alternativet Meddela mig under fliken Uppdatera i kontrollpanelen för Java.

Varför kan jag inte ändra inställningarna för uppdatering?

Om du inte är inloggad som administratör eller om nätverksadministratören har avaktiverat den funktionen går det inte att göra ändringar på fliken Uppdatera.

Varför finns inte fliken Uppdatera i kontrollpanelen för Java?

Automatisk Java-uppdatering är för närvarande inte tillgänglig för 64-bitarsversioner av Java. 64-bitarsversioner av Java inkluderar inte fliken Uppdatera i kontrollpanelen för Java.

Hur installerar jag uppdateringen?

När du meddelas om en ny version klickar du på meddelandet för att starta uppdateringen.

Varför sparas inte mina inställningar för uppdatering?

Se Inställningar för Java-uppdateringen har inte sparats i kontrollpanelen för Java där du hittar mer information och en provisorisk lösning.

Varför får jag ett meddelande varje gång jag startar datorn?

Om du inte har svarat på meddelandet kan uppmaningen om att uppdatera samt Kontroll av användarkonto (UAC) visas om du använder Windows 7 eller Windows Vista. Kontrollera även inställningen för schemaläggningen för att se om meddelandefrekvensen borde ändras.


Alternativ för Java Update

Ändra inställningar för automatisk uppdatering

 1. Ändra inställningar för Java Update via Kontrollpanelen för Java.
  Windows XP: Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen
  Windows 7 och Vista: Klicka på Start > Kontrollpanelen
  Skriv Java i fältet Sök i kontrollpanelen i det övre högra hörnet.
 2. Starta Kontrollpanelen för Java genom att dubbelklicka på Java-ikonen. Kontrollpanelen för Java visas.
 3. Öppna inställningarna genom att klicka på fliken Uppdatera.
 4. Om du vill att Java Update automatiskt ska leta efter uppdateringar markerar du kryssrutan Sök efter uppdateringar automatiskt.
  Du avaktiverar Java Update genom att avmarkera kryssrutan Sök efter uppdateringar automatiskt.

Ändra uppdateringsschemat

Du kan ändra frekvensen och tidpunkten för uppdateringsmeddelanden.
 1. På fliken Uppdatera i kontrollpanelen för Java klickar du på Avancerad.
  Dialogrutan Avancerade inställningar för automatisk uppdatering visas.
 2. Ändra till önskad frekvens, datum och tid för Java Update.
 3. Klicka på OK. Schemaläggaren för Java Update letar efter nyare Java-uppdateringar enligt schemat och meddelar dig.

Ändra meddelandealternativen

Det finns två typer av meddelandealternativ:
 • Innan du installerar Använd det här alternativet om du vill hämta automatiskt och få ett meddelande innan Java-uppdateringen installeras.
 • Innan nedladdning Det här är standardalternativet. Använd det här alternativet innan du installerar Java-uppdateringen.


Manuellt uppdateringsalternativ

Via kontrollpanelen för Java kan du när som helst söka efter uppdateringar manuellt genom att klicka på Uppdatera nu längst ned på fliken Uppdatera i Kontrollpanelen för Java.

Du kan även gå in på Java.com för att hämta den senaste Java-versionen.


Installera den nya uppdateringen

Windows 7 och Vista: Beroende på dina inställningar kan en dialogruta för Kontroll av användarkonto (UAC) visas i samband med uppdateringsmeddelandet. Du måste ge ditt tillstånd för att Windows ska fortsätta med uppdateringsprocessen.

 1. När meddelandet visas i datorn klickar du på meddelandedialogrutan för att starta installationen.

 2. Dialogrutan Uppdatering tillgänglig visas. Starta installationen genom att klicka på Installera. Annars klickar du på Senare om du vill installera uppdateringen vid ett senare tillfälle.

 3. När installationen är klar visas en dialogruta. Klicka på Slutför för att slutföra installationen.
Om du inte är säker på att ett uppdateringsmeddelande för Java är autentiskt, rekommenderar vi att du går direkt till java.com för att uppgradera till den senaste versionen.


Följande objekt kan vara till hjälp för dig:

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle