Java.com

Ladda ned Hjälp

Hur kan jag styra hur ej betrodda appletar och program körs i webbläsaren?


Denna artikel gäller för:
  • Java-versioner: 7.0

I Java 7u10 går det att hantera när och hur ej betrodda Java-program (dvs. program som är digitalt signerade av en okänd utgivare eller inte är certifierade av en betrodd certifikatutfärdare) körs om de är inbäddade på en webbsida. Genom att ställa in säkerhetsnivån i kontrollpanelen för Java bestämmer du
  1. om du får ett meddelande innan en icke-betrodd Java-applikation körs (MEDEL eller HÖG) eller
  2. om icke-betrodda Java-applikationer blockeras så att de inte kan köras (MYCKET HÖG).
Från och med Java 7 Update 51 kan användare konfigurera körning av applikationer som normalt skulle blockeras av säkerhetskontroller. Om undantagslistfunktionen används visas alternativet i kontrollpanelen för Java.
Mer information finns i Frågor och svar om undantagsplatslistan.

Öppna kontrollpanelen för Java

» Windows
» Mac OS X

Ställa in säkerhetsnivåer via kontrollpanelen för Java
Aktivera Java
  1. I kontrollpanelen för Java klickar du på fliken Säkerhet.
  2. Välj önskad säkerhetsnivå.
  3. Klicka på Använd.
  4. Klicka på OK för att spara ändringar i kontrollpanelen för Java.
» Mer information finns i Hur hittar du kontrollpanelen för Java?

Säkerhetsnivåer i kontrollpanelen för Java

Mycket hög
Det här är den mest restriktiva säkerhetsnivån. Alla applikationer som signeras med ett giltigt certifikat och inkluderar attributet Behörighet i manifestet för JAR-huvudfilen tillåts köras med säkerhetsmeddelanden. Alla andra applikationer blockeras.

Hög
Detta är den lägsta rekommenderade säkerhetsinställningen (standard). Applikationer som signeras med ett giltigt eller utgånget certifikat och inkluderar attributet Behörighet i manifestet för JAR-huvudfilen tillåts köras med säkerhetsmeddelanden. Applikationer tillåts också att köras med säkerhetsmeddelanden när certifikatets återkallningsstatus inte kan kontrolleras. Alla andra applikationer blockeras.

Mellan
Endast osignerade applikationer som kräver alla behörigheter blockeras. Alla andra applikationer tillåts köras med säkerhetsmeddelanden. Vi rekommenderar inte att du väljer säkerhetsnivån Medel. Det gör din dator mer sårbar om du kör en skadlig applikation.


Du kanske även är intresserad av:Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle