Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Vilka är instruktionerna för Java-installationen för 64-bitars Linux?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Oracle Enterprise Linux, Oracle Linux, Red Hat Linux, SLES, SUSE Linux, Ubuntu Linux
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

Systemkrav för Linux

Se i systemkonfigurationen om du vill veta vilka plattformar, operativsystem, skrivbordshanterare och webbläsare som stöds.

Obs! Om du vill ladda ned Java för andra typer av Linux läser du i Java för Ubuntu och Java för Fedora


Så här laddar du ned och installerar Java för Linux.
 1. Ladda ned
 2. Installera
Hämta
Med den här proceduren installeras Java Runtime Environment (JRE) för 64-bitars Linux med en binär arkivfil (.tar.gz).

 1. Gå till http://java.com och klicka på knappen Ladda ned.
 2. Ladda ned och kontrollera filstorleken så att du är säker på att det programvarupaket du har laddat ned är helt och utan fel. Innan du laddar ned filen bör du notera dess storlek i byte, vilket anges på webbplatsens nedladdningssida. När nedladdningen är slutförd jämför du den filstorleken med storleken på den nedladdade filen och kontrollerar att de är lika stora.


Installera
Anvisningarna nedan gäller för installation av version Java 7 uppdatering 7 (7u7). Om du installerar en annan version ska du se till att ändra versionsnumret när du skriver kommandona på terminalen. Exempel: För Java 6u35 ersätter du 7u7 med 6u35. Observera att, precis som i det föregående exemplet, föregås ibland versionsnumret av bokstaven u, och ibland föregås det av ett understreck, till exempel jre1.7.0_07.

 1. Ändra till den mapp där du vill installera. Skriv:
  cd <katalogsökväg>
  Om du till exempel vill installera programmet i katalogen /usr/java/ anger du:
  cd /usr/java/

  Kommentar om rotåtkomsten: Om du vill installera Java på en plats för hela systemet, t.ex. /usr/local, måste du logga in som rotanvändare för nödvändig behörighet. Om du inte har rotåtkomst installerar du Java i din hemkatalog eller i en underkatalog som du har behörighet att skriva till.
 2. Flytta den binära arkivfilen .tar.gz till den aktuella katalogen.
 3. Expandera tar-arkivfilen och installera Java
  tar zxvf jre-7u7-linux-x64.tar.gz

  Java-filerna installeras i ett bibliotek med namnet jre1.7.0_7 i den aktuella katalogen. I detta exempel är det installerat i katalogen /usr/java/jre1.7.0_7. När installationen är klar visas ordet Utförd.
 4. Ta bort .tar.gz-filen om du har ont om diskutrymme.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle