Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur distribuerar jag Java med hjälp av Active Directory i ett nätverk?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
 • Java-versioner: 6.0, 7.0, 8.0

Denna hjälpsida är avsedd för nätverksadministratörer. Här antas att du har tillräcklig kunskap för att utföra de tekniska stegen.

Informationen i den här artikeln beskriver en metod som inte stöds. Oracle Support-kunder måste använda de installationsprogram som tillhandahålls av Oracle för att få support för installationsproblem.Extrahera .msi-filen från installationsprogrammet

Så här extraherar du .msi-filen från installationsprogrammet för distribuering via ett Active Directory-baserat nätverk:

 1. Ladda ned och starta i GUI-läge programfilen (.exe) för Windows offlineinstallation.
  (GUI-läge är som standard aktivt såvida inte alternativet för oövervakat läge '/s' har angetts)
 2. Om fönstret Välkommen till Java visas bör du inte klicka på Installera och navigera till mappen LocalAppData (användarens Application Data-mapp). Platsen för mappen LocalAppData är inte samma på alla Windows-plattformar.

  Obs! Du kan också navigera direkt till mappen APPData genom att skriva: %APPDATA% i adressfältet i Windows Explorer eller i Kör.

  • Windows Vista and Windows 7
   C:\Users\<user>\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre<version_number>
  • Windows XP
   C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\ApplicationData\Sun\Java\jre<version_number>
  • Windows 2000
   C:\Documents and Settings\<user>\ApplicationData\Sun\Java\jre<version_number>

  mappen jre<version_number> innehåller två filer:
  Data1.cab och
  jre<version_number>.msi
  Exempel:: För jre 6u43 är jre<version_number> 1.6.0_43 och mappen Sun\Java innehåller
  jre1.6.0_43\Data1.cab och
  jre1.6.0_43\jre1.6.0_43.msi
 3. Kopiera filerna *.msi och *.cab till din temp-plats.
 4. Klicka på Avbryt i fönstret Välkommen till Java. Du behöver inte fortsätta med installationen när msi- och cab-filerna har extraherats.

 5. Från temp-platsen kan du använda Active Directory för att distribuera Java msi- och cab-filer till så många Windows-klientplattformar du vill.
Att tänka på vid distribuering:
 1. Cab-filen måste vara i samma katalog som msi-filen. Om msi-installation för jre 6u43 ska köras med verktyget msiexec.exe måste administratören ange en plats för msi-filen:
  msiexec.exe /i c:\msi_temp_dir\jre1.6.0_43.msi och Cab-filen måste vara i samma katalog.
 2. För jre som är äldre än 6u10 innehåller mappen Sun\Java\jre\jre<versionsnummer> bara msi-filen. cab-filen har packats inuti msi-filen.
 3. För jre som är äldre än 6u34 version 03 tas msi- och cab-filer inte bort från ApplicationData\Sun\Java efter slutförd installation och då behöver man inte extrahera msi- och cab-filerna när fönstret Välkommen till Java väntar på användarindata.
Mer information finns i Java-distribuering med Active Directory.


Avinstallation med kommandot MSIEXEC.EXE

Metod 1 (ange ursprunglig msi-fil)
Avinstallera Java genom att ange /x-parameter och msi-filnamn (med fullständig sökväg) som användes tidigare för att installera den specifika Java-versionen.
Exempel: Kommandot för avinstallation av Java version 6 Update 43 är
msiexec.exe /x c:\msi_temp_dir\jre1.6.0_43.msi

Metod 2 (ange GUID)
Kommandot för att avinstallera är msiexec.exe /qn /x {GUID}
Obs! För att ta reda på ett GUID för en viss Java-version som är installerad på systemet letar du rätt på följande i registret:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products
För varje hittad nyckel kontrollerar du undernyckeln InstallProperties. Om egenskapen DisplayName matchar den Java-version du vill avinstallera innehåller UninstallString det fullständiga kommandot med GUID-nummer.
Exempel: För avinstallation av Java-version 7 Update 40
Gå till [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\
, där finns en produkt: 4EA42A62D9304AC4784BF238120704FF
under InstallProperties, nyckeln till produkten är:
DisplayName=Java 7 Update 40
UninstallString=MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217040FF}
När du har samlat in denna information kör du följande kommando så avinstalleras den här versionen av Java.
Kommando för avinstallation i GUI-läge: MsiExec.exe /x {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217040FF}
Kommando för avinstallation i oövervakat läge: MsiExec.exe /x {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217040FF} /qn

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle