Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur ordnar jag en oövervakad Java-installation?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

 • Systemadministratörer vill distribuera Java på flera datorer i ett intranät utan åtgärd från användaren.
 • Utvecklare kräver att Java ska installeras oövervakat med sina produkter.

LÖSNING

Java-installationer är uppbyggda med Microsoft Windows Installer (MSI) 2.0-teknik. MSI innehåller internt stöd för tysta eller oövervakade installationer. Här beskrivs hur du manuellt installerar Java med .exe-filen som startar MSI-installationen.  Alternativen för installationsprogrammet beskrivs.

Kommandoradsinstallation
Kommandot för Windows-offlineinstallation av Java SE 7 har följande syntax:

<jre>.exe [/s] [INSTALLDIR=<drive>:\<JRE_install_path>] [STATIC=1] [WEB_JAVA=0/1] [WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL=VH/H/M/L]

där

 • <jre>.exe är programfilen för installation av Java
 • Om /s används indikerar det en oövervakad installation
 • Om INSTALLDIR används anges enheten och sökvägen för JRE.
 • Om INSTALLDIR inte anges sker installationen i C:\Program Files\java\jre (standardplats).
 • Om STATIC=1 används anger detta en statisk installation. Detta alternativ är tillgängligt i versionen 6u10 eller senare. Mer information finns i Statisk installation.
 • Om WEB_JAVA=0 används avaktiveras körning av Java-applikationer i webbläsaren. Standardvärdet
  WEB_JAVA=1 aktiverar körning av Java-applikationer i webbläsaren. Det här fältet är tillgängligt från och med utgåva 7u10. Mer information finns i Ställa in säkerhetsnivåer i Java-klienten..
 • Om WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL används ställs säkerhetsnivån för osignerade Java-appar som körs i webbläsaren in. De tillgängliga värdena för det här fältet är V (mycket hög), H (hög), M (medel, standardvärdet) och L (låg). Det här fältet är tillgängligt från och med utgåva 7u10.
Installationskonfigurationer
Exempel 1
Anta att JRE-installationsprogrammet är jre-7-windows-i586.exe och du vill installera följande konfiguration:
 • Utför en Windows-installation
 • Installera JRE-kärnan, fler teckensnitt, färger och Soundbank
Kommandot för att installera konfigurationen ovan är följande:
jre-7-windows-i586.exe /s

Exempel 2
Anta att JRE-installationsprogrammet är jre-7-windows-i586.exe och du vill installera följande konfiguration:
 • Utför en Windows-offlineinstallation och installera JRE på D-enheten i java\jre
 • Ha alla JRE-funktioner installerade
Kommandot för att installera konfigurationen ovan är följande:
jre-7-windows-i586.exe /s INSTALLDIR=D:\java\jre

Obs! Håll MS-DOS-fönstret öppet tills Java-installationen är klar med hjälp av kommandot start /w enligt följande:
start /w jre-7-windows-i586.exe /s

Skapa en loggfil
Med loggfiler kan du verifiera om en installation har utförts. Du kan skapa en loggfil som beskriver installationen genom att lägga till /L C:\setup.log i installationskommandot och rulla ned till slutet av loggfilen för att verifiera.

Installationsexempel
Nedanstående är ett installationsexempel:
jre-7-windows-i586.exe /s /L C:\setup.log
Kommandot ovan gör så att loggen skrivs till filen setup.log.Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle