Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Waarom zie ik de berichten voor 'Java Update Needed' (Java-update nodig): 'Your Java version is out of date' (Uw Java-versie is verouderd) of 'Your Java version is insecure' (Uw Java-versie is onveilig)?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Java-versie(s): 7.0, 8.0

Java 7 Update 10 (7u10) en nieuwere versies bevatten nu een functie waarmee de gebruiker een melding krijgt wanneer de gebruikte Java-versie verouderd is of bekende beveiligingsproblemen heeft en er een bijgewerkte versie beschikbaar is voor downloaden waarmee deze problemen worden opgelost.

Wanneer u een pagina met een Java-applicatie aantreft en uw versie van Java wordt als verouderd beschouwd, wordt het bericht voor Java Update Needed (Java-update nodig) getoond. We raden u aan op Update (Bijwerken) te klikken om de java.com-downloadpagina te openen om de nieuwste versie van Java op te halen. Als u ervoor hebt gekozen om op Block (Blokkeren) te klikken, wordt de Java-plug-in in de browser gedeactiveerd en kunnen Java-applicaties pas in de browser worden uitgevoerd als Java is bijgewerkt.

Als u de installatie van Java niet kunt voltooien, kan er een probleem optreden waarbij u wordt omgeleid naar Java.com wanneer u een pagina bezoekt met een Java-applicatie.

Beschikbare opties in het dialoogvenster Java Update Needed (Java-update nodig)

Bij Java-versies lager dan Java 7 Update 25 (7u25) wordt het bericht Your Java version is insecure (Uw Java-versie is onveilig) getoond, in plaats van Your Java version is out of date (Uw Java-versie is verouderd).

 • Update (Bijwerken)
  Als u deze optie selecteert, wordt de webbrowser geopend op java.com om de nieuwste Java-versie op te halen.
 • Block (Blokkeren)
  Als u deze optie selecteert, wordt de Java-plug-in in de browser geblokkeerd totdat u naar de laatste versie van Java bijwerkt.
 • Later
  Als u deze optie selecteert, wordt de Java-plug-in nog steeds geladen. Met de beveiligingsinstellingen wordt bepaald of de applicatie mag worden uitgevoerd.
 • Do not ask again (Niet meer vragen)
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bericht voor 'Java Update Needed' (Java-update nodig) pas weer weergegeven als de volgende nieuwe release beschikbaar is. Java-updates worden het hele jaar door beschikbaar gemaakt. Beveiligingsupdates worden minimaal vier keer per jaar vrijgegeven. Daarnaast worden indien nodig niet-beveiligingsreleases beschikbaar gemaakt.

De indeling van berichten is afhankelijk van het besturingssysteem.

Windows 7, Windows Vista, Windows 8
Windows 8, Windows 7, Vista: 'Java Update Needed' (Java-update nodig), 'Your Java version is out of date' (Uw Java-versie is verouderd). Bijwerken (aanbevolen). U vindt de laatste beveiligingsupdate op java.com. Block (Blokkeren). In de browsersessie wordt geen Java-inhoud uitgevoerd. Later. Doorgaan, u wordt later weer aan de update herinnerd.


Waarom word ik altijd omgeleid naar Java.com wanneer ik een pagina met een Java-applicatie bezoek?

De voortdurende omleiding naar java.com was een bekend probleem dat effect had op Java versie 7u25 en ouder. Dit probleem is opgelost vanaf release 7u40 van Java.
Install the latest Java version (De laatste Java-versie installeren)
Als u de omleiding naar java.com wilt voorkomen, downloadt u Java-versie 7u40 of hoger van http://java.com


Waarom zie ik een melding dat de Java-versie is verouderd wanneer de optie 'Check for updates Automatically' (Automatisch controleren op updates) is gedeselecteerd in het Java-besturingspaneel?

Het controleren op updates wordt door de optie voor het automatisch controleren op updates in het Java-besturingspaneel slechts op week- en maandbasis voorkomen. Als u deze optie deselecteert, blijft het dialoogvenster verschijnen als de geïnstalleerde Java-versie is verouderd.


MEER TECHNISCHE INFORMATIE

De JRE verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Kritieke patch-updates met oplossingen voor beveiligingsproblemen worden één jaar vooraf aangekondigd in Critical Patch Updates, Security Alerts and Third Party Bulletin.

Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt de JRE door een secundair mechanisme. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren. Gebruikers die berichten met de vervaldatum ontvangen, wordt sterk aangeraden Java bij te werken naar de laatste release. Zie JRE Expire Date voor meer informatie. (docs.oracle.com)


Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle