Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoe weet ik welke Java-versie is geïnstalleerd zonder een applet in Windows of Mac uit te voeren?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Macintosh OS X, Windows 10
 • Java-versie(s): 7.0, 8.0

De Java-versie kan worden gevonden:

Als u problemen hebt met het uitvoeren van applets, gebruikt u een van deze opties om te bevestigen dat u een specifieke Java-versie hebt.


Java-versie via het menu 'Start' van Windows: Java 7 update 40 (7u40) en latere versies

Vanaf Java 7 update 40 kunt u de Java-versie vinden via het menu 'Start' van Windows.
 1. Open het menu Start van Windows.
 2. Klik op Programma's.
 3. Zoek de Java-programmalijst.
 4. Klik op About Java (Info over Java) om de Java-versie te zien.

Java-versie in het Java-besturingspaneel: Windows en Mac OS X

De Java versie kan worden gevonden in het Java besturingspaneel.

 1. De locatie van het Java-besturingspaneel in Windows
  De locatie van het Java-besturingspaneel in Mac OS X
 2. De versie is beschikbaar via de sectie Info onder het tabblad Algemeen in het Java besturingspaneel. Nadat u op Info hebt geklikt, verschijnt een dialoogvenster met de Java versie.
Java versie in het dialoogvenster 'Info over Java' in het Java besturingspaneel


Java versie in Windows programma's

De nieuwste versies van Java op uw systeem worden vermeld als Java 7 met een eraan gekoppeld updatenummer (bijv. Java 7 update 21). Oudere versies kunnen worden vermeld als Java(TM), Java Runtime Environment, Java SE, J2SE of Java 2.

Windows 8
 1. Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm en kies Configuratiescherm in het pop-upmenu.
 2. Als het Configuratiescherm verschijnt, selecteert u Programma's.
 3. Klik op Programma's en onderdelen
 4. De geïnstalleerde Java versies staan vermeld.
Windows 7 en Vista
 1. Klik op Start
 2. Selecteer Configuratiescherm
 3. Selecteer Programma's
 4. Klik op Programma's en onderdelen
 5. De geïnstalleerde Java versies staan vermeld.
Windows XP
 1. Klik op Start
 2. Selecteer Configuratiescherm
 3. Klik op het pictogram Software in het Configuratiescherm
 4. In het venster 'Software' wordt een lijst weergegeven van alle softwareprogramma's op het systeem, inclusief alle Java versies die op de computer staan.

MEER TECHNISCHE INFORMATIE

Java-versies zoeken met behulp van de opdrachtregel: Mac OS X

De Java Runtime-versie (JRE) die u van java.com of oracle.com downloadt, bevat een plug-in om Java-inhoud uit te voeren via uw browser. Als u de hulpprogramma's voor opdrachtregels wilt gebruiken, moet u Java Development Kit (JDK) downloaden. JRE en JDK zijn afzonderlijke applicaties die u beide op uw systeem kunnen installeren. In Mac OS X kan slechts één JRE worden geïnstalleerd. U kunt zoveel JDK's op een systeem installeren als u wilt.

Opdrachtregel JRE-versie in Mac OS X

Voer in het Terminal-venster het volgende in:
/Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/bin/java -version

De standaardversie van JDK bepalen in Mac OS X

Wanneer u een Java-applicatie start vanaf de opdrachtregel, wordt de standaard-JDK gebruikt. De JRE-versie mag een andere versie zijn dan de JDK-versie.

U bepaalt welke JDK-versie de standaardversie is door java -version in te voeren in het Terminal-venster. Als versie 7u55 is geïnstalleerd, ziet u een string met de tekst 1.7.0_55. Bijvoorbeeld:

java -version
java version "1.7.0_55"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_55-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.55-b03, mixed mode)Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle