Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak uruchomić lub uaktywnić oprogramowanie Java w przeglądarce?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X
  • Przeglądarki: Firefox, Internet Explorer, Safari
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Internet Explorer - Blokowanie nieaktualnych formantów ActiveX

Internet Explorer (IE) został wyposażony w nową funkcję blokowania formantów ActiveX mającą na celu zapewnienie aktualności formantów ActiveX, takich jak Java. Funkcja ta — jeśli wykryje, że oprogramowanie Java jest nieaktualne — uniemożliwi załadowanie aplikacji lub strony internetowej oraz udostępni opcję aktualizacji oprogramowania Java.

Oprogramowanie Java(TM) zostało zablokowane, ponieważ jest nieaktualne
Jeśli formant ActiveX zablokuje starszą wersję oprogramowania Java, to pojawi się:
  • W przeglądarce Internet Explorer: pasek powiadomienia z tekstem podobnym do Oprogramowanie Java(TM) zostało zablokowane, ponieważ jest nieaktualne i wymaga aktualizacji oraz z opcjami Aktualizuj lub Uruchom tym razem
  • Poza IE: okno dialogowe "Zabezpieczenia programu Internet Explorer", Witryna sieci web chce otworzyć zawartość sieci web za pomocą tego programu na komputerze z opcjami Zezwalaj i Nie zezwalaj (odnoszącymi się do uruchomienia aplikacji) oraz z opcją Aktualizuj (pozwalającą zaktualizować starą wersję).
Aktualizacja oprogramowania Java

Przed zezwoleniem na uruchomienie aplikacji zaleca się uaktualnienie oprogramowania Java. Należy nacisnąć przycisk Aktualizuj i pobrać najnowszą wersję oprogramowania Java. Nie mając zaufania do danej witryny lub danego monitu, można przejść do serwisu java.com, skąd można uzyskać najnowszą wersję.

Blokowanie nieaktualnych formantów ActiveX ma zastosowanie do:
  • Windows 7 SP1 - Internet Explorer 8 do Internet Explorer 11
  • Windows 8 - Internet Explorer dla wersji desktop
» Blokowanie formantów ActiveX (blog firmy Microsoft)


Firefox - uaktywnianie wtyczki Java

W przeglądarce Firefox zaimplementowano nową funkcję zabezpieczeń (Click to Play) chroniącą przed atakami i wskazującą wtyczki podatne na ataki. Funkcja ta zapobiega automatycznemu ładowaniu apletów oraz pozwala użytkownikowi decydować, jaka zawartość może być uruchamiana bądź unikana.

  • Jeśli użytkownik spróbuje uruchomić aplet Java, który korzysta z wtyczki Java w wersji rozpoznanej jako podatna na zagrożenia, Firefox zapobiegnie automatycznemu załadowaniu apletu i powiadomi użytkownika, że dana wtyczka jest podatna na zagrożenia.
  • W przypadku dostępności aktualizacji przeglądarka Firefox udostępni opcje aktualizacji lub uaktywnienia wtyczki. Zaleca się sprawdzenie dostępności aktualizacji jeszcze przed uaktywnieniem wtyczki.
  • Ponadto Firefox umożliwia zablokowanie lub automatyczne uaktywnienie wtyczki dla konkretnych stron internetowych.

» Funkcja „Click to Play” dla przeglądarki Firefox (mozilla.org)


Chrome

Przeglądarka Chrome w wersji 42 lub nowszej. Zaczynając od wersji 42 (wydanej w kwietniu 2015), w przeglądarce Chrome został wyłączony standardowy sposób obsługi wtyczek. Więcej informacjiSafari

Przeglądarka Safari umożliwia konfigurowanie działania wtyczki dla poszczególnych serwisów (witryn) internetowych.

Pomoc Safari

» Informacje dotyczące wtyczki dla przeglądarki Safari 6.1 i wersji nowszych (support.apple.com)
» Informacje dotyczące wtyczki dla przeglądarki Safari 9 (help.apple.com)
» Informacje dotyczące wtyczki dla przeglądarki Safari 8 (help.apple.com)Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle