Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak wyłączyć obsługę technologii Java w przeglądarce?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Oracle Enterprise Linux, Red Hat Linux, SUSE Linux, Solaris SPARC, Solaris x86, Windows 10, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Mac OS X
 • Przeglądarki: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Zaczynając od oprogramowania Java Version 7 Update 10, do środowiska Java została dodana nowa funkcja zabezpieczeń. Niektóre strony internetowe mogą zawierać treści lub aplikacje korzystające z wtyczki Java i teraz można je wyłączyć za pomocą jednej opcji dostępnej w panelu Java Control Panel.

Odnajdywanie panelu Java Control Panel

» Windows
» Mac OS X

Wyłączanie technologii Java za pomocą programu Java Control Panel

Włącz zawartość Java

Uwaga: W tym przykładzie jest pokazany Java Control Panel dla wersji Java 7 Update 11

 1. W panelu Java Control Panel wybrać kartę Security (Zabezpieczenia).
 2. Wyczyścić pole wyboru Enable Java content in the browser (Włącz w przeglądarce zawartość Java). Nastąpi wyłączenie wtyczki Java w przeglądarce.
 3. Nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj). Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe „Kontrola konta użytkownika” z systemu Windows, zezwolić na dokonanie zmian.
 4. Nacisnąć przycisk OK w oknie potwierdzenia wtyczki Java.
 5. Zamknąć, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę, aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione.

INFORMACJE POKREWNE

Wyłączanie zawartości Java w przeglądarce

Internet Explorer

Jedynym sposobem wyłączenia zawartości Java w przeglądarce Internet Explorer (IE) jest użycie panelu Java Control Panel, jak przedstawiono powyżej.

Chrome

Przeglądarka Chrome w wersji 42 lub nowszej. Zaczynając od wersji 42 (wydanej w kwietniu 2015), w przeglądarce Chrome został wyłączony standardowy sposób obsługi wtyczek. Więcej informacji


Firefox
 1. Z menu Narzędzia (na pasku menu przeglądarki Firefox) wybrać opcję Dodatki.
 2. W oknie menedżera dodatków kliknąć na pozycji Wtyczki.
 3. Kliknąć na wtyczce Java (TM) Platform, aby ją zaznaczyć.
 4. Nacisnąć przycisk Wyłącz (jeśli nazwą przycisku jest „Włącz”, to wtyczka Java jest już wyłączona).
Safari
 1. W oknie przeglądarki Safari wybrać Preferencje.
 2. Wybrać opcję Ochrona.
 3. Zaznaczyć pole wyboru Pozwalaj na wtyczki, po czym nacisnąć przycisk Ustawienia dla witryn.
 4. Kliknąć na pozycji „Java”, po czym wybrać z rozwijanej listy Odwiedzając inne witryny opcję Zablokuj.
 5. Nacisnąć przycisk Gotowe, po czym zamknąć okno „Preferencje” przeglądarki Safari.

To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle