Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Dlaczego po awarii oprogramowania Java na pulpicie umieszczane są pliki hs_log_pid?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows 7, Windows XP, Windows Vista
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

OBJAWY

Do awarii oprogramowania Java dochodzi podczas uruchamiania apletów i aplikacji w przeglądarce. Na pulpicie umieszczany jest wtedy plik tekstowy (z rozszerzeniem .log). Nazwa tego pliku zaczyna się od ciągu hs_err_pid. W pliku tym znajduje się następujący komunikat o błędzie.
Komunikat o błędzie: „An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine” (Wirtualna maszyna HotSpot zgłosiła nieoczekiwany błąd).


PRZYCZYNA

Może być wiele przyczyn awaryjnego zamknięcia apletu. Poniżej wymieniono potencjalne przyczyny.
  • Uruchamiany aplet lub aplikacja zawierają błędy programistyczne lub usterki powodujące awaryjne zamknięcie oprogramowania Java.
  • W komputerze może być zainstalowana starsza wersja środowiska Java, które zawiera błędy powodujące awaryjne zamknięcie oprogramowania.

OBEJŚCIE

Uwaga: Pliki dziennika zapisane na pulpicie można bezpiecznie usunąć.

  • Uruchom aplet Weryfikacja wersji oprogramowania Java, aby sprawdzić, czy środowisko Java jest prawidłowo zainstalowane w systemie. Jeśli aplet uruchamia się, środowisko Java jest zainstalowane i skonfigurowane prawidłowo. Problem może dotyczyć określonego apletu. W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem witryny internetowej lub producentem oprogramowania i powiadomić o problemie.
  • Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania Java Najnowsza wersja może zawierać uaktualnienia lub poprawki rozwiązujące ten problem.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle