Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

W jaki sposób wdrożyć środowisko Java w sieci za pośrednictwem usługi Active Directory?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows 2012 Server, Windows 2008 Server, Windows 10
  • Wersje oprogramowania Java: 8.0

Niniejsza część pomocy jest przeznaczona dla administratorów sieci. Do wykonania opisywanych czynności jest wymagana odpowiednia wiedza techniczna.


Klienci Asysty Technicznej Oracle, aby mogli uzyskać pomoc w zakresie problemów z instalacją, muszą używać programów instalacyjnych udostępnianych przez Oracle.


MSI Enterprise JRE Installer

Wraz z wydaniem wersji Java SE 8u20 firma Oracle wprowadziła program MSI Enterprise JRE Installer. Jest to nowy instalator zgodny z MSI, który umożliwia administratorom systemów instalowanie środowiska JRE na firmowych komputerach bez interakcji użytkowników końcowych. Z instalatorem MSI jest zintegrowane narzędzie Java Uninstall udostępniające opcję usunięcia starszych wersji oprogramowania Java z systemu. Obecnie przydatne funkcje (takie jak wycofywanie nieudanych instalacji, naprawa uszkodzonych instalacji czy instalowanie z zastąpieniem istniejących uszkodzonych instalacjach) są dostępne w jednym miejscu, w instalatorze MSI.

Program MSI Enterprise JRE Installer jest dostępny tylko w ramach produktów Oracle Java SE Advanced1 poprzez usługę „My Oracle Support” (MOS).

  • Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Downloading the Installer” w dokumentacji JRE Installation for Microsoft Windows.

  • W celu obsługi funkcji komercyjnych zostały dodane nowe parametry konfiguracyjne, przeznaczone tylko do użycia przez licencjobiorców produktów Oracle Java SE Advanced.

    USAGETRACKERCFG=
    DEPLOYMENT_RULE_SET=

  • Więcej informacji dotyczących tych i innych parametrów instalatora jest dostępnych w dokumencie Installing With a Configuration File.

  • Narzędzie Java Uninstall zostaje zintegrowane z programem instalacyjnym, tak aby była dostępna opcja usunięcia starszych wersji oprogramowania Java z systemu. Zmiana ma zastosowanie w 32- i 64-bitowych systemach Windows. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji Uninstalling the JRE.

1 Przegląd edycji produktu Java SE i funkcji komercyjnych dostępnych w poszczególnych edycjach.


INFORMACJE POKREWNE

Wprawdzie w domenie publicznej są dostępne informacje, w jaki sposób można wyodrębnić z instalatora plik .msi w celu przeprowadzenia instalacji w sieci opartej na usłudze Active Directory, to jednak ten sposób postępowania nie jest obsługiwany. Takie instalacje mogą nie działać poprawnie, a ponadto firma Oracle nie gwarantuje, że przyszłe aktualizacje oprogramowania Java będą nadal zezwalały na wyodrębnianie pliku .msi.


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle