Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Vad är Java Deployment Toolkit?


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista
  • Webbläsare: Firefox, Internet Explorer

Vad gör Java Deployment Toolkit (DT)?
Java DT är ett mycket praktiskt verktyg, som används av Java-appletar och -applikationer för att hitta rätt version av Java för en användares system. För utvecklare har det även ett JavaScript-gränssnitt. Gränssnittet genererar automatiskt den HTML-kod som krävs för att distribuera internetapplikationer (RIA).

Betyder meddelandet 'Java DT plug-in blockerat' att Java Plug-in är blockerat?
Nej, blockeringen av Java DT Plug-in betyder inte att Java Plug-in är blockerat. Java DT Plug-in känner av Java-versionen på en användares system. Med Java Plug-in kan Java-appletar och -applikationer köras i en webbläsare på en användares system.

Vad händer om Java Deployment Toolkit Plug-in är blockerat?
Genom att blockera Java DT Plug-in avaktiveras avkänningsmekanismen för Java-version. När en användare försöker starta en Java-applet eller -applikation som kräver en viss Java-version, annan än den aktiva, på användarens system, kommer det därför inte att fungera.

Kommer mitt Java Plug-in att fungera om Java DT Plug-in är avaktiverat?
Ja, Java Plug-in fortsätter att fungera även om Java DT Plug-in är avaktiverat.

Fungerar deployJava.js om Java DT Toolkit Plug-in är avaktiverat?
Ja, deployJava.js innehåller vissa rena JavaScript-funktioner, som fortsätter att fungera även om Java DT Toolkit Plug-in är avaktiverat.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle