Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur installerar jag Java utan sponsorerbjudanden från tredje part?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Macintosh OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

Det kan finnas sponsorerbjudanden från tredje part att installera i utgåvor av Java för användare. Om du vill installera Java utan att några erbjudanden från tredjepartssponsorer ska visas finns det ett par alternativ.

Alternativ 1: Avaktivera via kontrollpanelen för Java (rekommenderad metod)
Alternativ 2: Avaktivera genom att installera Java via en särskild kommandoradsmetod

Alternativ 1: Avaktivera sponsorer i kontrollpanelen för Java (rekommenderad metod)

För att avaktivera sponsorerbjudanden vid installationen före utgåvorna Java 7 Update 65 (7u65) och Java 8 Update 11 (8u11) kunde användaren avaktivera alternativet vid installationen eller överföra SPONSORS=0 som kommandoradsalternativ. Från och med utgåvorna 7u65 och 8u11 finns det ett nytt alternativ i kontrollpanelen för Java för att avaktivera sponsorer. För att använda det här alternativet går du till fliken Avancerat i kontrollpanelen för Java och markerar eller avmarkerar Utelämna sponsorerbjudanden vid installation eller uppdatering av Java. Det här alternativet är tillämpbart för 32- och 64-bitars Windows-operativsystem och från och med Java 8 Update 40 tillgängligt på OS X-system.

Öppna kontrollpanelen för Java

» Windows
» Mac OS X

Kryssruta för att avaktivera sponsorerbjudande


Alternativ 2: Installera Java via en särskild kommandoradsmetod för att avaktivera sponsorerbjudanden

För Java-version 8u11 eller 7u65 och senare avaktiverar du erbjudanden med den enklare metod som beskrivs i alternativ 1.

Om du vill installera Java utan att några sponsorerbjudanden från tredje part visas kan du installera Java med hjälp av en särskild kommandotolksmetod med en flagga. Genom att installera Java med den här kommandotolksmetoden avaktiveras sponsorerbjudanden för den aktuella utgåvan och för framtida utgåvor av Java.

Obs! Den här kommandotolksmetoden avinstallerar inte och tar inte bort de sponsorerbjudanden du redan har installerat men den förhindrar framtida sponsorerbjudanden. Den här proceduren ska användas för:

 • 32-bitars onlineinstallationsprogram för Microsoft Windows, för Java-utgåva 7u55 och senare
 • 64-bitars installationsprogram för OS X, för Java-utgåva 8u40

Om du använder proceduren för offlineinstallationsprogram för Java för Microsoft Windows för onlineinstallationsprogram för Java för Windows för tidigare utgåvor än 7u55 avaktiveras inte sponsorerbjudanden. Kommandoradsproceduren för en Mac gäller för utgåva 8u40.

OS X (utgåva 8u40)

 1. Ladda ned installationspaketet för Mac. Det här är ett DMG-arkiv
 2. Montera arkivet genom att dubbelklicka
 3. Öppna ett terminalfönster och leta rätt på det monterade arkivet
 4. Starta installationsprogrammet med kommandot open för att överföra argumentet SPONSORS=0

open <sökväg till den nedladdade och monterade .app-filen för installationsprogrammet> --args SPONSORS=0

Exempel
open /Volumes/Java\ 8\ Update\ 40/Java\ 8\ Update\ 40.app --args SPONSORS=0


Microsoft Windows (7u55 och senare)

Metoden för att installera Java via kommandotolken består i stora drag av:
 1. Ladda ned onlineinstallationsprogrammet till ditt lokala system
 2. Installera Java med kommandotolksmetoden
Ladda ned onlineinstallationsprogrammet till ditt lokala system
 1. Klicka på installationsprogrammet Windows Online.
 2. Klicka på Spara i dialogrutan Filnedladdning.
 3. Välj mapp och spara filen på datorn.
  Tips: Spara filen på en känd plats på datorn, som Skrivbordet eller mappen Downloads.
Installera Java med kommandotolksmetoden
 1. Klicka på Start. I rutan Påbörja sökning, skriv kommando.
 2. En lista med matchningar visas. Klicka på Kommandotolken i listan Program.
 3. Starta installationen genom att navigera till mappen Downloads i fönstret Kommandotolken:
  • cd Downloads
   Ange följande:
  • jre-7u55-windows-i586-iftw.exe SPONSORS=0

  SPONSORS=0 är den flagga som avaktiverar sponsorerbjudanden i Java-uppdateringar.

  Kommando för att starta installationen av Java

  Obs! I exemplet ovan har Java version 7u55 laddats ned till mappen Downloads. Om du har laddat ned Java till någon annan plats måste du ange rätt mapp.
 4. Slutför installationen genom att utföra alla steg.

Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle