Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Varför bör jag endast ladda ned Java från java.com?

Det finns endast två webbplatser där officiella nedladdningar och uppdateringar för Java tillhandahålls av Oracle:
  • Java.com rekommenderas
  • Avancerade användare och programutvecklare kan ladda ned från Oracle Technology Network (OTN), där även Java Development Kit (JDK) finns.
Det finns rapporter om falska webbplatser och popupmeddelanden som utger sig för att vara äkta Java-uppdateringar. Om du är osäker på om ett Java-uppdateringsmeddelande eller en Java-uppdateringswebbplats är äkta fortsätter du inte med nedladdningen. Kontrollera att webbläsaradressen är http://java.com eller http://www.java.com.

När du har laddat ned Java visas eventuellt en säkerhetsfråga. I så fall bör du verifiera att namnet på utgivaren är 'Oracle America, Inc.'. Om det utgivarnamnet inte visas bör du klicka på Avbryt.

Java-nedladdningar som är tillgängliga från andra platser innehåller eventuellt inte korrigeringar för program- och säkerhetsproblem. Om du laddar ned inofficiella versioner av Java kommer din dator att bli mer sårbar för virus och andra skadliga attacker.


Varför visas olika URL-adresser när jag laddar ned Java?

För att du ska kunna ladda ned så snabbt och smidigt som möjligt använder vi flera olika tjänster för nedladdningen. Beroende på en rad faktorer, som plats eller antal andra användare som försöker att ladda ned, dirigeras du automatiskt till den mest optimala platsen för nedladdning av Java. Eftersom URL-adresserna kan ändras anges de inte här, men om du har startat nedladdningen från java.com kan du vara helt förvissad om att den tillhandahålls från ett säkert system.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle