Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Vad är UAC (User Account Control) i Microsoft Windows-operativsystem?


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista

UAC (User Account Control) är en säkerhetskomponent i Windows-operativsystem. Med UAC kan användare utföra vanliga uppgifter som icke-administratörer och som administratörer utan att behöva växla användare, logga ut eller använda Kör som.

Installera och köra ett program med UAC aktiverat

Eftersom det krävs ett igenkänningstecken för administratörsåtkomst vid installation av vissa program i en dator finns det en mekanism i operativsystemet som automatiskt upptäcker när ett installationsprogram startas. När en applikationsinställning upptäcks visar UAC en fråga om medgivande där användaren kan validera installationsprocessen. Efter installationen behöver användaren inte lämna sitt medgivande eller sina inloggningsuppgifter, om det inte är en administrativ applikation.

Fråga om medgivande

Följande fråga om medgivande visas när en användare försöker utföra en uppgift som kräver administratörsåtkomst: 'Tillåter du att följande program kan användas för att ändra den här datorn?'

User Account Control-fråga om medgivande om att tillåta Java-processen för automatisk uppdatering att köra

Klicka på Ja för att fortsätta med den uppgift du initierade.


SE ÄVEN

» Inställningar för UAC (User Account Control) (microsoft.com)


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle