Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Varför ska jag uppgradera Java?


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 7.0

Java 8 är den senaste utgåvan av Java, som innehåller många nya funktioner och felkorrigeringar för att förbättra effektiviteten vid utveckling och körning av Java-program.

Funktioner i Java 8

Här följer en kort översikt över förbättringar i Java 8-utgåvan:
 • Upptäcka och ta bort äldre Java (Windows)
  Från och med Java 8 Update 20 är verktyget för avinstallation av Java integrerat med installationsprogrammet för att ge användaren ett alternativ för att ta bort äldre versioner av Java från systemet. Ändringen gäller för 32- och 64-bitars Windows-plattform.
 • Lambda-uttryck och virtuell utökning av metoder
  En ny funktion i Java SE 8 är implementationen av Lambda-uttryck och stödfunktioner för programmeringsspråket och -plattformen Java.
 • Datum- och tids-API
  Det här nya API:t gör det möjligt för utvecklare att hantera datum och tid på ett mer naturligt, enklare och lättförståeligt sätt.
 • Nashhorn-JavaScript-motor
  En lätt, högpresterande implementation av JavaScript-motorn är integrerad i JDK:t och är tillgänglig för Java-applikationer via befintliga API:er.
 • Förbättrad säkerhet
  Den befintliga manuella listan med anroparkänsliga metoder har ersatts med en mekanism som exakt identifierar den typen av metoder och tillåter att deras anropare kan identifieras tillförlitligt.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle