Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälp för Java

Välkommen till Hjälp för Java.com, där vi beskriver lösningar för problem som du kan stöta på när du laddar ned och använder Java på datorn. Vi spårar de mest rapporterade problemen och felkoderna och tillhandahåller lösningar på dem i det här avsnittet.


Vanligaste


Terminologi: Java är den term som används för att beteckna programmet och dess komponenter, vilket inkluderar Java Runtime Environment (JRE) och Java Virtual Machine (JVM). I felmeddelanden som innehåller termer som "JRE", "JVM" och "Plug-in" behålls termerna.

Versioner: Version hänvisar till Java-familjen och Update-numret. Exempel: På webbplatsen och i Windows-program visas versionen som "Java 8 Update 25". Äldre versioner kan även visas som "1.7.0_65", vilket motsvarar "Java 7 Update 65".
Hjälpavsnittet innehåller information om följande versioner av Java.

Aktuellt versionsnamn Ersätter gammalt namn Andra äldre format
Java 8
Java 8 Update x
JRE 8.0
JRE 1.8
1.8.0_0x
Java 7
Java 7 Update x
JRE 7.0
JRE 1.7
1.7.0_0x


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle