Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Fel 1330. Kabinettfilen data1.cab har en ogiltig digital signatur.


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

När du försöker installera en ny version av Java eller försöker uppgradera den senaste versionen av Java från Java.com, visas en meddelanderuta med ett felmeddelande som påminner om:
Fel 1330. En nödvändig fil kan inte installeras eftersom kabinettfil C:........\Java\jre1.6.0_13\Data.cab har en ogiltig digital signatur. Detta kan indikera att filen är förstörd.


ORSAK

Detta kan möjligen orsakas av ett problem med Java-installationsprogrammet, eller en dålig serveranslutning. Det kan också hända att den digitala signaturen för filen Data1.cab blev förstörd under hämtningen.
LÖSNING

Följ stegen nedan för att lösa det här problemet.
  1. Ta bort alla spår av den ej utförda Java-installationen genom att avinstallera Java
  2. Hämta och installera paket med Windows offlineinstallationsprogram.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle