Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Fel 1714. Den äldre versionen av Java kan inte tas bort.


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

Installationen av Java har inte slutförts och ett fel visas:
Fel 1714. Den äldre versionen av Java kan inte tas bort.


ORSAK

Fel 1714 är en Install Shield-felkod. Felet anger att installationen inte har slutförts.
LÖSNING

Följ stegen nedan för att lösa det här problemet.
  1. Ta bort alla spår av den ej utförda Java-installationen genom att avinstallera Java
  2. Kör Microsoft-verktyget för att reparera skadade registernycklar som förhindrar program från att installeras eller blockerar nya installationer och uppdateringar.
  3. Ladda ned och installera paketet med Windows offlineinstallationsprogram.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle