Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur laddar jag ned och installerar 32-bitars Java för Linux?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES
 • Java-versioner: 8.0, 7.0

Systemkrav för Linux

Se i systemkonfigurationen om du vill veta vilka plattformar, operativsystem, skrivbordshanterare och webbläsare som stöds.

Obs! Om du vill ladda ned Java för andra typer av Linux läser du i Java för Ubuntu och Java för Fedora


Så här laddar du ned och installerar 32-bitars Java för Linux.
 1. Ladda ned
 2. Installera
 3. Aktivera och konfigurera

Ladda ned

 1. Gå till http://java.com och klicka på Ladda ned
 2. Det finns två typer av installationspaket.
  • Java på Linux-plattformar
   Det här installerar JRE:n (Java Runtime Environment) för 32-bitars Linux med en binär arkivfil (.tar.gz) som kan installeras av alla (inte bara av root-användare) på alla platser som du kan skriva till. Det är emellertid endast rotanvändaren som ska installera Java på en systemplats.
  • Java på RPM-baserade Linux-plattformar
   Det här installerar JRE:n (Java Runtime Environment) för 32-bitars RPM-baserade Linux-plattformar, som Red Hat och SuSE, med en binär RPM-fil (.rpm) på systemplatsen. Du måste ha rotbehörighet för att kunna utföra installationen.

  Ladda ned det paket som passar dina behov bäst. Du kan ladda ned filen till valfri katalog i datorn.
 3. Innan filen kan laddas ned måste du acceptera licensavtalet.
 4. Ladda ned och kontrollera filstorleken så att du är säker på att det programvarupaket du har laddat ned är helt och utan fel. Innan du laddar ned filen bör du notera dess storlek i byte, vilket anges på webbplatsens nedladdningssida. När nedladdningen är slutförd jämför du den filstorleken med storleken på den nedladdade filen och kontrollerar att de är lika stora.

Installera

Instruktionerna nedan gäller för installation av Java 8 Update 73 (8u73). Om du installerar en annan version ska du se till att ändra versionsnumret när du skriver kommandona på terminalen. Exempel: För Java 8u79 ersätter du 8u73 med 8u79. På samma sätt som i det föregående exemplet föregås ibland versionsnumret av bokstaven u och ibland föregås det av ett understreck, till exempel jre1.8.0_73.

Anmärkning om root-åtkomst: Om du vill installera Java på en plats som är tillgänglig för hela systemet, som /usr/local, måste du logga in som root-användare. Om du inte har rotåtkomst installerar du Java i din hemkatalog eller i en underkatalog som du har behörighet att skriva till

Java för Linux-plattformar
 1. Ändra till den mapp där du vill installera. Skriv:
  cd directory_path_name
  Om du till exempel vill installera programmet i katalogen /usr/java skriver du:
  cd /usr/java

 2. Flytta den binära arkivfilen .tar.gz till den aktuella katalogen.
 3. Packa upp tar-arkivfilen och installera Java
  tar zxvf jre-8u73-linux-i586.tar.gz

  Java-filerna installeras i en katalog med namnet jre1.8.0_73 i den aktuella katalogen.
  I det här exemplet installeras det i katalogen /usr/java/jre1.8.0_73.
 4. Ta bort .tar.gz-filen om du har ont om diskutrymme.
Java för RPM-baserade Linux-plattformar
 1. Logga in som rotanvändare genom att köra su och ange super-user-lösenordet.
 2. Avinstallera tidigare installationer av Java-paketen.
  rpm -e package_name
 3. Ändra till den mapp där du vill installera. Skriv:
  cd directory_path_name
  Om du till exempel vill installera programvaran i katalogen /usr/java/ skriver du:
  cd /usr/java

 4. Installera paketet.
  rpm -ivh jre-8u73-linux-i586.rpm

  Om du vill uppgradera ett paket skriver du:
  rpm -Uvh jre-8u73-linux-i586.rpm

 5. Ta bort .rpm-filen om du har ont om diskutrymme.
 6. Avsluta rotskalet. Du måste starta om.

Installationen är slutförd. Gå till sektionen Aktivera och konfigurera.


Aktivera och konfigurera

Firefox

När du installerar Java-plattformen installeras filen för Java-insticksprogrammet som del av den installationen. Om du vill använda Java i Firefox måste du manuellt skapa en symbolisk länk från filen för insticksprogrammet i utgåvan till någon av de förväntade platserna för Firefox. För Firefox version 21 och senare måste du skapa den symboliska länken i din hemkatalog, ~/.mozilla/plugins. Från och med Firefox version 21 finns det inte stöd för att skapa den symboliska länken i underkatalogen plugins i applikationskatalogen för Firefox.

Så här konfigurerar du Java Plug-in:
 1. Avsluta webbläsaren Firefox om den körs.
 2. Avinstallera alla tidigare installationer av Java Plugin.
  Endast en Java Plugin kan användas åt gången. Om du vill använda en annan insticksmodul eller en annan version av insticksmodulen tar du bort eventuella symboliska länkar till andra versioner och skapar en ny symbolisk länk till den nya.

  Ta bort de symboliska länkarna (eller flytta dem till en annan katalog) till javaplugin-oji.so och libnpjp2.so från katalogen plugins för Firefox.

 3. Skapa en symbolisk länk till insticksprogrammet för Java i katalogen plugins för Firefox
  • Gå till katalogen plugins för Firefox
   cd ~/.mozilla/plugins
   Skapa katalogen plugins om den inte redan finns.
  • Skapa den symboliska länken
   32-bitars insticksprogam:
   ln -s installationskatalogen för Java/lib/i386/libnpjp2.so .
   64-bitars insticksprogram:
   ln -s installationskatalogen för Java/lib/amd64/libnpjp2.so .

  Exempel
  • Om Java är installerat i den här katalogen:
   /usr/java/installationskatalogen för Java
  • skriver du följande i terminalfönstret för att gå till katalogen för insticksprogram för webbläsaren:
   cd ~/.mozilla/plugins/
  • Skriv följande kommando för att skapa en symbolisk länk till insticksprogrammet för Java för Firefox:
   ln -s /usr/java/installationskatalogen för Java/lib/i386/libnpjp2.so .

 4. Starta webbläsaren Firefox eller starta om den om den redan körs.

  Skriv about:plugins i adressfältet i Firefox för att kontrollera att Java Plugin har laddats ned. Du kan också klicka på menyn Verktyg för att bekräfta att du har Java-konsolen.

Testinstallation

Testa att Java installerades och fungerar korrekt på din dator genom att köra denna test-applet.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle