Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Vilka är alternativen för Java installerat med RPM?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

På den här sidan får du svar på de vanligaste frågorna om att installera Java på Linux med RPM-metoden.
 
Installerades min version av Java med RPM?
Du kan göra sökningar i RPM-databasen för att fastställa vilka paket som har installerats. Med det här kommandot kan du söka efter Java på systemet.
 • Öppna det nya terminalfönstret
 • Skriv in: rpm -q --list jre | grep "bin/java"
Obs! Om det finns en version av Java på systemet, men som inte visas med RPM-sökningen är det ingen RPM-installation.

 
Hur uppgraderas Java med hjälp av RPM?
Den metod som rekommenderas för uppgradering av Java med hjälp av RPM är att använda uppgraderingsalternativet.
Till exempel
 • Öppna det nya terminalfönstret
 • Skriv in: rpm -Uvh <package-file>
  Exempel: för uppgradering till Java 1.7.0 anger du: rpm -Uvh jre1.7.0
Använd vh-alternativen om du vill få feedback om installationsprocessen.

 
Hur tar jag bort en av Java-versionerna om jag har två versioner på min dator som körs genom RPM?
Du behöver veta paketets hela namn, versionsnummer och utgåvans namn för att avinstallera en RPM-installation.
Fastställa installerade versioner av Java
 • Öppna det nya terminalfönstret
 • Skriv in: rpm -q jre
  Obs! Exempel på resultat som returneras av ovanstående sökning
  jre-1.5.0
  jre-1.7.0_07
 • Avinstallera 1.5.0 genom att ange: rpm -e jre-1.5.0

Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle