Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Installationsinstruktioner för Java för 64-bitars Linux


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, Ubuntu Linux, SLES
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

Systemkrav för Linux

Se i systemkonfigurationen om du vill veta vilka plattformar, operativsystem, skrivbordshanterare och webbläsare som stöds.

Obs! Om du vill ladda ned Java för andra typer av Linux läser du i Java för Ubuntu och Java för Fedora


Så här laddar du ned och installerar Java för Linux.
 1. Ladda ned
 2. Installera

Hämta

Den här proceduren installerar JRE:n (Java Runtime Environment) för 64-bitars Linux med en binär arkivfil (.tar.gz).

 1. Gå till http://java.com och klicka på knappen Ladda ned.
 2. Innan filen kan laddas ned måste du acceptera licensavtalet.
 3. Ladda ned och kontrollera filstorleken så att du är säker på att det programvarupaket du har laddat ned är helt och utan fel. Innan du laddar ned filen bör du notera dess storlek i byte, vilket anges på webbplatsens nedladdningssida. När nedladdningen är slutförd jämför du den filstorleken med storleken på den nedladdade filen och kontrollerar att de är lika stora.


Installera

Instruktionerna nedan gäller för installation av Java 8 Update 73 (8u73). Om du installerar en annan version ska du se till att ändra versionsnumret när du skriver kommandona på terminalen. Exempel: För Java 8u79 ersätter du 8u73 med 8u79. På samma sätt som i det föregående exemplet föregås ibland versionsnumret av bokstaven u och ibland föregås det av ett understreck, till exempel jre1.8.0_73.

Anmärkning om root-åtkomst: Om du vill installera Java på en plats som är tillgänglig för hela systemet, som /usr/local, måste du logga in som root-användare. Om du inte har rotåtkomst installerar du Java i din hemkatalog eller i en underkatalog som du har behörighet att skriva till.

 1. Ändra till den mapp där du vill installera. Skriv:
  cd directory_path_name
  Om du till exempel vill installera programmet i katalogen /usr/java skriver du:
  cd /usr/java

 2. Flytta den binära arkivfilen .tar.gz till den aktuella katalogen.
 3. Packa upp tar-arkivfilen och installera Java
  tar zxvf jre-8u73-linux-x64.tar.gz

  Java-filerna installeras i en katalog med namnet jre1.8.0_73 i den aktuella katalogen. I det här exemplet installeras det i katalogen /usr/java/jre1.8.0_73. När installationen är klar visas ordet Utförd.
 4. Ta bort .tar.gz-filen om du har ont om diskutrymme.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle