Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur rensar jag Java-cachen?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

Genom att rensa cacheminnet för Java Plug-in tvingar du webbläsaren att ladda de senaste versionerna av webbsidor och program.

Rensa Java-cachen genom att ta bort temporära filer via kontrollpanelen för Java.

Öppna kontrollpanelen för Java

» Windows
» Mac OS X

Ta bort temporära filer via kontrollpanelen för Java

 1. I kontrollpanelen för Java, under fliken Allmänt, klickar du på Inställningar i sektionen Temporära Internet-filer.
  Dialogrutan Tillfälliga Internet-filer öppnas.

  Dialogrutan Inställningar för temporära filer
 2. Klicka på Ta bort filer i dialogrutan Inställningar för temporära filer.
  Dialogrutan Ta bort filer och applikationer öppnas.

  Dialogrutan Ta bort temporära filer
 3. Klicka på OK i dialogrutan Ta bort filer och applikationer. När du gör det tas alla nedladdade applikationer och appletar bort från cachen.
 4. Klicka på OK i dialogrutan Tillfälliga Internet-filer. Om du vill ta bort en särskild applikation eller applet från cacheminnet klickar du antingen på Visa applikation eller Visa applet.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle